Parcul Industrial Bistrița Sud, administrat de SC BUSINESS PARK SRL a încheiat anul  financiar 2023 cu un profit care a depășit 200 de mii de lei, o cifră dublă față de ratele de profit  înregistrate cu un an în urmă și va plăti anul acesta dividende în premieră acționarului său,  Consiliului Local Bistrița, se arată într-un comunicta de presă. 

„Rezultatele financiare pozitive au fost realizate la capătul unui efort de eficientizare  internă și de atragere de clienți-rezidenți a noii conduceri a societății, până la ocuparea parcelelor  pretabile închirierii aproape integral“, a informat Ciobanica Dumitru Daniel , Director Executiv al SC BUSINESS PARK SRL. 

 Conform informațiilor transmise de sursa citată, Parcul Industrial Bistrița-Sud are în prezent 21 de rezidenți-societăți comerciale care-și  desfășoară activitatea sau realizează încă lucrări de amenajare-construcție, pe o suprafata închiriată  de 12 ha, aproape de limita întregii suprafețe închiriabile disponibile. Aceasta după ce în primii  patru ani de la înființare a avut zero rezidenți, după care a funcționat cu 4 rezidenți, timp de 2 ani  pe doar 2 ha, respectiv 6 rezidenți pe 3,5 ha până în 2016 și pierdere financiara.  

 Societatea SC BUSINESS PARK SRL a inregistrat pierderi in bilantul contabil până în  2020,.In anul 2023 s-au recuperat pierderile integral in bilantul contabil societatea devenind  profitabila.  

 Situatia financiara la 31 decembrie 2023 se identifica astfel: 

 Total capitaluri proprii 712 153 lei. 

 Profit net al exercitiului financiar 200 582 lei 

 Cifra de afaceri neta 541 510 lei 

Suprafață disponibila de aproximativ 8 HA pentru parcuri  fotovoltaice 

 Relieful Parcului Industrial Bistrița Sud, pe actuala suprafață permite activități de  închiriere pentru industrie pe circa 12 ha. Diferența până la suprafața totală închiriabilă din Parcul  Industrial Bistrița, de 19,6 ha, reprezintă terenuri care nu se pretează activităților de închiriere din  cauza reliefului în pantă.

 Pentru că această suprafață în pantă este optimă pentru energie verde, respectiv instalarea  de panouri fotovoltaice, conducerea SC BUSINESS PARK SRL poartă discuții cu doi investitori  pentru o eventuală colaborare. 

Iluminatul Public funcționează doar pe axa principală.  Remedierea avariei structurale programata în a doua  jumatate a anului 2024  

 Referitor la problemele legate de iluminatul public în Parcul Industrial Bistrița Sud situația  se prezintă astfel: în acest moment iluminatul public funcționează, deocamdată, pe axa principală.  

 Defecțiuni provenite din montajul eronat făcut la legăturile electrice ale stâlpilor de  iluminat în momentul realizării rețelei au făcut, după un scurtcircuit, ca o parte din rețea să fie  afectată (practic 196 din cei 256 de stâlpi au fost legați direct, fără cleme de legătură, iar un  scurtcircuit la unul dintre aceștia, a afectat o mare parte din rețea, a constatat echipa de intervenție  chemată să rezolve problema). 

 Costul pentru refacerea lucrării a fost evaluat la circa 100 mii de lei plus TVA, iar echipa  care a înaintat devizul poate să execute lucrarea, de complexitate ridicată, abia în a doua jumatate a  anului 2024. 

Situația pazei și monitorizării video din Parcul Industrial 

 În privința pazei Parcului Industrial Bistrița Sud, precizăm că în perioada februarie – martie 2024 s-a realizat reparea celor două bariere de acces dinspre Sarata (axa A), acestea  redevenind functionale.  

