REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI, cu sediul în localitatea Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita Nasaud organizează în data 15 SEPTEMBRIE 2022 ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post, de “Asistent manager – studii superioare”.
Concursul va consta in proba scrisa si interviu, nota minima pentru a fi declarat admis fiind 7.
Cerinte generale :

Sa cunoasca limba romana si termenii tehnici de specialitate silvică;
Apt din punct de vedere medical;
Abilitati de comunicare si relationare;
Capacitatea de a lucra in echipa și disponibilitate la efort;
Capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, personalitate puternică, abilități organizatorice;
Atitudine principială în relaţiile cu colaboratorii, respectarea programului de lucru. ataşament și loialitate față de unitate;
Sa aiba insusiri de personalitate, seriozitate, onestitate, integritate, responsabilitate, inițiativă, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva,
Sa aiba calitati psihice necesare – spirit de observatie, rabdare, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare, spirit de echipa, disponibilitate la efort, autoritate conform atribuțiilor postului etc.
Sa nu aiba antecedente penale pentru fapte săvarșite cu intenție in activitatea silvica.

Cerinte privind studiile si specializarile necesare:

Absolvent de studii superioare de lunga durata – diploma de licenta sau echivalenta/ ciclul
I (Bologna) – diploma universitara de licenta; – Limbi straine cunoscute: engeza/franceza – nivel avansat (scris si vorbit); – Abilitati de lucru cu computerul – utilizare MS Office (WORD, Excel, Power point, etc),
Outlook – email;

Dosarele se vor depune la secretariatul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului pana la data de 08 SEPTEMBRIE 2022 ora 16.00, si trebuie sa cuprinda:

  • cerere prin care se solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului anuntat;
  • curriculum vitae;
  • buletin (carte) de identitate (copie);
  • certificat de nastere (copie);
  • certificat de casatorie (copie);
  • diploma de studii (copie);
  • carnet de munca (copie)/adeverinta vechime (copie);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate ( cu mentiunea apt pentru angajare);
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din localitatea Bistrita Aleea Jupiter ,nr 2, jud. Bistrita Nasaud, la telefon 0263/ 217.813, E-mail os sieu@yahoo.com

Examenul are doua probe : o proba scrisa in data de : 15 SEPTEMBRIE 2022 ora 10.00
Interviul in data de : 19 SEPTEMBRIE 2022 ora 10.00

Afisarea rezultatului definitiv : 21 SEPTEMBRIE 2022

Bibliografie:

Secretariat:

Manual de secretariat și asistenţă managerială ( coordinator Adina Berciu
Drăghicescu ).
Achiziții publice: LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice; HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Asociații și fundații:

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundații. Controlul intern managerial al entităților publice:
ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; O ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Legislație silvică:

LEGE nr. 46din 19 martie 2008 – Codul silvic (republicare); ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic; Noțiuni privind certificarea managementului forestier în sistem FSC®.

TERMENE PROCEDURA CONCURS

Asistent manager – studii superioare

DOSAR CONCURS PERSONAL R.A. OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI HG 286/2011 MODIF. PRIN HG 1027/2014, HG 427/2015, HG 269/2016 – CONTRACTUALI
ANUNT : 26 august 2022 ( 15 zile lucrat.inainte de concurs – at.7(1)). DEPUNERE DOSARE : 26 august 2022 – 08 septembrie 2022 ora 16.00 ( 10 zile lucrat.de la anunt – art. 19(1)).
DATA LIMITA DEPUNERE DOSARE : 08 septembrie 2022 ora 16.00.
SELECTIE DOSARE : 09 septembrie 2022 (max. 2 zile lucrat.exp.term.depunere dosare -art. 19(2)).
AFISARE SELECTIE DOSARE : 09 septembrie 2022 ora 10.00.
CONTESTATIE SELECTIE DOSARE – 09 septembrie 2022 ora 14.00.
CONCURS PROBA SCRISA: 15 septembrie 2022 ora 10.00.
AFISARE REZULTAT – PROBA SCRISA : 16 septembrie 2022 ora 10.00 ( 1 zi lucrat.de la finalizarea probei – art. 30 (3)).
DEPUNERE CONTESTATIE PROBA SCRISA : 16 septembrie 2022 ora 14.00 ( cel mult 1 zi de la afisarea rezultatelor – art.31).
INTERVIU : 19 septembrie 2022 ora 10.00 ( max. 4 zile de la proba scrisa art.24(5)).
AFISARE REZULTAT INTERVIU : 20 septembrie 2022 ora 12.00 ( 1 zi lucrat.de la finalizarea probei – art.30(3).
DEPUNERE CONTESTATIE INTERVIU : 20 septembrie 2022 ora 16.00 ( cel mult 1 zi de la afisarea rezultatelor – art.31).
AFISAREA REZULTATULUI FINAL : 21 septembrie 2022 ( 1 zi lucrat.de la finalizarea probelor – art.30 (3)

SPUNE-TI PAREREA