Cinci tipuri de burse se vor acorda, anul acesta, pentru elevii înscriși în anul școlar 2023-2024. Cele cinci tipuri de burse sunt diferite față de anul trecut: bursă de excelență olimpică I, bursă de excelență olimpică II, bursă de merit și bursă socială, plus bursa tehnologică. Au dispărut bursele de studiu și ca denumire bursele de ajutor social și bursele de performanță.

Metodologia-cadru pentru acordarea burselor școlare, aplicabilă din anul școlar 2023-2024, a fost publicată în Monitorul Oficial, cu o întârziere de 8 zile față de calendarul oficial. Pe baza acesteia vor fi făcute și aprobate criteriile de acordare a burselor – ordin de ministru care are ca termen data de 1 octombrie.


Elevii din învățământul primar de stat nu mai iau din acest an decât burse sociale. Restul elevilor, adică cei din ciclurile gimnazial și liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:

a) bursă de excelență olimpică I;
b) bursă de excelență olimpică II;
c) bursă de merit;
d) bursă socială;
e) bursă tehnologică

Bursa tehnologică se acordă în acest an școlar și în următorul doar elevilor de la școlile profesionale și cele duale.

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții, iar bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice.

Burse de cel puțin 700 de lei pe lună pentru mamele minore

Burse de cel puțin 700 de lei pe lună se acordă, anul acesta, pentru mamele minore, cu scopul a preveni abandonul școlar.
Pentru a putea beneficia de aceste burse, părinții elevelor minore vor depune la școală cererea părintelui/reprezentantului legal și certificatul de naștere pentru copil/copii.
Elevele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

8 din 10 mame și gravide sub 18 ani, care au participant la un sondaj Salvați Copiii România, nu merg la școală, iar patru din 10 gravide și mame minore nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit unei analize realizate de organizație.

În 2020, țara noastră ocupa primul loc în Uniunea Europeană la numărul de fete minore care au născut: aproape 45% dintre fetele din UE care au născut înainte de a împlini vârsta de 15 ani sunt din România, potrivit datelor definitive Eurostat, citate de Salvați Copiii.

Care sunt bursele care se cumulează:

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică. Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială. Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de metodologie.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/tehnologică/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritățile administrației publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat, prevede metodologia.

O noutate ar fi aceea că din acest an se acordă burse sociale și elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”.

Bursele școlare se acordă doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, cu câteva excepții. Pentru elevii din anii de final de ciclu, clasa a VIII-a și clasa a XII-a, bursele se dau inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

SPUNE-TI PAREREA