189 de locuri sunt disponibile la creșele din Bistrița pentru următoarele înscrieri. Înscrierea copiilor la creşele se va face online în perioada 16 mai – 27 mai 2022.

Toate documentele specificate necesare pentru înscriere, împreună cu cererea de înscriere, vor fi scanate ,astfel încât să poată fi descărcate și listate,pentru a vă putea întocmi dosarul copilului.

Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa electronică dmsbistrita@gmail.com. În momentul primirii email-ului va fi generat un răspuns de confirmare a primirii. Dacă nu primiți confirmarea, trebuie să retransmiteți documentele.
Pentru anul școlar 01 septembrie 2022 – 31 august 2023 sunt disponibile următoarele locuri în creşe (total 189):
Creşa nr.1 – Aleea Şieului nr. 11B – 60 locuri
Creşa nr.2 – Strada Zimbrului nr.9 – 25 locuri
Creşa nr.3 – Aleea Plăieşului nr.2 – 40 locuri
Creşa nr.4 – Strada A. Mureşanu 44A – 14 locuri
Creșa nr. 5 – Strada Mesteacănului nr.15 – 25 locuri
Creșa nr. 6 – Aleea Basmului nr.2 – 25 locuri

Condiţiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creşă sunt:

– starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;
– domiciliul părinţilor/reprezentanţilor legali în municipiul Bistriţa și
cartierele aparținătoare
Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creşă sunt:
1. părintele din familia monoparentală să fie angajat;
2. să lucreze ambii părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor;
3. vârsta copilului de 2 ani, împliniţi în anul în curs;
4. copiii din aceeaşi familie vor fi înscrişi la aceeaşi creşă.

Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, admiterea se face de la cel mai mare la cel mai mic, nu se ia în calcul data transmiterii documentelor,condiția este să fie transmise in perioada 16.05.-27.05.2022.
Copiii care provin din familii monoparentale şi care îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă.

Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2022, se vor prelua dosarele copiilor care împlinesc 2 ani până la 31.12.2022, conform prevederilor din HCL nr.77/2010.
Pentru copiii care au fost înscriși anul trecut și nu au intrat în creșă, se depun doar adeverințele de serviciu ale părinților și documentele care au suferit modificări, cu mențiunea reînscriere.
Pentru înscrierea copiilor în creşă sunt necesare următoarele documente:
1. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
2. copie de pe BI/CI ale părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului;
3. adeverinţă de salariu de la ambii părinţi (pentru mamele care încă se
află în concediu de îngrijire, copia deciziei privind acordarea indemnizației
de creștere copil emisă de AJPIS B-N)
4. fișa de imunizări ( vaccinări )
5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Bistrița, Direcția Municipală de Sănătate / Acte înscriere la creșă .

Cei care nu reușesc să descarce documentele de pe site, vor putea să le ridice de la sediul unității, str. Andrei Mureșanu nr.44A ( intrarea de pe Aleea Ineu ).
Rezultatele înscrierii vor fi afișate în data de 27 lunie 2022 pe site-ul Primăriei Bistrița / Direcția Municipală de Sănătate Bistrița.

SPUNE-TI PAREREA