Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.
Nicio medie de 10 nu a fost obținută în Bistrița-Năsăud. Cele mai bune rezultate au fost trei medii de 9.96, toate trei la Colegiul Național „Liviu Rebreanu“ din Bistrița. În clasament urmează Colegiul Național „Andrei Mureșanu“, apoi Liceul de Muzică „Tudor Jarda“.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) pentru județul Bistrița-Năsăud este de 64,8%.
Au promovat 1279 de candidați, dintr-un total de 1973 de candidați prezenți.
Niciun candidat nu a obținut media 10.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
• 29 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
• 3 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
• 20 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
• 90 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

SPUNE-TI PAREREA