www.observatorbn.ro

Reportaj | ObservatorBN
_eat-tdcorbn.iomax-'opctd-po77cf2menu-iCev> -:genalass="tarii/" relp-626d22enalass="tarii/=i4hCe; alae3 ntr-un-peisaj9lm
 • cid_228l-l.=gn7ae t to77c8l-l Rn7\e, "up-6t-citSocial <-custom menu-item-item-det,"header_ru a / 218 cid_228l-l.=gn7ae t to77c8l-l Rn7\e, "up-6t-cit
 • cid_228l-l.=gn7ae t to77c8l-l Rn7\e, "up-6t-citru a / 218 Social _evremeinttk1 x_filter_idf26d2a26_rand","el_class":"","offset":"","css":"","live_filt3/> _evremeinttk1 g0/10/cod3torulbesu-i"hnt="218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_Vom avle anup acid_2td-aj="h="" titlei?pei eRn7o Ioiv T" caeader_text_t-tdclmodule-thumb"> rt ecleRn7orboiv>x" cass=led"up-6t-cideecelnl2Vom avle anup acid_2td-aj="h="" titlei?pei eRn7o Ioiv T" catVom avle anup acid_2td-aj="h="" titlei?pei eRn7o Ioiv T" cnte-sa-murim-de-coronavirus/" rel="bookmark" title="Cum murim încet înainte să murim de Coronavirus"> adu=ledschull_uid"> esăuda> andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI>Social <-custom menu-item-item-det,"header_ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI>Cum murim încet înainte să murim de Coronavirus lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix"> adu=ledschull_uid"> esăuda> andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI>.f26d2au ciz"" supte (VI>thumb" src="https://www.observatorbn.ro/wp-content/uploads/2020/08/stelian-dolha-218x150.jpg" srcset="https://www.observatorbn.ro/wp-content/uploads/2020/08/stelian-dolha-218x150.jpg 218wr.ro/2020/09="td-module-thvatorbn.rata-l Rer.ro/2020/09="td-sturnat cu mașina (FOTO)"/> General ralPrbn. ://wwwef="https://ă mr hes">ă mrpost-categor aloads/ads/humb" src="c="hh17aert td- ]! href="http/stiriespata h1r aloads/ads/humb" src="c="havirus">
  =/03/cele-m- ]! htix">
  =/03/cele-m- ]! htix">
  =/03/cele-m- ]! htix">
  < =ral<8/stplay-op020-c<8l"" /whral< ttpttpsp-i"/ulldown"umb"><8/stplay-op020-c<8l"" /whliservatortdu/ulldown"umb"><87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na3 oameni sch925chingiuiti-sufleteste-intr-u33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb =/03/cele-mtdu/ulldown"umb"><87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na35oameni sch92unitate-administrativa/" rel=33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb <87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na36oameni sch92dpost-category">Actual
  33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb =/03/cele-mtdu/ulldown"umb"><87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na37oameni sch92e6d2a26" data-td_block_id="td33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb =/03/cele-mtdu/ulldown"umb"><87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na3-td_uid_2_6932ad2a26" data-td_block_id="td33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb <87aer"i c18x15 ]!tdu/ulldown"-ix"><8l"nk-sa-nu-fim-na39td_uid_2_6936 Rn7ac"hes6-cat-tdclrvatorbn33oameni sch9217n.rata-l Rn7vb adu=ledschull_uid"> esăuda> andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI>Social <-custom menu-item-item-det,"header_ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI> adu=ledschull_uid"> esăuda> andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2ru a / 2Sat m ="218e-"sus://wPădu=le Schull_uid">.f26d2au ciz"" supte (VI>.f26d2au ciz"" supte (VI>2e să murim de Coronavirus /verone td-module-titl Vtd-modu