Mai multe posturi s-au scos la concurs, îcnepând de azi, 9 iulie, după ce Judecătoria Bistrița a admis înființarea Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.
„Un pas important pentru ca județul Bistrița-Năsăud să fie mai curat! Doresc să mulțumesc tuturor primarilor și Consiliilor Locale din județul Bistrița-Năsăud, pentru că au înțeles și susținut oportunitatea înființării Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud. Înființarea acestui Corp de Control este o etapă importantă din planul de măsuri, ce are ca obiective creșterea gradului de colectare selectivă CORECTĂ a deșeurilor și stoparea fenomenului de abandon de deșeuri în natură“, a transmis Cristian Niculae, directorul A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud.

Principalele atribuții ale Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud vor fi:

  •  informarea și educarea utilizatorilor serviciului public cu privire la colectarea selectivă corectă;
  • verificarea respectării colectării selective de către utilizatori;
  • monitorizarea și combaterea abandonării de deșeuri în natură;
  • controlarea modului în care operatorii de colectare și tratare a deșeurilor își fac treaba;
  • colaborarea cu toate instituțiile abilitate din județ pentru aplicarea legilor cu privire la deșeuri și la protecția mediului;
  • aplicarea sancțiuniunilor contravenționale pentru utilizatorii care nu respectă legislația cu privire la gestionarea deșeurilor;
  • aplicarea sancțiunilor contravenționale operatorilor de colectare și tratare a deșeurilor dacă nu-și respectă obligațiile contractuale;

Vineri, 9 iulie, s-a demarat și procedura de concurs pentru ocuparea a posturilor din cadrul Compartimentului de Control al ADI Deșeuri, conform prevederilor legale.

Anunț de angajare pentru Corpul de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud!
🟩 Condiții generale pentru candidații interesați de aceste posturi:
👉 Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
👉 Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
👉 Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
👉 Capacitate deplină de exerciţiu;
👉 Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
👉 Să îndeplinească condiţiile de studii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
👉 Să nu fi avut Contract individual de muncă desfăcut pentru abateri disciplinare;
👉 Să nu fie pus sub interdicţie judecatorească pentru practicarea profesiei/meseriei pentru care urmează sa fie angajat;
👉 Să nu fi avut condamnări penale pentru care nu a intervenit reabilitarea sau alte cazuri speciale prevăzute de lege şi care sa îi facă incompatibili cu activitatea ce urmează să o desfăşoare.
🟩 Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociaţiei, sunt următoarele :
☑️ Nivelul studiilor: minim studii medii – nivel liceal cu diplomă de absolvire. Constituie avantaj studiile superioare de lungă durată, cu diplomă de absolvire în domeniile: protecţia mediului, juridic şi alte specializări conexe;
☑️ Experienţă în domeniul protecţiei mediului şi/sau participarea la acţiuni de voluntariat în domeniul protecţiei mediului;
☑️ Abilităţi de lucru cu computerul – utilizare programe MS OFFICE (WORD, EXCELL);
☑️ Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
☑️ Disponibilitate pentru lucru în teren;
☑️ Disponibilitate pentru program prelungit şi/sau desfăşurarea activităţii în zilele de weekend şi zilele libere legale;
☑️ Spirit de ordine şi disciplină;
☑️ Asumarea responsabilităţii;
☑️ Permis de conducere categoria B.

Informațiile despre dosarele de concurs, calendarul de desfășurare a concursului și biografia necesară se găsesc pe site-ul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud – secțiunea Transparență: http://www.adideseuribn.ro/transparenta.html
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Financiar-Contabil-Resurse Umane (persoană de contact: doamna Otilia Baciu) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Crinilor, nr. 8, mezanin, telefon/fax 0363 730189, mobil 0741/063.873, e-mail: office@adideseuribn.ro

1 COMENTARIU

  1. Daca este la Primarie… salariile vor fi pe masura , nicidecum ” minim pe economie ” … deci… ” inghesuiti-va ” ca este un ” post caldutz … ” !

SPUNE-TI PAREREA