Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a lansat azi proiectul „Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură”. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric. Proiectul are o valoare de aproxmativ 1,6 milioane de euro. Cei mai mulți bani se vor duce către studii științifice pentru elaborarea acestor planuri de management, iar în urma acestui proiect vor rezulta trasee tematice în aceste arii protejate, proiecte de monitorizare și de supraveghere a tuturor acestor arii protejate, dar și proiecte de reconstrucție ecologică.

„Am ales această dată pentru lansare pentru că se află în preajma Zilei Mondiale a Mediului care va fi sâmbătă, 5 iulie. Tema de anul acesta este restaurarea ecosistemelor. Este o temă mondială foarte importantă, care trebuie să ne atragă atenția și care rebuie să ne conștientizeze faptul că ariile protejate și toate ecosistemele din lume trebuie să fie în atenția noastră, a tuturor. Pentru că toți cetățenii lumii și toți cetățenii Uniunii Europene și ai țării noastre au, în obligație, protejarea mediului înconjurător. Acest lucru scrie și în Constituția României.
Acest proiect pe care astăzi avem onoarea și plăcerea să îl lansăm, l-am semnat în 16 decembrie 2019, la București, la Ministerul Fondurilor Europene. Am muncit patru ani de zile ca să putem să fim în fază de semnare a proiectului. Consultanții noștri au întocmit 5 sau 6 proiecte până când au ajuns la varianta agreată.
Proiectul are drept scop elaborarea de planuri de management pentru nouă arii naturale protejate. Șapte sunt situri de importanță comunitară și două arii naturală de importanță națională. De ce este important proiectul acesta? Pentru că, în Uniunea Europeană, ca să primești bani pentru proiecte europene, trebuie să ai un plan de management. Practic, noi punem acum pitara de temelie pentru următoarele proiecte ce vor rezulta din aceste planuri de management și de unde vom putea atrage bani importanți pentru protecția și conservarea lor. Foarte important, acest proiect traversează și se află pe suprafața teritorială administrativă a 26 de UAT-uri, 24 în județul Bistrița-Năsăud și două în județul Cluj.
Mă gândeam, în viitor, pentru că nu ne-am descurajat, deși a durat foarte mult, ce fel de proiecte să facm după ce vom avea aprobate de ministru aceste șapte planuri de management? O să rezulte trasee tematice ale acestor arii naturale protejate, o să rezulte proiecte de monitorizare și de supraveghere a tuturor acestor arii protejate, pot să rezulte proiecte de reconstrucție ecologică, acolo unde este cazul. Centruld e greutate și cei mai mulți bani din aceste proiect se vor îndrepta către studiile științifice ce vor fi realizate pentru realizarea acestor planuri de management“, a spus Sever Roman, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu ocazia lansării proiectului.

Specii care trăiesc în ariile protejate: 

Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare (vidra, buhaiul de baltă cu burta roșie, buhaiul de baltă cu burta galbenă, țestoasa de apă, diverse specii de pești)
ROSCI0232 Someșul Mare Superior (păduri dacice de fag, vidra, diverse specii de pești)
ROSCI0400 Șieu – Budac (vidra, buhaiul de baltă cu burta galbenă, țestoasa de apă, diverse specii de pești)
ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean (zăvoaie cu salcie albă și plop alb, tritonul comun, diverse specii de pești)
ROSCI0095 La Sărătură (pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, trotonul cu creastă, buhaiul de baltă cu burta galbenă, fluturele de stepă, fluturele de foc al măcrișului etc.)
ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou (tufărișuri subcontinentale peripanonice, pajiști uscate seminaturale și facies cu tufișuri pe substrate calcaroase, pașijti stepice subpanonice, iris)
ROSCI0441 Viile Tecii – (păduri de stejar și carpen, tritonul comun)

SPUNE-TI PAREREA