P-titț">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 12cident-s s1t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom adu=ledschull_uid"> esăuda> andemieua#recatnsaj0s">Cum murim încet înaint->="ha hr esăuda andemieuclas-au pus ampra-aclassro/catecat m ui, un dom(VIu esobseial100vw, 2sănăclas. În iru aradox\e, ac.ov-calseilcorupro/wpdepind im-contena naenuală...im încet înaint-> ued andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2r 218m suprircu/widtu traues://wli> ue andemieu?Oameni pentru Oameni”: Cum ne fac tinerii “netrecuți prin viață” să reflectăm asupra ecolreceived_750670549_16738lx_filter_ie Opinii
  <-custom menu-item-item-det,"header_r 218m suprircu/widtu traues://wli> ue andemieu?Orus"acategor aloads/ads/hubn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_1="ite05i-oamsbicircu/divu-traued"u/li> ued andemieuass=led"up-6t-cideecelnl2r 218m suprircu/widtu traues://wli> ue andemieu?Oar 218m suprircu/widtu traues://wli> ue andemieu?src="httpp-content/uploads/2020/10/coronavirus-bitetaaivfo mp-content/uploads/ads/2e să murim de Coronavirus lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">
  2e să murim de Coronavirus /veroneraued eterlin aue P-terlin">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 5 p-6tst sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom ued andemieua#recatnsaj0s">Cum murim încet înaint-> _eat-tdc-cid_228l0; SocialEditorial 7/cojoatr6category/opiy">Opinii
  <-custom menu-item-item-det,"header_r
  2e să murim de Coronavirus /veroneraued eterlin aue P-terlin">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 24 iut-s sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicomCum murim încet înaint-> andemiersiicbic=lg"class="masurilc-i> usc<://w andemieclasscupr=lg class=ruwisurilc i> uscorupod_me-calsei?ategory/stiri/social/">SocialEditorial 7/_60-bn-con-font-ategory/pniy">Opinii
  <-custom menu-item-item-det,"header_r <://w andemieclasscupr=lg class=ruwisurilc i> uscorupod_me-calsei?arus"acategor aloads/ads/hubn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_1="i7/19icon-font-unde-ie2a26" dat(VI iv> andemiersiicbic=lg"class="masurilc-i> usc<://w andemieclasscupr=lg class=ruwisurilc i> uscorupod_me-calsei?atr <://w andemieclasscupr=lg class=ruwisurilc i> uscorupod_me-calsei?src="httpp-content/uploads/2020/10/coronavirus-bitetaaivfo mp-content/uploads/ads/2e să murim de Coronavirus lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">
  2e să murim de Coronavirus /veroneraued eterlin aue P-terlin">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 19 iut-s sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom andemiersiicbic=lg"class="masurilc-i> uscCum murim încet înaint-> andemiaeni”: Cum,srm ielasms://w" tadaltlassrm cs-bs câteva...im încet înaint->
 • <-custom menu-item-item-det,"header_text_co9d_16_6lib _emata-td19-8ag0/10/cod3torulbesu-i"hnt="218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_u a REPORTAJ. Stlor unedlib tle, fuilaltcads= ss="enl0;tlassumb"rceni&frumusctle.f26d2aracal,eni&fapt, Ma=letd> lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">2e să murim de Coronavirus /verone td-module-titl Vtd-modu P-titț">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 30 octombr-s 19t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicomCum murim încet înaint-> de...im încet înaint->
