Asociaţia Culturală „Grigore Bradea” transformă Premiul anual Grigore Bradea într-un concurs deschis tuturor tinerilor artiști absolvenți ai secțiilor de sculptură din România.

Premiul va fi acordat într-un parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud.
Premiul constă în oferirea sumei de 11.045 de lei brut (10.000 de lei net) și oportunitatea de organiza o expoziție personală la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.
Sponsorul premiului anual „Grigore Bradea” este Restaurant Rod Cluj-Napoca.
Juriul acestui concurs va fi format din personalități care contează în viața culturală contemporană din România, între care și foști câștigători ai premiului, cadre universitare ale UAD Cluj-Napoca și al Academiei de Arte București, un reprezentant UAP România, un reprezentant al Asociaţiei Culturale „Grigore Bradea” și un reprezentant al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
Componența juriului Premiului Anual „Grigore Bradea” în 2021 este:

1. Alexandru Gavrilaș – Sculptor, Manager Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
2. Vasile Tolan – Pictor, Membru UAP România
3. Darius Hulea – Sculptor, Câștigător Premiu Anual Grigore Bradea 2013
4. Emilian Mocanu – Sculptor, Câștigător Premiu Anual Grigore Bradea 2019
5. Dumitru Cozma – Ceramist
6. Aurel Vlad – Sculptor
7. Napoleon Tiron – Sculptor
8. Darie Dup – Profesor Catedra Sculptură a Academia de Arte Bucuresti
9. Titi Ceara – reprezentant Uniunea Artiștilor Plastici România / Sculptură
10. Ion Bradea – Președinte Asociația Culturală „Grigore Bradea”

Regulament acordare Premiu Anual Grigore Bradea 2021

Capitolul 1 – Dispoziţii generale

Art. 1. Asociaţia Culturală „Grigore Bradea” acordă premiul anual „Grigore Bradea” pentru sculptură – în scopul susținerii tinerilor artiști, absolvenți specialitatea Sculptură ai instituțiilor de învățământ superior din România.
Acest premiu își propune să ofere artiștilor șansa de a realiza o expoziție personală, de a se bucura de promovarea imaginii și a operei lor.
Art. 2. Asociaţia Culturală „Grigore Bradea” acordă acest premiu anual, pentru un singur artist în urma propunerilor făcute de membrii juriului și a aplicațiilor de înscriere primite pe adresa Asociaţiei Culturale „Grigore Bradea”.
Capitolul 2 – Condiții de participare
Art. 3. Premiul Anual Grigore Bradea poate fi acordat oricărui absolvent al unei instituții de învățământ superior din România cu specializarea Sculptură care la data înscrierii dosarului nu a împlinit vârsta de 35 de ani.
Art. 4. Fiecare candidat va realiza un dosar digital care va conține CV-ul său, un portofoliu de minim 10 lucrări realizate, o scurtă dizertație asupra lucrărilor incluse în dosar și un acord tip de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Fotografiile lucrărilor trebuie să cuprindă lucrarea în întregime din patru (4) unghiuri. Dacă dorește, artistul are posibilitatea de a prezenta și fotografii cu detalii relevante ale lucrărilor.
Vor fi descalificate dosarele care nu conțin CV-ul artistului și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, artistul fiind notificat în acest sens de către Asociaţia Culturală „Grigore Bradea”.
Dosarul digital fi trimis pe adresa de e-mail Premiul.Grigore.Bradea@gmail.com
Asociația culturală „Grigore Bradea” va confirma primirea acestuia. În cazul în care un candidat nu va primi confirmarea în decurs de 24 de ore de la trimiterea dosarului – acesta este rugat să sune la numărul 0744.321.948 pentru a-și anunța candidatura și a clarifica detaliile necesare înscrierii.
Art. 5. Desemnarea câștigătorului se face în urma deciziei asumate de majoritatea membrilor juriului, prin vot deschis.
Asociația Culturală Grigore Bradea se obligă să informeze pe toți cei înscriși cu privire la rezultatele votului comisiei de jurizare.
Art. 6. Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se pot face de către membri ai juriului, Secțiile de Sculptură ale Universităţilor din țară sau de către artiști în nume propriu.
Membrii juriului și ai instituțiilor de învățământ care propun artiști vor face şi un referat de recomandare.
Propunerile și înscrierile se pot face până la data de 15 august 2021.
Rezultatul votului juriului va fi anunțat până în 15 septembrie 2021.
Capitolul 3 – Valoarea Premiului Anual Grigore Bradea. Decernare
Art. 7. Valoarea Premiului Anual „Grigore Bradea” este de 11.045 lei brut (10.000 de lei net).
Asociația Culturală „Grigore Bradea” va asigura suplimentar câștigătorului un fond pentru realizarea unei expoziții personale la Bistrița (servicii de transport, print-uri, protocol în cadrul evenimentului).
Art. 8. Decernarea premiului va avea loc la Bistrița cu ocazia vernisajului expoziției câștigătorului din anul precedent.
Câștigătorul premiului va dona pentru patrimoniul Asociației „Grigore Bradea” una dintre lucrările expuse.
Capitolul 4 – Dispoziţii comune
Art. 9. Obligativitatea plății taxelor și impozitelor ce decurg din acordarea acestui premiu revin Asociației Culturală Grigore Bradea prin reținerea la sursă a sumelor care se impun.
Art. 10. Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare pe data de 25 iunie 2021.

SPUNE-TI PAREREA