Foto cu caracter ilustrativ

Rata șomanului a ajuns la 3,33% în Bistrița-Năsăud, la finalul lunii decembrie 2020, conform evidențelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud.
În perioada precizată, erau înregistrați 4375 șomeri (din care 2313 femei).
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,12 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,21 pp.
Din totalul de 4375 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2490 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1885 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2852 șomeri provin din mediul rural și 1523 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4375
< 25 ani 673
între 25-29 270
între 30-39 773
între 40-49 1095
între 50-55 817
peste 55 ani 747

 

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (32,55 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (31,36 %), profesionale (18,40 %), primare (9,50 %), universitare (6,22 %) si postliceale (1,97 %). Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,78 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,22 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1420 persoane foarte greu ocupabile, 2121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

SPUNE-TI PAREREA