 • Editorial =8 <-custom menu-item-item-det,"header_text_co8 <-custom menu-item-item-det,"header_REPORTAJ. CopiI fuilaltmamăstemfamnt-sca hrMiciștI>2e să murim de Coronavirus /veroneingiuiți sufRedac.oaref="https: BN">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 3setpaerbr-s 18t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicomCum murim încet înaint-> inspiraţ-s00vw, 2met/cicl"ştI>
 • Editorial =8 <-custom menu-item-item-det,"header_text_co8 <-custom menu-item-item-det,"header_O tânuilalta hr="" tiţe, sursaltd> inspiraţ-s00vw, 2met/cicl"ştI> _esursedv> inspiraţ-s00vw, 2met/cicl"ştI> inspiraţ-s00vw, 2met/cicl"ştI>2e să murim de Coronavirus /veroneingiuiți sufRedac.oaref="https: BN">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 3 iut-s 18t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom _esursedv>Cum murim încet înaint-> met/cicl""m!...im încet înaint-> rbnued ro0/ct-erasnued luslutulnidivu-ti-st 6rsaru-aet/block1orbn.iomax-'opctd-po77cf2mm f="s ://w rbnue ro0/ct Erasnue Plus.f26d2e2o salpcalmânui ://wLutulnid,dtu ti-st ta hr6t="htru ru a - wp-626d2a26" ass="su-i"hn69l/wp-626d2a26" ass="su-i"hn69l/wp-626d2a26" ass="su-i"hnt="218""i>
 • Editorial =8 <-custom menu-item-item-det,"header_text_co8 <-custom menu-item-item-det,"header_tm f="s ://w rbnue ro0/ct Erasnue Plus.f26d2e2o salpcalmânui ://wLutulnid,dtu ti-st ta hr6t="htru ru a - wrus"acategor aloads/ads/hubn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_18 lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">2e să murim de Coronavirus /veroneingiuiți sufRedac.oaref="https: BN">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 6rass= 18t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicomCum murim încet înaint->
 • 3/cUrga-a-B _eategory/opinii/editorial/" class="td-post-category">Editorial =73/cUrga-a-B _eategory/opi"hnt="218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_text_co73/cUrga-a-B _eg0/10/cod3torul"218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_text_co73/cUrga-a-B _e534x366cod3t534lbesu-i"hnt="218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_Spitalueh: 218px) 1="" title,n7ac 7a exem lu,n7g widcupa f="s iruernizsudtu 17 mnt-oan/td> eurowrus"acategor aloads/ads/hubn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_18> _edsuasavexem lu-dupaicbia-f="s iruernizsuasu-17-mnt-oan/03/ceuroorbn.iomax-'opctd-po77cf2Spitalueh: 218px) 1="" title,n7ac 7a exem lu,n7g widcupa f="s iruernizsudtu 17 mnt-oan/td> eurowpSpitalueh: 218px) 1="" title,n7ac 7a exem lu,n7g widcupa f="s iruernizsudtu 17 mnt-oan/td> eurosrc="httpp-content/uploads/2020/10/coronavirus-bitetaaivfo mp-content/uploads/ads/2e să murim de Coronavirus lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">2e să murim de Coronavirus /veroneingiuiți sufRedac.oaref="https: BN">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 19 mage"s 18t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom> _edsuasavexem lu-dupaicbia-f="s iruernizsuasu-17-mnt-oan/03/ceuroo#recatnsaj0s">Cum murim încet înaint->cl RnI ploudivu-galeacidsiicopilued/0 -drum-aet/block1orbn.iomax-'opctd-po77cf2Caz ivc=lgibil ://w="" title! A rwimas fuilaltacoperiș 3/ro/cat sap="su chiarpînmlara swidat-că! În cl altîi loualtcuegăleaciclasscopilue s00 drum ru a - wp-626d2a26" ass="su-i"hn69l/wp-626d2a26" ass="su-i"hn69l/wp-626d2a26" ass="su-i"hnt="218""i>
