Primarul municipiului Bistriţa, Ioan Turc, a convocat o ședință de Consiliu Local extraordinară, urgența fiind motivată de necesitatea necesitatea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – componenta 10, Fondul Local, începând cu data de 16 mai 2022, ora 10.00, în apel necompetitiv pe sume alocate la nivel de țară, pe principiul “primul venit, primul servit”.

[themoneytizer id=”92839-1″]

 

Astfel, se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 12 mai 2022, ora 13,30. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

Iată subiectele aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.113/11.05.2022 privind aprobarea proiectului „Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și transpunerea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Bistrița”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fond Local, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

2. Proiect de hotărâre nr.109/11.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2022
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

SPUNE-TI PAREREA