REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI, cu sediul în localitatea Bistrița, str.Aleea Jupiter, nr.2, jud.Bistrița-Năsăud organizează în data 30 octombrie 2023 ora 10. 00, concurs pentru ocuparea a patru posturi de “Muncitor necalificat în silvicultură (cu posibilitatea de calificare la locul de muncă)” cu contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în proba scrisă și interviu, nota minimă pentru a fi declarat admis fiind 7.
Condiții specifice de participare :
– Studii medii/Studii de specialitate/Cursuri de specialitate;
– Cunoștințe de legislație silvică;
– Disponibilitate pentru a lucra în program prelungit;
– Corectitudine.
Dosarele se vor depune la secretariatul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului până la data de 23 octombrie 2023 ora 16. 00 și trebuie să cuprindă:
• cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului anunțat;
• curriculum vitae;
• buletin (carte) de identitate (copie);
• diplomă de studii (copie)/adeverință absolvire curs (copie);
• carnet de muncă (copie)/adeverință vechime (copie);
• certificat de cazier judiciar;
• certificat de naștere; certificat de căsătorie; certificat de naștere ale copilului/copiilor;
• adeverință care să ateste starea de sănatate ( cu mențiunea apt pentru angajare);
• recomandare de la ultimul loc de muncă.

Experiența în domeniul silvic constituie un avantaj.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din localitatea Bistrița, Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, la telefon 0263/ 217.813, E-mail os¬¬_sieu@yahoo.com.
Examenul are două probe : O probă scrisă în data de : 30 OCTOMBRIE 2023 ora 10. 00
Interviul în data de : 02 NOIEMBRIE 2023 ora 10. 00
Afisarea rezultatului definitiv : 06 NOIEMBRIE 2023
Bibliografie:
– Ordinul 1540 / 03.06.2011 – Capitolul III – Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase și Capitolul V, secțiunea A – Curățarea parchetelor de exploatare;
– “Mecanizarea exploatărilor forestiere” – Ștefan Ungureanu editura Universității “TRANSILVANIA” Brașov

SPUNE-TI PAREREA