O serie de controale vor avea loc la blocurile ANL din Bistrița pentru a verifica modul de utilizare a locuințelor. Decizia se va lua în cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, 25 martie, și măsura vine după ce a fost adus în discuție faptul că a apărut în spațiu public știrea conform căreia o parte din chiriași și-ar fi închiriat locuința.

În municipiul Bistriţa, au fost construite un număr de 773 locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, din care un număr de 249 locuinţe au fost vândute în favoarea titularilor contractelor de închiriere, iar în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa au rămas un număr de 524 locuinţe situate în 19 blocuri, care sunt deținute de către chiriași în baza unui contract de închiriere.
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Bistrița și solicitanții locuințelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu este permisă subînchirierea locuinței, sub sancțiunea rezilierii contractului.
În cadrul ultimelor ședințe ale comisiilor reunite ale consiliului local a fost adus în discuție faptul că a apărut în spațiu public știrea conform căreia o parte din chiriași și-ar fi închiriat locuința, astfel că au fost făcute propuneri de către consilierii locali pentru efectuarea verificării în teren a modului de folosire a locuințelor ANL.
Pentru asigurarea unei transparențe totale din partea executivului Primăriei Municipiului Bistrița, considerăm că este necesară constituirea unei comisii în compenența căreia să fie numiți doar consilieri locali, iar prin Direcția Patrimoniu se va pune la dispoziția acesteia lista cu toate locuințele deținute în baza unui contract de închiriere, pe fiecare bloc și scară în parte, precum și cu numărul de persoane din fiecare locuință. În acest sens propunem constituirea unei comisii formată din 4 consilieri locali, care vor verifica în teren modalitatea de folosire a locuințelor de către chiriași. La verificarea în teren, comisia va fi însoțită de către reprezentanți ai poliției locale a Municipiului Bistrița. Rezultatul verificărilor se va consemna într-un raport care va fi prezentat Consiliului local al Municipiului Bistriţa, pentru a se lua măsurile ce se impun, conform legii“, se arată în raportul proiectului de hotărâre.

SPUNE-TI PAREREA