O ședință extraordinară a Consiliului Local Bistrița va a avea loc luni, 07.06.2021. Printre proiectele aflate pe ordinea de se se află și încetarea contractului de finanțare al proiectului „Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița”.
Încetarea se face cu acordul părților. În urma acestui demers, Primăria Bistrița trebuie să restitutie suma de 824.481,33 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă acordată până în prezent, în baza Contractului de finanţare nr. 4340/24.05.2019.

Obiectivul general al proiectului a fost de reducere a emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin construirea unei stații de transport public care să creeze condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public urban, prin desfășurarea într-un mod organizat și controlabil a transferului pasagerilor între transportul public feroviar/ rutier intrajudețean/ interjudețean/ internațional pe de o parte și transportul public local.

Sunt de notorietate în spațiul public, discuțiile și nemulțumirile cetățenilor vizând proiectul intitulat proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa”.
Încă din primele săptămâni de la preluarea mandatului am analizat posibilitatea de realizare și apoi de modificare a acestui obiectiv de investiții.
Chiar dacă obiectivul general al proiectului a fost de reducere a emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin construirea unei stații de transport public care să creeze condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public urban, prin desfășurarea într-un mod organizat și controlabil a transferului pasagerilor între transportul public feroviar/ rutier intrajudețean/ interjudețean/ internațional pe de o parte și transportul public local, modalitatea lui de realizare afectează atât locuitorii din blocurile de locuințe de pe strada Gării cât și pe cei care locuiesc pe str. Tărpiului.
În același timp, am avut în vedere și efortul financiar mare pe care Municipiul Bistrița trebuia să-l facă în cazul acestui proiect, cca. 4 mil. Euro, cheltuieli neeligibile.
Realizarea unei traversări auto peste/sub linia ferată în zona gării este o necesitate indiscutabilă a municipiului Bistrița și din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții ADR NV este posibil a fi realizată într-o formă mai fezabilă și cu cheltuieli neeligibile mai mici, în exercițiul financiar 2021-2027, când vor fi introduse, în premieră, măsuri pentru siguranța traficului rutier.
Raportat la data de finalizare a Contractului de finanțare- 30.09.2021, există un risc major de neincadrare in termenul maxim de implementare a POR 2014 – 2020, cu repercursiuni financiare, în sensul asigurării finanțării proiectului din bugetul local.
Având in vedere efortul financiar al bugetului local pentru continuarea proiectului, consider că este momentul oportun pentru a solicita încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de finanţare nr. 4340/24.05.2019.
Este atributul exclusiv al autorității deliberative de a dispune cu privire la încetarea Contractului de finanțare, respectiv de a se pronunţa asupra necesităţii şi oportunităţii emiterii hotărârii, iar din perspectiva normelor de tehnică legislativă, încetarea Contractului trebuie să urmeze aceeaşi cale și să îmbrace aceeași formă ca și aprobarea proiectului și încheierea Contractului de finanțare.
Astfel, prin Raportul Comun al Direcţiei Integrare Europeană, Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Arhitectului şef și Serviciului Achiziții Publice se înaintează Proiectul de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a Contractului de finanțare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița”.
Având în vedere aspectele menționate anterior, aprob inițierea Proiectului de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a Contractului de finanțare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița”, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de Consiliul local al municipiului Bistrița în forma prezentată“, se arată în referatul care stă la baza hotărârii de Consiliul Local.

1 COMENTARIU

  1. In legătură cu proiectul de amenajare a centrului intermodal de transport public din gara Bistrita, de la bun început nu a existat o gândire clară. Totul a pornit de la întelegerea gresită a rolului si functiei unui centru intermodal de transport. Prin definitie, centrul intermodal de transport reprezintă un sistem de terminale care să permită utilizarea in mod succesiv a două sau mai multe moduri de transport: rutier, feroviar, aerian si naval. Până aici lucrurile sunt clare. Numai că în intentia de a rezolva si problema legăturii intre strada Gării si strada Tărpiului, prin includerea celor două obiective într-un proiect comun s-a ajuns la o monstruozitate cu acea platformă de beton cocotată peste peroanele de tren ceea ce reprezintă o solutie aberantă, complicată, costisitoare si inutilă.
    In plus, în gara Bistrita mai există si activitatea de transcontainere CFR, care nu-i altceva decât un terminal intermodal de transport marfă.
    De aceea, o solutie mai ratională si posibil de realizat ar putea fi eliminarea tuturor liniilor secundare de manevră care ies din gară spre Unirea, astfel incăt să ramană doar linia principală care duce spre Bistrita Bargăului. Operatiunile de manevra feroviara ar putea fi mutate in partea de vest a gării prin construirea unui triaj intre pasarela veche si pasarela nouă. Dacă va fi mutată inclusiv activitatea de transcontainer CFR din gara Bistrita, atunci platforma de beton pentru centrul intermodal devine absolut inutilă deoarece in locul rămas s-ar putea construi un sir de peroane pentru autogară, fără a mai fi nevoie de platforma suspendată. Astfel, gara Bistrita fiind cap de linie ar putea fi amenajată precum Gara de Nord din Bucuresti in care intră si ies doar trenurile de călători. Circulatia feroviară spre Bistrita Bargăului este extrem de redusă si prin urmare legătura intre strada Garii si Tarpiului s-ar putea realiza printr-un pasaj subteran pentru autoturisme , sau chiar si printr-o trecere la nivel.
    Prin eliminarea liniilor de manevră s-ar putea deschide circulatia auto intre Strada Garii si Tarpiului prin trecere la nivel cu calea ferata peste o singura linie, la fel ca pe strada Cuza-Voda sau Ioan Slavici. In plus, ar putea fi amenajata o trecere la nivel si in zona străzii Romană, ceea ce ar fluidiza si mai mult circulatia auto in zona de peste calea ferată.

SPUNE-TI PAREREA