 Porțile au fost dotate cu cartele GSM care la un apel telefonic se deschid în mod automat,  numai pentru rezidenții Parcului, iar dupa 10 sec se închid, blocând intrarea, iar pentru buna  funcționare a acestora s-a incheiat un contract de mentenanță a barierelor cu o firma specializata.. 

 Sistemul de supraveghere video în interiorul Parcului Industrial si a activității din interior  a fost îmbunătățit prin repoziționarea și revizia celor șapte camere de supraveghere montate în  zonele vulnerabile si în cele de interes ale tuturor rezidenților. 

 Camera pozitionată la intrarea în parc la sistemul de bariere are capacitatea să citeasca  numele de înmatriculare a autoturismelor care intră și ies din Parcul Industrial.Alte opt camere 

video comandate urmează să fie montate în zonele de interes, în functie de începerea lucrarilor de  construire a rezidentilor-chiriași.  

 Revizuirea sistemului de supraveghere video si lucrărilor de aferente sunt realizate de  Datacor SRL, companie rezidentă in Parcul Industrial Bistrița Sud. 

 Stația de pompare a apei și stația de compensare a energiei electrice au fost dotate cu  senzori de mișcare și alarme aferente, acestea fiind dotate cu o aplicație ce permite urmarirea de la  distanță de pe telefonul mobil a activității în aceasta locație. Odată cu realizarea acestor lucrări,  infrastructura a fost dotată cu senzori de fum în caz de incendiu.  

 După punerea în funcțiune a întregului sistem de iluminat public se vor monta încă două  bariere de acces în incintă la drumul de acces dinspre Zavoaie, care vor fi alimentate cu energie  electrică pentru a funcționa în aceeasi parametri cu cea dinspre Sărata. 

Informații de context 

Parcul Industrial Bistrița Sud a fost înființat de Consiliul Local al municipiului Bistrita în anul  2012. Acesta oferă multiplelor avantaje legate de impozite si taxe dar și facilități puse la dispoziția  investitorilor de autoritatile locale: loturile industriale complet echipate din punct de vedere al  infrastructurii, preturi rezonabile, asistență din partea firmei administratoare SC BUSINESS PARK  SRL pentru pregătirea și punerea în funcțiune a afacerii. 

După perioada Iunie 2012- Iunie 2018, când a funcționat cu o schemă de personal formată din: administrator și patru directori (executiv, economic, responsabil utilitati, juridic) și următoarele  rezultate financiare: 

2012- 0 rezidenti pierdere ,,-200 lei” 

2013- 0 rezidenti pierdere ,,-66590 lei” 

2014- 0 rezidenti pierdere ,,-130 643 lei” 

2015- 0 rezidenti pierdere ,,-115 026 lei” 

2016 – 4 rezidenti suprafata inchiriata 2,2 hectare pierdere de ,,-392 968 lei” 2017 – 6 rezidenti suprafata inchiriata 3,2 hectare pierdere de ,,-276 004 lei’ 

SC BUSINESS PARK SRL funcționează cu o schemă de personal cu două posturi: administrator cu  mandat de patru ani (Ioan Magda), director executiv (Dumitru Daniel Ciobănică), repectiv un  economist în regim part time cu 2 ore, avand urmatoarele rezultate in ceea ce priveste numarul de  rezidenti si indicatori financiari: 

  

2018 – 9 rezidenti cu suprafata inchiriata 4 ha pierdere ,,-70 026 lei” 

2019 – 9 rezidenti cu suprafata inchiriata 4 ha pierdere ,,-54 111 lei” 

2020 – 13 rezidenti cu suprafata inchiriata 5 ha profit ,,162 163 lei” 2021 – 9 rezidenti cu suprafata inchiriata 4 ha profit ,,92 650 lei”

2022 – 17 rezidenti noi suprafata inchriata 7,2 ha profit ,,107 132 lei” 2023 – 17 rezidenti suprafata inchiriata 7,2 ha profit ,,200 582 lei” 2024 -21 rezidenti cu suprafata inchiriata 12 ha 

  

 

 

SPUNE-TI PAREREA