Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-COV-2, înscrierea copiilor la creşele din municipiul Bistriţa se va face online în perioada 09 iunie – 03 iulie 2020.
Toate documentele specificate necesare pentru înscriere, împreună cu cererea de înscriere, vor fi scanate, astfel încât să poată fi descărcate și listate, pentru a vă putea întocmi dosarul copilului.
Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa electronică dmsbistrita@gmail.com.
Pentru anul școlar 01 septembrie 2020 şi 31 august 2021 sunt disponibile următoarele locuri în creşe:
Creşa nr. 1 – Aleea Şieului nr. 11B – 52 locuri (25 locuri de la 01.09. + 11 locuri de la 01.10. + 7 locuri de la 01.11. + 9 locuri de la 01.12.);
Creşa nr. 2 – Strada Zimbrului nr. 9 – 31 locuri (25 locuri de la 01.09. + 2 locuri de la 01.10. + 1 loc de la 01.11. + 3 locuri de la 01.12.);
Creşa nr. 3 – Aleea Plăieşului nr. 2 – 67 locuri (51 locuri de la 01.09. + 8 locuri de la 01.10. + 6 locuri de la 01.11. + 2 locuri de la 01.12.);
Creşa nr. 4 – Strada A. Mureşanu nr. 44A – 17 locuri (12 locuri de la 01.09. + 2 locuri de la 01.10. + 1 loc de la 01.11. + 2 locuri de la 01.12.);
Creșa nr. 5 – Strada Mesteacănului nr. 15 – 33 locuri (24 locuri de la 01.09. + 6 locuri de la 01.10. + 3 locuri de la 01.12.).
Total locuri: 200.
Condiţiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creşă sunt:
– starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;
– domiciliul părinţilor / reprezentanţilor legali în municipiul Bistriţa și cartierele aparținătoare.
Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creşă sunt:
– părintele din familia monoparentală să fie angajat;
– să lucreze ambii părinţi / reprezentanţi legali ai copiilor;
– vârsta copilului de 2 ani, împliniţi în anul în curs;
– copiii din aceeaşi familie vor fi înscrişi la aceeaşi creşă.
Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, admiterea se face de la cel mai mare la cel mai mic, nu se ia în calcul data transmiterii documentelor, condiția este să fie transmise în perioada 09.06.-03.07.2020.
Copiii care provin din familii monoparentale şi care îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă.
Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2020, se vor prelua dosarele copiilor care împlinesc 2 ani până la 31.12.2020, conform prevederilor din H.C.L. nr. 77/2010.
Copiii vor putea frecventa creșa cel mai devreme la împlinirea vârstei de 1 an și 8 luni.
Pentru înscrierea copiilor în creşă sunt necesare următoarele documente:
– copie de pe certificatul de naştere al copilului;
– copie de pe B.I. / C.I. ale părinţilor / reprezentanţilor legali ai copilului;
– adeverinţă de salariu de la ambii părinţi (pentru mamele care încă se află în concediu de îngrijire, copia deciziei privind acordarea indemnizației de creștere copil emisă de AJPIS B-N);
– fișa de imunizări (vaccinări);
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, secțiunea Primaria / SERVICII PUBLICE / Direcția Municipală de Sănătate.
Data de afișare a rezultatelor înscrierii se va anunța ulterior, după încheierea procesului de înscriere.
22.05.2020

SPUNE-TI PAREREA