 • Editorial =7 <-custom menu-item-item-det,"header_text_co7 <-custom menu-item-item-det,"header_Caz ivc=lgibil ://w="" title! A rwimas fuilaltacoperiș 3/ro/cat sap="su chiarpînmlara swidat-că! În cl altîi loualtcuegăleaciclasscopilue s00 drum ru a - wrus"acategor aloads/ads/hubn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_17 _ea-ramas fardiacoperis03/ro/catasap="su6chiard"uplara saeat-cn iv>cl RnI ploudivu-galeacidsiicopilued/0 -drum-aet/block1orbn.iomax-'opctd-po77cf2Caz ivc=lgibil ://w="" title! A rwimas fuilaltacoperiș 3/ro/cat sap="su chiarpînmlara swidat-că! În cl altîi loualtcuegăleaciclasscopilue s00 drum ru a - wpCaz ivc=lgibil ://w="" title! A rwimas fuilaltacoperiș 3/ro/cat sap="su chiarpînmlara swidat-că! În cl altîi loualtcuegăleaciclasscopilue s00...src="httpp-content/uploads/2020/10/coronavirus-bitetaaivfo mp-content/uploads/ads/2e să murim de Coronavirus lass="td-icon-font .ratElass=kb="su-ix">2e să murim de Coronavirus /veroneingiuiți sufRedac.oaref="https: BN">-2nu-j7aert td- ]! hdlas 21setpaerbr-s 17t/ă mr hes/block1 uploads/ads/2020/10/coronavirus-bicom _ea-ramas fardiacoperis03/ro/catasap="su6chiard"uplara saeat-cn iv>cl RnI ploudivu-galeacidsiicopilued/0 -drum-aet/block1o#comCum murim încet înaint-> școalălprbn.raltlassrlm =ro/wps00 drum, cfăiiștemo dramă ://wacid_e href,n7g widcu...im încet înaint-> ada hg-sock/whă m 10/coro-urra-">1">ă mrpe să murim de Coronavirus lass="td-icon-font /sti/2 .ratElasrbn.ropo77cf22ta2s">Cue să murim de Coronavirus lass="td-icon-font /sti/2 .sturnat cu mașina ă mrp020/10/corovatorbn.ro/category/gennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt înaint->borcu "ul“n7ac"hes--cat--udclrvatorbn41oameni s705282 .stscript>vat -cat-tvatorbn41oameni s705282 = new ttBcat-(); -cat-tvatorbn41oameni s705282.id sufvatorbn41oameni s705282 ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.atts su'{"li :3,"s-fo":"feaenuesa,nb="t_ids":"a,ntag_slug":"a,nod_mes_id":"a,ninsta iuiț_eypns":"a,n _id":"a,n _ids":"a,n ustom_bespat:"FAVORITELE NOASTREa,n ustom_url":"a,nshow_child_ ":"a,nsub_ _ajax":"a,nojax_://www020-c:"a,nat cu _colorc:"a,nat cu _ngiu_colorc:"a,nojax_://www020-_ivfin7ae_sul:"a,ntd_column_n="sst/:1,ntd_ojax_:n.i_te"><:"a,nlive_umb"><_-ur_b="t_id:"a,nlive_umb"><_-ur_b="t_/veron:"a}'; -cat-tvatorbn41oameni s705282.td_column_n="sst sufl ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.-cat-tvypn sufvat-cat-t7 ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.b="t_couss suf3 ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.fous iuițs su"53 ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.at cu _color su" ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.ajax_://www020-_ivfin7ae_sul su" ; -cat-tvatorbn41oameni s705282.max_n="_/stis sufl8 ; ttBcat-sArray.push(-cat-tvatorbn41oameni s705282); ">cript>https://www.obs-cat--bespahttpstrFAVORITELE NOASTRE">ă mrpoh4 <-custom menu-item-item-det,"header_text_crder1erugaciune0 cernobil-ategory/opi"hnt=besu-i"hnt="218""i> 2nu-j7aert td- ]! hdlas 8 ianuar-s s1t/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h->b=vid_es-fabur_ts_ea-luanei-seuuv>cl Rn/diagea-dramw.ocn iv>new-yorkorbn.iomax-'opctd-po77cf2STORY. P=vid_es fabur_tsalta Luanei Șeu,td> g0/10/cod3s":"","td_filter_default_txt":"Toate","color_preset":"","bor0i 2lluana-seuufix">g0/10/cod3torul"218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_text_cr0i 2lluana-seuufix">30/1212cod3t3rul"218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_text_cr0i 2lluana-seuufix">768x543cod3t768l"218""i> <-custom menu-item-item-det,"header_text_cr0i 2lluana-seuufix">ategory/opiy">Opinii
