Educația este piatra de temelie a dezvoltării noastre ca societate. Programul meu pentru educație își propune să ofere fiecărui copil din Bistrița șansa de a-și atinge potențialul maxim, într-un mediu modern, sigur și incluziv. Cred cu tărie că investiția în educație este cea mai sigură investiție în viitorul nostru.

Principalele direcții și măsuri propuse:

Modernizarea infrastructurii școlare
– Renovarea și dotarea unităților de învățământ, asigurând condiții moderne și sigure pentru elevi și profesori.
– Laboratoare moderne și săli de clasă dotate pentru a oferi elevilor acces la un învățământ modern și interactiv.

Promovarea educației incluzive și a egalității de șanse
– Programe de suport pentru elevii defavorizați asigurându-le accesul la resurse și sprijin educațional.
– Centru de consiliere și orientare oferindu-le suport în alegerea carierei și dezvoltarea abilităților necesare pe piața muncii.

Dezvoltarea educației extrașcolare
– Activități sportive și culturale precum cluburi sportive, cercuri de artă, teatru și muzică, pentru a stimula creativitatea și talentul copiilor.
– Parteneriate cu organizații locale prin încheierea de parteneriate cu ONG-uri și instituții culturale pentru a oferi o gamă variată de activități și programe educaționale complementare.

Susținerea cadrelor didactice
– Programe de formare continuă pentru cadrele didactice, pentru a le oferi acces la cele mai noi metode pedagogice și resurse educaționale.
– Stimulent financiar pentru performanță, un sistem de recompensare a profesorilor care obțin rezultate remarcabile cu elevii, încurajând excelența în educație.

Investind în educație, ne asigurăm că fiecare individ are oportunitatea de a-și dezvolta potențialul, contribuind astfel la o societate mai echitabilă și mai prosperă.

Material electoral comandat de USR, filiala Bistrița-Năsăud – parte a Alianței Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei Publicat/executat de IKON AGENCY SRL CMF 21240022

SPUNE-TI PAREREA