Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, vineri, noile restricții pentru limitarea răspândirii infectărilor cu noul coronavirus, discutate în urma numărului tot mai mare de cazuri care se înregistrează în ultima perioadă. Printre măsurile adoptate se numără obligativitatea purtării măștii în toate spațiile, interdicția circulației pe timp de noapte, cu excepția vaccinaților sau a celor care au trecut prin boală, interzicerea nunților și a altor evenimente private sau participarea la activități doar pe baza certificatului verde. Majoritatea măsurilor se aplică pentru o perioada de 30 de zile.

Noile măsuri sunt cuprinse în Hotărârea 91 a CNSU și trebuie aprobate prin hotărâre de guvern. Președintele Klaus Iohannis anunța în urmă cu câteva zile că restricțiile vor intra în vigoare de luni.

Restricțiile aprobate de CNSU:

 • interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite excepții;
 • interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul orar 21,00-05,00;
 • activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase să fie permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00;
 • interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci pentru o perioadă de 30 zile, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor;
 • interzicerea participării spectatorilor la competițiile sportive;
 • accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile conform prezentei hotărâri, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală;
 • organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați;
 • accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;
 • abilitarea Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de ministru privind modificarea structurii anului școlar 2021-2022;
 • instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

Circulația pe timp de noapte

Este permisă:

 • deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.
 • deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente.
 • deplasarea în afara localităților pentru persoanele care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
 • deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de
incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele
excepții:
a)deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
b)deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și
înapoi;
c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de
medicamente;
d)deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în
tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada
interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate
de achitare a călătoriei;
e)deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea,
îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilități ori decesul unui membru de familie;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut
la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe
suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi
definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara
României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care
atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat
în limba română.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut
la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator
ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut
la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
Pagina 3 din 6
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil
care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa
locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor
economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații
închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență
cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-
05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor
organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile
publice în următoarele domenii:
a)instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție
de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de
artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;
b)săli de sport și/sau fitness;
c) jocuri de noroc;
d)piscine interioare;
e)locuri de joacă pentru copii;
f) săli de jocuri;
g)târguri, bâlciuri, talciocuri.
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor,
cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.
(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul
comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice
și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se
desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.
(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este
permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu,
precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și
rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu
respectarea normelor de protecție sanitară.
Art.3 – (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.
(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și
desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor
de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și
spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special
destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.
Pagina 4 din 6
(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să
poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea
spectatorilor.
(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile
să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de
cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea
măștii de protecție.
(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în
aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar
dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele
organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta
hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare,
restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot
consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate,
să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt
exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică
în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau
nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.
(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea
la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta
centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor
unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau
băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta
mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin
boală.
Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi
instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi
subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile
naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de
stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați,
acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.
Pagina 5 din 6
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care
nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu,
aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a
măsurilor de protecție sanitară.
(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin.
(1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de
prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.
Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția
angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și
operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac
dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația
de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind
COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și
apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara
României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care
atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba
română.
(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii
economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară
activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor
întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile
publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și
persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin
organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct
în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor
de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile
instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu
capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea
cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care
fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.
(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea
accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și
operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care
își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor
care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat
sau trecut prin boală.
Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de
ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru
Pagina 6 din 6
învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada
25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu
de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar.
(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin
care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de
învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021-
05.11.2021.
Art.8 – (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor
și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în
Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și
desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui
sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.
(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor
unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în
perioada 25.10.2021-05.11.2021.
Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție,
astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise,
precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii
de persoane:
a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
b) persoanele care sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3
metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția
respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de
muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau
activități sportive.
Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în
situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale
conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență.

1 COMENTARIU

 1. Scopul dezimformarii este finantzat din strainatate, ca sa determine romanii sa nu se vaccineze, ptr ca trebuie sa moara cat mai multi. Ideia strainilor ( nu-i numesc io cine-s … ca stiti voi bine ) este desfiintzarea Romaniei ca stat national si sa dispara de pe harta ! ” Astia ” chiar ne cred niste prosti … !

SPUNE-TI PAREREA