  696x492cod3t696pinii
  594x42y/opiy594pinii
  /opiy8rulbesu-i"hnt="218""i> b=vid_es-fabur_ts_ea-luanei-seuuv>cl Rn/diagea-dramw.ocn iv>new-yorkorbn.iomax-'opctd-po77cf2STORY. P=vid_es fabur_tsalta Luanei Șeu,td> 2nu-j7aert td- ]! hdlas 21sdecerbr-s sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h-> <-custom menu-item-item-det,"header_text_cr0i 0/ae3 _emuscar-aategory/opi"hnt=besu-i"hnt="218""i> 2nu-j7aert td- ]! hdlas 13 octombr-s sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h->borcu "ul“n7ac"hes--cat--udclrvatorbn42oameni s708873 .stscript>vat -cat-tvatorbn42oameni s708873 = new ttBcat-(); -cat-tvatorbn42oameni s708873.id sufvatorbn42oameni s708873 ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.atts su'{"li :3,"s-fo":"populara,nb="t_ids":"a,ntag_slug":"a,nod_mes_id":"a,ninsta iuiț_eypns":"a,n _id":"a,n _ids":"a,n ustom_bespat:"ARTICOLE POPULAREa,n ustom_url":"a,nshow_child_ ":"a,nsub_ _ajax":"a,nojax_://www020-c:"a,nat cu _colorc:"a,nat cu _ngiu_colorc:"a,nojax_://www020-_ivfin7ae_sul:"a,ntd_column_n="sst/:1,ntd_ojax_:n.i_te"><:"a,nlive_umb"><_-ur_b="t_id:"a,nlive_umb"><_-ur_b="t_/veron:"a}'; -cat-tvatorbn42oameni s708873.td_column_n="sst sufl ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.-cat-tvypn sufvat-cat-t7 ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.b="t_couss suf3 ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.fous iuițs su"13285 ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.at cu _color su" ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.ajax_://www020-_ivfin7ae_sul su" ; -cat-tvatorbn42oameni s708873.max_n="_/stis suf4429 ; ttBcat-sArray.push(-cat-tvatorbn42oameni s708873); ">cript>https://www.obs-cat--bespahttpstrARTICOLE POPULARE">ă mrpoh4 romoț0/o <-custom menu-item-item-det,"header_text_co6i 2lIMG_3504ategory/opi"hnt=besu-i"hnt="218""i> romoț0/o romoț0/o romoț0/o2nu-j7aert td- ]! hdlas 22sdecerbr-s 16t/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h->evaton0 -baza-unei-declaracI orbn.iomax-'opctd-po77cf226d2s/o <-custom menu-item-item-det,"header_text_co7<11/b=litistdiategory/opi"hnt=besu-i"hnt="218""i> evaton0 -baza-unei-declaracI orbn.iomax-'opctd-po77cf226d2s/o2nu-j7aert td- ]! hdlas 30 noierbr-s 17t/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h->famnt-aicopiluesu6ca=l-_emurit-dupaicbia-cazus iv>somes-id_e-al-doileaicopil0 -ca=l-lia-pierdtl s=led"up-6t-cideecelnl2Dul-=ltd> nedecris ://wfamnt-a copiluesu=ro/wpa muritn7g widcupa căzus ://wSomeș./Estwpm- doilea copildpctro/wpt-a pierdtlwp-626d2a26" 1ttpssu-i"hn67 <-custom menu-item-item-det,"header_text_cr0ii6/Unecelnavtallstir4ategory/opi"hnt=besu-i"hnt="218""i> nedecris ://wfamnt-a copiluesu=ro/wpa muritn7g widcupa căzus ://wSomeș./Estwpm- doilea copildpctro/wpt-a pierdtlwrus"acategor aloads/adbn.rata-l Rn7aer4ecla hes6-cid_22 Rn7aert td- ]! href="https:/orulbespata-l Rn7ac"hes6-cak_id="td_uidti="td_uid_1="i6/04/dul-=ldv>famnt-aicopiluesu6ca=l-_emurit-dupaicbia-cazus iv>somes-id_e-al-doileaicopil0 -ca=l-lia-pierdtl s=led"up-6t-cideecelnl2Dul-=ltd> nedecris ://wfamnt-a copiluesu=ro/wpa muritn7g widcupa căzus ://wSomeș./Estwpm- doilea copildpctro/wpt-a pierdtlwpDul-=ltd> nedecris ://wfamnt-a copiluesu=ro/wpa muritn7g widcu...src="httpthumb" src="https://www.obsirus-bitetaaivfo mp-content/uploads/ads/t înainads/nnnnnnnnt înaintă m nat cu mab="sudlas">2nu-j7aert td- ]! hdlas 4 iun-s sit/ă mr hes/block1 uploads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-content/ubn.ro/wp-c h->borcu "ul“n7ac"hes--cat--udclrvatorbn43oameni s87c4aa .sth4s://www.-cat--bespa/whă m>CATEGORII POPULARE">ă mrpoh4

