Peste 260 000 de alegători sunt așteptați la vot pe data de 9 iunie, în Bistrița-Năsăud, pentru a-și vota aleșii locali, dar și partidele care îi vor reprezenta pe români în Parlamentul European.
La nivelul județului Bistrița-Năsăud, conform adresei Autorității Electorale Permanente nr. 9391/30.04.2024 se înregistrează un număr de 260.547 de alegători, din care 246.809 sunt deținători de C.I.
Județul Bistrița-Năsăud cuprinde 314 secții de votare cu 62 de birouri electorale de circumscripții comunale, orășenești și municipale și un Birou Electoral Județean.
Pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 2024 au fost ridicate de la Imprimeria Națională un număr de 286.556 de buletine de vot, iar pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale 2024 au fost ridicate de la Imprimeria Națională un număr de 1.147.932 buletine de vot respectiv 286.983 per tip.
De asemenea au fost ridicate de la Monetăria Statului un număr de 1570 de ștampile „Votat” și 276.157 de timbre autocolante.
În data de 28.05.2024 a fost emis Ordinul Prefectului nr. 183 care stabilește graficul de distribuire al buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor din data de 9 Iunie 2024.

Polițiști, jandarmi și pompieri, mobilizați pentru alegeri

Angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Bistrița-Năsăud sunt pregătiți pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică, pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024.
Măsurile luate urmăresc buna derulare a procesului electoral, efectivele din teren fiind pregătite să intervină prompt, conform competențelor legale, atât pentru a preveni orice abatere de la normele legale în vigoare, cât și pentru a soluționa cu celeritate eventualele sesizări ale cetățenilor.
Astfel, peste 700 de angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, 318 poliţişti, 217 jandarmi, 190 de pompieri din județul Bistrița-Năsăud și 15 de la alte structuri vor fi mobilizați pentru a menține ordinea și siguranța publică și pentru a asigura măsurile de protecție a secțiilor de vot.
Totodată, vor fi pregătite echipe pentru intervenția rapidă și cercetarea incidentelor electorale.
Suplimentar, vor fi instituite dispozitive de ordine publică pentru prevenirea unor evenimente negative pe fondul aglomerărilor de persoane.
De asemenea, se va organiza o acțiune pentru verificarea modului de realizare a transportului de persoane.
Toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne desfășoară activități, în sistem integrat, pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa cu celeritate orice semnalare de incident sau încălcare a normelor legale, cu respectarea principiilor care guvernează conduita profesională: legalitate, echidistanță, imparțialitate, disponibilitate și cu prioritatea interesului public.

Informații pe care trebuie să le cunoașteți:

Aveţi dreptul la vot dacă aveţi 18 ani împliniți și nu v-a fost interzisă exercitarea acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă.
Puteți vota, duminică, între orele 07.00 și 22.00. Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând, în afara sediului Secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot și pot vota până cel mult la ora 23.59.
Codul Penal prevede la Titlul IX, art. 385 – 391 și 393, care sunt faptele care constituie infracţiuni electorale, și care sunt pedepsele prevăzute de lege: împiedicarea exercitării drepturilor electorale, coruperea alegătorilor, frauda la vot, frauda la votul electronic, violarea confidențialității votului, nerespectarea regimului urnei de vot, falsificarea documentelor și evidențelor electorale.
În legătură cu contravențiile legate de procesul alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale, desfășurate la data de 9 iunie 2024, se va aplica regimul sancționator prevăzut de Legea  nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
Astfel, se sancționează: refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi, persoanele care consumă sau comercializează băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului de vot, persoanele care continuă propaganda electorală după încheierea campaniei electorale sau sfătuiesc alegătorii la sediul secțiilor de votare sau în împrejurimi să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot.
Sesizați orice încălcare a legii electorale la 112!

SPUNE-TI PAREREA