Aproape jumătate din bugetul jduețui Bistrița-Năsăud va merge pentru reabilitări și modernizări de drumuri, dar se vor face investiții importante și în sănătate, digitalizare, cultură, sport și patrimoniu.
„Și anul 2022 este dedicat continuării dezvoltării județului, 56,71% din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud fiind destinat investițiilor în toate domeniile, pornind de la sănătate, infrastructură, digitalizare, cultură, sport, incluzând și reabilitarea clădirilor de patrimoniu“, a anunțat recent președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan.
Principalele alocări din cadrul bugetului județului:
• 42,99% din totalul bugetului este destinat reabilitărilor și modernizărilor drumurilor județene;
• 30,82% este destinat implementării de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
• 18,67% este destinat domeniului social (DGASPC, Învățământ special, Programul pentru școli a României);
• 13,73% este destinat culturii, consolidării monumentelor, susținerii cultelor, tineret, sport și alte acțiuni social-culturale;
• 3,62% din total buget este destinat cheltuielilor pentru funcționarea personalul aparatului propriu care implementează proiectele de investiții.
Portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru 2022
Sănătate: 
• Extinderea pavilionului Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, prin construirea unui corp de clădire cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;
• Creșterea eficienței energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa – sediu central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr. 43;
•Studiu de fezabilitate pentru realizarea amenajării la Secția Recuperare Medicală în locația de pe str.Grănicerilor, nr.5;
• Întocmire documentație pentru reabilitare secții la etajele 1, 3, 4, 5;
• Achiziționare de echipamente medicale și dotări;
• Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița și reabilitarea corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva acestora, situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrița;
•Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a crizei sanitare COVID-19, finanțat prin POIM 2014-2020.
SOCIAL
• Implementarea programului Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor;
• Realizarea documentației tehnice, în vederea depunerii de cereri de finanțare pentru eficientizare energetică a unităților de învățamânt special.
EDUCAȚIE, CULTURĂ, TURISM
• Reabilitarea, restaurarea și amenajarea împrejmuirii Castelului Teleki din localitatea Posmuş, judeţul Bistrița-Năsăud;
• Întocmirea documentațiilor tehnice, în vederea reabilitării Castelului Teleki Comlod;
• Realizarea Casei Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, municipiul Bistrița;
• Amenajarea Centrului judeţean de agrement Colibița, judeţul Bistrița-Năsăud;
• Întocmirea documentațiilor tehnice, în vederea realizării Centrului Județean de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str. Nicolae Bălcescu, nr.9, județul Bistrița-Năsăud.
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
• Conectarea la rețeaua TNT-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud- PT + Execuție- Modernizare DJ 173 B – Bistrița-Tărpiu;
• Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului:
-PT + Execuție- Modernizare DJ 173 – Budacu de Sus-Soimuș;
-PT + Execuție -Modernizare DJ 173- Șieu-Teaca(DN 15A); Teaca(DN 15A) -Ocnița;
• Conectarea la rețeaua TEN-T A comunităților rurale din centrul județului, Văile Șieului, Budacului și Meleșului;
-PT + Execuție – Modernizare DJ 172 G – Nușeni-Feleac-Chiraleş;
-PT + Execuție-Modernizare DJ 172 G- Satu Nou-Cușma;
• Reabilitare DJ 151, Limită judeţ Mureş – Bistriţa;
• Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus – Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud;
• Modernizare DJ 162, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud;
• PT+Execuție-Modernizare drumuri județene DJ 154 D, Domnești -Nețeni -Albeștii Bistriței;
DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie – Visuia; DJ172 A, Beclean –Chiochiș;
• PT+Execuție – Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1);
• PT + Execuție- Modernizare drum, DJ 172 G Sărățel -DJ 154 și PT + Execuție – Pod pe DJ 172 G Sărățel- DJ 154.
SPORT
• Realizarea documentației tehnice, pentru realizarea parcării destinate Complexului Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița;
• Amenajarea terenului pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1”, în municipiul Bistrița;
• Realizarea studiului de fezabilitate în vederea construirii terenului de atletism, în localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud.
ALTE PROIECTE
• Realizarea parcării de pe str. Bistricioarei din municipiul Bistriţa;
• Conştientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupţiei, proiect finanțat din Programul din Fondul Social European.
• Realizarea rețelei de colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița;
• Dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor.

SPUNE-TI PAREREA