  stiri/actual/">Actualtă m nat cu ma -no m8261">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/">Stirită m nat cu ma -no m4515">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/b=litic/">P=litictă m nat cu ma -no m1228">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus general/">Generaltă m nat cu ma -no m1167">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus lass="td-icultur"heimpilibe sufCultur" & eimp libe tă m nat cu ma -no m833">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/admin"" tw.ov/">Admin"" tw.ovtă m nat cu ma -no m774">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/utileas>Utiletă m nat cu ma -no m652">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/sn-fo/">Sn-fotă m nat cu ma -no m633">ă mrprc="hliCuliCue să murim de Coronavirus stiri/rural/">Ruraltă m nat cu ma -no m474">ă mrprc="hliCu/ulgory/gentral/./-cat- td- hes/block1 uplohttps://www.ogiu8""get ustom-html-8""get"

  b=liticedv>P=liticetd> utiliza=l cooki> b=leucra=ledv lorivu-ro/actsthpersonal/">P=leucra=le v lorncuero/actst personalprc="hliC h/ulgory/geprcsock>https://www.ogiu8""get ustom-html-8""get" ?rdclavirus - C//wa tag stres/+%26cd%3D8%26hl%3Den%26ct%3Dclnk%26gl%3Dro&dn=oebcache.googleuirudet,"he.com&r=cat-t%3A Corongoogle.com/&p=&o=0&se=&vdclbclffa5f521ec2ad9abc5b65c1c88f12&fst=1612269812&lst=1612269812&cst=1612269812&vn=1&vl=0&ldt=-1&jsl=155&uudcl&errul&pt=stres%20%7C%20ef="https:BN&prdcl"us"acategorprcsock>ads/ads/naintvatorbn.ro/wp-content/uwp-content/uwp-co020/10/coronavfootsthbottom-full"r aloads/adbn.rata-l Rnnavta-lui-st/wp-thumb" src="https://www.obspbstom mp-content/uploads/2020/10/coronaspbsă m3"> wp-626d-sub-cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uid_14_6077cf16i 0/logofootsth30/199hpngtem-det,"header_wrus"acatcsock>DESPRE NOI">ă mrprst-cDrepm =ck nopy d00vw, 2tol0;tivformaţiile exist/dteepn acid_esute id_e 7eţinuudd> ef="https: BN. Niciun ngiu deepn acid_esute di 0ol0;tfi conr:/ostlaragraltsau s:/ificat fuilaltpermisiuned ef="https: BN. Ronr:/oce=le parţialălid_e permisaltcueindica=le sursei. Ronr:/oce=le parţialaepn un sute oeblid_e permisaltcue="tdiţia b=lciza=ii surseilprbt="-un link ac.ov că"rceO6077cf2650e22". Fotografiile pottfi conr:/ose 7oarncueb=lciza=le surseitşi cuelink ac.ov că"rceO6077cf2650e22". h/br>h/br> Redac.oa: h =styder_ ada hg-left:5usttC hli>VeronicetPew, ţ"hliC hli>Georg"ta Ganed"hliC hli>AdelaeCosmd"hliC hli>Raue Petstlin"hliC hli>Emnt-an Hored"hliC h/ulg h/br>imt020/10/corofootsthemailhttpstrPublicinten:/2e să mumailto:office@_6077cf2650e22"">office@_6077cf2650e22"s"acategor a/u/ua020/10/corofootsthemailhttpstrCa-luct:/2e să mumailto:redac.oa@_6077cf2650e22"">redac.oa@_6077cf2650e22"s"acategorprcsock>URMARESTE-NE">ă mrprst-c aloads/adbă m nat cu mas c-alhina ttpstrp-thumb" src="haeearg"td_6-cank ssă murim de Coronfaciup-6.com/O60BN/,"header_Faciup-6 mp-content/uploads/2urnat cu mașina fa-l mașina faciup-6 mP0vw, 2stap rieb=lcum afișa=le vk nonseinuudpersonalizsu, folosim s:/oru cooki>tsau tehnologii simnta=l. Apăsând Accepmtsau navigând pn acid_eoebsute, iștIorupocorc swidpermisei volecta=le vk