Managerii instituțiilor culturale din Bistrița-Năsăud vor trece prin evaluarea anuală a managementului, conform unei hotărâri de Consiliul Județean care va fi suspusă votului în data de 25 februarie, de la ora 10.00, când va avea loc ședința ordinară a consilierilor județeni.

Șefii chemați la raport sunt Gavrilă Țărmure, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Județene „George Coșbuc“ și Alexandru Gavrilaș, directorul Complexului Muzeal Județean Bistrița-Năsăud.

În vederea evaluării managementului, la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în subordinea căreia se află aceste intituții de cultură, se înființează o comisie de evaluare.
Comisia va fi compusă din reprezentanți ai consiliului județean, în proporție de o treime și specialiști din domeniul de activitate al fiecărei instituții, în proporție de două treimi. Secretariatul comisiei de evaluare este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, de la compartimentul juridic, compatimentul economic și de la compartimentul resurse umane din cadrul autorității.

Comisiei de evaluare anuală a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud va următoarea componenţă, conform proiectului de hotărâre:
1. Domnul Manea Angelo-Aurelian – profesor de istorie – Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița;
2. Domnul dr. Marcu Felix-Florin – manager – Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;
3. Domnul conf. univ. dr. Șerdan-Orga Valentin-Gabriel – director general – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;
4. Domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
5. Domnul Cioarba Teofil-Iulian – director executiv – Direcția economică -Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

(2) Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat de:
1. Doamna Bugnar Daniela-Florina – şef serviciu – Serviciul buget, monitorizare investiții – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Pop-Oprea Iulia-Nadia – șef serviciu – Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
3. Doamna Câmpan Aurora-Anca – inspector superior – Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Sabău Oana-Diana – consilier juridic asistent – Serviciul juridic – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
1. Doamna Ceuca Gabriela-Adriana – şef serviciu – Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Domnul Popescu Geoff-Ghar Adrian – șef serviciu – Serviciul juridic -Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
3. Doamna Feier Adriana-Claudia – consilier superior – Serviciul buget, monitorizare investiții – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Rais Daniela-Maria – consilier principal – Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de doamna Silaghi Ana-Maria – consilier principal – Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Evaluarea anuală a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud, se va desfăşura după următorul calendar:

a) până la data de 01.03.2021 depunerea raportului de activitate;
b) 02.03 – 05.03.2021 întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;
c) 09.03 – 12.03.2021 – analiza raportului de activitate şi a referatelor-analiză de către comisia de evaluare, precum şi susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;
d) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia;
e) contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării managerului a rezultatului evaluării;
f) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, se aduce la cunoştinţa publică rezultatul final al evaluării anuale, precum şi alte informaţii de interes public, după caz.

Calendarul prevăzut şi modalitatea de depunere a raportului de activitate de către managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, vor fi aduse la cunoştinţa managerilor prin grija Serviciului coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

SPUNE-TI PAREREA