Prezenta Politica guverneaza raporturile dintre SC VERA IKON MEDIA SRL, cu sediul in Bistrita, Bulevardul Libertatii, Nr. 41-43 (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) si persoanele care utilizeaza (denumit in continuare „Utilizatorul”) pagina de internet www.observatorbn.ro (denumita in continuare „Site-ul” sau „observatorbn.ro”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile”).

 

Aceasta Politica  descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt optiunile dumneavoastra  in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care Societatea  va respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea si-a desemnat un responsabil cu protectia datelor (denumit in cele ce urmeaza Data Protection Officer sau „DPO”), in conformitate cu prevederile GDPR, datele de contact ale acestuia fiind: Augustin Danci, telefon: 0746163842, email:office@observatorbn.ro.

CATEGORII DE DATE PRELUCRATE SI SCOPUL PRELUCRARII
Societatea prelucreaza datele personale pe care ni le furnizati atunci  cand utilizati site-ul  sau  atunci cand postati comentarii pe site-ul nostru. Datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail.

De asemenea, utilizam module cookie si tehnologii similare pentru a va recunoaste pe dvs. si dispozitivele dvs. Modul in care utilizam aceste tehnologii sunt descrise in sectiunea de mai jos intitulata Politica privind Cookies.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata:

1.Dreptul la informare si dreptul de acces de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;

2.Dreptul la rectificare– Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personale inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

 1. Dreptul la ştergerea datelor(„dreptul de a fi uitat„) – (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
  c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
  d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectare a unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
  f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
  (2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
  (3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
  a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
  b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
  c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
  d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
  e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 2. Dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 3. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
  a)retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  b)reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării– (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societăţii restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
  a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
  c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
  d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  (2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
  (3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operatorînainte de ridicarea restricţiei de prelucrare;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor– Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat frecvent si care poate fi citita in mod automat.

POLITICA PRIVIND COOKIES
Aceasta politică se referă la cookie-urile și la pagina web www.observatorbn.ro a Societatii.

Ce este un cookie?
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
De asemenea, putem folosi „web beacons” (cunoscute și sub numele de „cleargifs” sau „pixel tags”) sau tehnologii similare pe site-ul nostru pentru a ne permite să știm dacă ați vizitat o pagină web sau ați primit un mesaj. Un „web beacon” este în mod obișnuit o imagine transparentă (deși poate fi și o imagine vizibilă), localizată pe o pagină web și ne ajută să măsurăm succesul campaniilor de marketing și îmbunătățiți performanța site-ului nostru. De asemenea, acestea ne pot permite să vă raportăm vizualizarea unei pagini web către alte organizații. În multe cazuri, „web beacons” se bazează pe cookie-uri pentru a funcționa corect, astfel că blocarea cookie-urilor va afecta funcționarea lor.

La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: spre ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, publicitate relevantă.

Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Conțin cookie-urile date personale?

 

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

COOKIE-URI INTERNE
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri esențiale.Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
 • Cookie-uri de măsurare a traficului.Ne permite să recunoaștem și să numărăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.
 • Cookie-uri de funcționalitate. Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
 • Cookie de targetare și publicitate.Înregistreaza vizita despre site, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs. De exemplu, pe baza acestor tip de cookies pot fi identificate produsele si serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informatii servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator

THIRD-PARTY COOKIES
Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

 • Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies.Urmaresc comportamentul pe site și ilconecteaza de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.
 • Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie.Permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor dindiverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.
 • Cookie-uri pentru parteneri.Ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.
  Mai jos, puteți găsi mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe site-url nostru și despre cum le puteți dezactiva.
 • PLUGIN-URI DE REȚELE SOCIALE
  Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet.
  Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşteinformaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator.

În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo.
Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şiposibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php

 • SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB GOOGLE ANALYTICS
  Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics“ al societăţii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – puteti vedea  detalii: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAZAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analytics, puteți accesa: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
· SERVICIUL DE PUBLICITATE ONLINE GOOGLE ADSENSE
Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google AdSense “ al societăţii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteti accesa https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Vă menționam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.
· SERVICIUL DE PUBLICITATE ONLINE GOOGLE DOUBLECLICK
Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google DoubleClick“ al societăţii Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul PrivacyShield – puteti vedea vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc.
Pentru a gestiona dacă doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteți accesa pagina http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Vă menționăm ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legatură cu site-ul nostru (de exemplu cand veți da click pe un anunț/reclamă din motorul de cautare www.google.ro  pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.
CARE SUNT OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND COOKIE-URILE
În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau.
Informaţii detaliate despre posibilităţileşi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.
In acest sens Cookie-urile Esențiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcționa corect) nu pot fi editate.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web.
De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.
Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:
Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
Setări cookie în Firefox – Firefox;
Setări cookie în Chrome – Chrome;
Setări cookie în Safari – Safari;
Setări cookie în Edge – Edge;
Setări cookie în Opera – Opera.
Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail office@observatorbn.ro

 

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelorşi intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţeleşi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuinţări importante:
· Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
· Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
· Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul peInternet (opţiunifamilymode,funcţii de safe search).
· Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
· Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.
· Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.
ÎNTREBĂRI, SUGESTII, RECLAMAȚII
Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problema, vă ajutăm cu placere. Ne
puteţi contacta la adresa de email office@observatorbn.ro sau la tel: 0746163842