ivformaseiu prbt cooki> b=liticedv>P=liticetd> Cooki>s">_ac.oon_closi_at cu " a>utton clid lug assn:>utton cooki>_ac.oon_closi_at cu cli_ac.oon_>utton"=styder_display:inlinw -cat-; magg :5px; ">ACCEPTs"acată mrprst-ca//wwdcl"cooki>_hdr_showagssn">Privacy & Cooki>s P=licyată mrprst-ca//ww10/corovaiim-dal"wdcl"cliSett hgsPap pdeeabindex="-1,"roder_dialogtemr-alabe by="exampleM-dalC/dterTespa/emr-ahidden="w, e m s/2020/10/corovaiim-dal-dialogteroder_documa-">mads/2020/10/corovaiim-dal-="td_ui clidbat-pap pd>at îna<>utton eypnro-utton"=10/corovaiim-dal-=losi"wdcl"cliM-dalClosi">aloads/adbvg=10/coro" viewBox="0 0 24 24/whpath cl"M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z mat înaat îna<020/10/corovaiim-dal-body">aloads/adb020/10/corovaiita-lui-st-fesud clideabvta-lui-st/wmads/2020/10/corovaiitom maloads/adb020/10/corovaiital-12 clidalignv7aers-stretch clid x-0 maloads/ads/adb020/10/corovaiiprivacy-ovrusiew maloads/ads/addddddddddddddddddddd

  Privacy Ovrusiewpoh4Thiseoebsute uirs cooki>s2to improve your experience ohile you navigten through theeoebsute. Ouudof thesl cooki>s, theecooki>s2that a=l c ized as necidsary a=l fix"ed on your btomiru as they a=l as ids_uiial for theeoork hgdof bcsoc func.oonaliti>s2of theeoebsute. Wwpm-so uir thiravpartyecooki>s2that help ui analyzwpmnd understmnd how you uir thiseoebsute. Thesl cooki>s wile bl fix"ed in your btomiru only with your dets"he. Youpm-so have theeop.oon2to op.poutdof thesl cooki>s. Butdopt hgdoutdof somedof thesl cooki>s may have m eff/ct on your btomi hgdexperience.s2of theeoebsute. Wwpm-so uir thiravpartyecooki>s2that help ui analyzwpmnd understmnd how you uir thiseoebsute. Thesl cooki>s wile bl fix"ed in your btomiru only with your dets"he. Youpm-so have theeop.oon2to op.poutdof thesl cooki>s. Butdopt hgdoutdof somedof thesl cooki>s may have m eff/ct on your btomi hgdexperience.Necidsary cooki>s a=l absolutely ids_uiial for theeoebsute to func.oon roRerly. Thise only ivcludrs cooki>s2that ensur>s2bcsoc func.oonaliti>s2mnd security feaenues2of theeoebsute. Thesl cooki>s do not fix"e2mnydpersonal ivforma.oon.Non-necidsaryAnyecooki>s2that may not bl particularly necidsary for theeoebsute to func.oon mnd iseuird specifically to vollecteuirt personaln7ac" via analytics, ads, other embedded detd_uis a=l termed as non-necidsary cooki>s. It isemmndy to rocureeuirt dets"he prbor to runn hgdthesl cooki>s on your oebsute.bat_sett hgs='{"animw.e_speed_hock/:"500a,nonimw.e_speed_show/:"500a,nbackgrous /:"#0379bea,nborcu /:"#b1a6a6c2a,nborcu _0-c:fm-se,o-utton_1_>utton_colou /:"#000a,nbutton_1_>utton_hovru/:"#000000a,nbutton_1_link_colou /:"#fff",nbutton_1_as_>utton":w, e,nbutton_1_new_wi-c:fm-se,o-utton_2_>utton_colou /:"#333",o-utton_2_>utton_hovru/:"#292929",o-utton_2_link_colou /:"#444",o-utton_2_as_>utton":fm-se,o-utton_2_hockbat/:fm-se,o-utton_3_>utton_colou /:"#000a,nbutton_3_>utton_hovru/:"#000000a,nbutton_3_link_colou /:"#fff",nbutton_3_as_>utton":w, e,nbutton_3_new_wi-c:fm-se,o-utton_4_>utton_colou /:"#000a,nbutton_4_>utton_hovru/:"#000000a,nbutton_4_link_colou /:"#62a329",o-utton_4_as_>utton":fm-se,ofa-l_famnty/:"inherita,nat cu _bn.r:fm-se,onotify_onimw.e_hock/:w, e,nnotify_onimw.e_show/:fm-se,onotify_ate_id:"#cooki>_bat_ao:"ban-st/,opap p_showagssn_posi.oon:"bottom- ,o8""get_posi.oon:"lefta}'; lo/* ]]> */ ">cript> ass=ledtral ass=led"up-Theme:wNewă per by tagD20/ 16ss=led"up-Versoon: 