Locuitorii comunei Telciu din Bistrița-Năsăud cer demiterea primarului Sever Mureșan, prin referendum, după ecaladarea scandalului privind administrarea rețelei de apă din comună. Până la această oră, la Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a luat act doar de apariția în presă a acestei informații, dar nicio cerere pentru organizarea unui referendum nu a fost depusă oficial.

Instituția a transmis un comunicat de presă prin care a subliniat care sunt condițiile în care se poate organiza acest referendum:

Apreciem că un asemenea demers poate fi făcut doar în condițiile și cu stricta respectare a art. 162 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

„ART. 162

    *Încetarea mandatului în urma referendumului*

    (1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.

    (2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează *ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei,* oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

    (3) Cererea cuprinde *motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă* ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

    (4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de *cel puţin 25%* dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat *în fiecare dintre localităţile componente ale comunei* , oraşului sau municipiului.” (s.n.)

De asemenea, relevante în privința informației apărute în presă sunt articolele 144 și 145 din Codul administrativ:

    “ART. 144

    *Referendumul local*

    (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează *ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot* înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

    (2) Cererea cuprinde *motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă* ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

    ART. 145

    *Organizarea referendumului local*

    (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

    (2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

    (3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.” (s.n.)

Instituția Prefectului este deschisă solicitărilor cetățenilor, dar acestea trebuie să respecte prevederile legale.

În această dimineață, telcenii s-au adunat din nou, de data aceasta, pentru a discuta cu primarul și cu consilierii locali. Aceștia i-au adus la cunoștință primarului Sever Mureșan că îl vor demite prin referendum. Invitați la discuții și negocieri, sătenii au spus că au o singură solicitare: ieșirea comunei din ADI Apă-Canal! Aceștia le-au cerut primarului și consilierilor locali să rezolve problema chiar AZI, în caz contrar, să își depună demisia.

Reamintim că locuitorii din comuna Telciu nu sunt de acord cu faptul că Aquabis a preluat rețeaua de apă și canalizare construită, în mare parte, de către elvețienii cu care sunt înfrățiți. Telcenii spun că apa este a lor și că vor să își administreze singuri rețeaua, refuzând categoric să plătească tarifele impuse de Aquabis.

Discuțiile au ținut în jur de două ore, iar de ocazie au profitat și partidele AUR și Diaspora Europeană care și-au făcut propagandă pe seama acestui eveniment.

În final, dezbaterile nu au dus la niciun rezultat care să îi mulțumească pe cetățenii comunei Telciu.

1 COMENTARIU

  1. Problema ieșirii comunei Telciu din ADI Apă-Canalizare a degenerat si din cauza reactiei Consiliului Judetean Bistrița-Năsăud, care in loc să se implice si să găsească o solutie acceptabilă de solutionare a conflictului, a transmis un comunicat prin care se eschivează de orice răspundere, arătând cu degetul către Societatea Aquabis S.A.: „În concluzie, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nu are competență în a gestiona această situație, însă dorește respectarea legii, pentru a putea continua investițiile majore în serviciile de apă și canalizare”.
    Nimic mai fals. Compania de apă Aquabis, este organizată ca societate pe acțiuni, din care Consiliul Judetean Bistrița-Năsăud deține pachetul majoritar, de 95,51%. Compania este condusă de un director general, in persoana lui Ioan Șandru și de un director general adjunct, pe numele său Alexandru Macarie Moldovan, nimeni altul decât fratele președintelui Consiliului Județean BN, Radu Moldovan. Prin urmare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are competență si obligatia în a gestionarea situației de la Telciu, atât în calitate de actionar majoritar al companiei Aquabis cât si în virtutea „nepotismului” existent la nivelul conducerii companiei de apă.

SPUNE-TI PAREREA