Vineri, 24 mai 2024, ora 16:00, Muzeul Etnografic şi al Mineritului Rodna, secție a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, invită publicul la un dublu eveniment reprezentat de vernisajul expoziției: „Mărturii din trecutul Rodnei” și lansarea cărții „Fascinația Granaților”a autorului Lucian Ion.

Expoziția prezintă obiecte și documente referitoare la istoria ținutului rodnean a cărui nume, predestinat, sugerează existența străveche a omului pe aceste meleaguri.

Localitatea Rodna (toponim însemnând „ruda” în limba salvă, cu înțelesul de ,„metal”), a dat din vremuri îndepărtate numele întregului ținut de pe cursul superior al Someșului Mare: Vallis Rodnensis (Valea Rodnei), precum și numele masivului muntos Munții Rodnei.

Deși lipsește o cercetare arheologică sistematică, au fost identificate urme de locuire, dificil de ancorat cronologic. Dintre vestigiile aduse la suprafață putem enumera: topoare de piatra din neolitic, ciocane de bronz, monede dacice din albia râului Mării (Valea Mare) sau cele 46 monede romane de la Anieș. Plecând de la aceste urme arheologice, evenimentul expozițional propune vizitatorilor o rememorare a celor mai importante etape a istoriei rodnene, din neolitic spre epoca romană și mai apoi spre medievalul marcat de marea invazie a tătarilor. Periplu expozițional continuă cu mărturii ce atestă militarizarea Văii Rodnei și mai apoi participarea locuitorilor la marile conflagrații mondiale ale secolului XX. Ilustrativ, manifestarea prezintă obiecte precum: toporul din piatră șlefuită neperforat, cranii omenești din timpul invaziei tătarilor de la 1241, arme și accesorii de diferite tipuri, lada Companiei a V-a din Rodna, lada pentru ofițeri, căști germane de protecție, proiectile vechi, scrisori în versuri din cele două războaie mondiale, etc. Expoziția va fi deschisă publicului vizitator în perioada 24 mai-28 iunie 2024.

Vernisajul va fi întregit de lansarea volumului intitulat ,,Fascinția Granaților” ce îngemănează mai multe legende culese de la minerii din Rodna, care vorbesc despre identificarea în Țara Năsăudului a granaților roșii – însoțitorii permanenți ai diamnatelor virtuale, localizate atât în șisturile cristaline și scarnele din masivul Rodnei cât și din alte zone din Carpați. Volumul poartă semnătura lui Lucian Ion. De profesie inginer geolog, domnia sa este autorul mai multor lucrări de specialitate în care se regăsesc o parte din însemnările personale dar și detalii ale cercetărilor și descoperirilor realizate alături de echipa sa de prospecțiuni, de la I.P.E.G. Cluj. Amintim aici ”Căutătorii de aur din Carpați” (2007), ”Aurul Rodnei” (2011), ”Mistere geologice din regiunea Rodna”(2021). Sunt cărți care considerăm că vor constitui un punct de referință pentru generațiile viitoare.

SPUNE-TI PAREREA