7.5 (rara)ss=led"up-Deploy=irue: deployss=led"up- ent/uplouid: ameni s87e491 ent/td-im/u=ledtcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uid lug s idembed faciup-6/lib/js iembedfb.min.js?vru=1.0'>">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uidthemes/Newă per/js tagate_theme.js?vru=7.5'>">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'> /* */ ">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_ucdn.jsdelivr.net i idslimstlt tags/4.7.8.3 idslimstlt.min.js'>">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uid lug s youtubedembed lus>cripts/fitvids.min.js?vru=12.2'>">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" idivcludrs/js idembed.min.js?vru=4.9.16'>">cript> tcriptdeypnr'ogiu/javacript'd-sub'cat-td_ucdn.onesignal.com/edks/OneSignalSDK.js?vru=4.9.16' asynub'asynu'>">cript> utral/JS generaivdhby theme td- tscript>u=led a a jQuery().=ledy(func.oon () { a tdWeather.addIaer({o-cat-torb:"vattop_weathertorb,nlocw020-c:"B _, Roe3 aa,nopi_locw020-c:"B \u021baa,nopi_langubn.r:" ot,oo-day_inar:"snow-nt,oo-day_ina_ogiu/:"n hsoa=l u\u0219oa=\u0103t,oo-day_aerpd:[1,33.7],oo-day_humidityr:82,oo-day_wi-d_speedd:[2.2,1.4],oo-day_mi-c:[0,32],oo-day_max":[2.2,36],oo-day_clouds":oru,o-urra-_un :0,ofarecas :[{"nu-jstlrpd:16185672ru,oday_aerpd:[5,40],oday_ne (":"vsn",nowm_day_ndexd:1},{"nu-jstlrpd:16186536ru,oday_aerpd:[9,49],oday_ne (":"s\u00e2m",nowm_day_ndexd:2},{"nu-jstlrpd:161874ru00,oday_aerpd:[11,52],oday_ne (":"Dum",nowm_day_ndexd:3},{"nu-jstlrpd:1618826400,oday_aerpd:[7,44],oday_ne (":"lun",nowm_day_ndexd:4},{"nu-jstlrpd:1618912800,oday_aerpd:[7,44],oday_ne (":"mat/,oowm_day_ndexd:5}],nopi_key/:"f5dc074e364b4d0bbaacbabu03u031a3"}); a }); a a jQuery().=ledy(func.oon() { avat pulldown_su-i sujQuery(".ma -pulldown-umb"><:first").8""i>(); aif (pulldown_su-i > 113) {ujQuery(".ma -pulldown-umb">< .tdupulldown-umb"><-list").css({omin-8""i>": pulldown_su-i, "borcu "ul: "1px solid #444"}); } }); a p-ss (func.oon(){ a vat html_jquery_obj sujQuery('html'); a a if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { a a vat path = 'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uidthemes/Newă per-child/styde.css'; a a jQuery.get(path, func.oon(7ac") { a a vat _split_separacor su'#td_css_split_separacor'; a vat ar _splits su7ac".split( _split_separacor); a vat ar _length = ar _splits.length; a a if (ar _length > 1) { a a vat dir_path = 'cat-td_uid_2_6077cf2650e22" id="td_uidthemes/Newă per'; a vat plited_css = ''; a a for (vat i = 0; i < ar _length; i++) { a if (i > 0) { a ar _splits[i] = _split_separacor + ' ' + ar _splits[i]; a } a //jQuery('hled').psp-nd('' + ar _splits[i] + ''); a a vat forma.ed_str = ar _splits[i].=lplaci(/\surl\(\'(?!7ac"\:)/gi, func.oon regex_func.oon(str) { a return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.=lplaci(/url\(\'/gi, '').=lplaci(/^\s+|\s+$/gm,''); a }); a a plited_css += "" + forma.ed_str + ""; a } a a vat vattheme_css = jQuery('link#td-theme-css'); a a if (vattheme_css.length) { a vattheme_css.af"><( plited_css); a } a } a }); a } a })(); a a a ">cript> h/bodyt/uathtml>/utral Performance opt mized by W3 Total Cache. Learn mx"e:218""i> <-cusboldgrid.com/w3"ultal-=ache/ a aObj/ct Cach hgd307/358 obj/ctseui hgddisk Psti Cach hgdui hgddisk: enhanced- Dac"basi Cach hgd5/36 queri>s hr2.042 secondseui hgddisk S77ced-from: id_2_6077cf2650e22" @ s_16-04-15 08:29:12 by W3 Total Cache td-