Mai multe imobile din fondul vechi al statului, aflate în municipiul Bistrița, au fost eliberate de către chiriași sau proprietari, fiind, însă, într-o stare avansată de degradare. Primăria Bistrița vrea să le scoată la vânzare, revalorificarea lor de către noi proprietari fiind o șansă, pentru aceste clădiri, de a fi salvate de la distrugere.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de azi, 28 ianuarie 2020, a fost depus un proiect de hotărâre privind „schimbarea destinației unor spații situate în municipiul Bistrița, proprietate privată a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița, din spații cu destinația de locuință în spații cu altă destinație decât cea de locuință, în vederea vânzării“.

Spațiile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.

În ultimii ani, mai multe familii care dețineau, în calitate de chiriași, spatii situate în imobile din fondul vechi al statului, au solicitat repartizarea de locuinţe sociale în blocurile noi construite, iar locuința veche au predat-o la Primăria municipiului Bistrita. De asemenea o parte din chiriașii care nu au respectat clauzele contractuale au fost evacuați în baza unor sentințe definitive, iar locuințele au ramas libere. Ulterior, prin hotărâri ale Consiliului local acestor spații le-a fost schimbată destinația și au completat lista spațiilor care pot face obiectul vânzării în baza Legii nr.550/2002, la această dată o parte din acestea au fost deja vândute.
La această dată, în urma punerii în executare a unor sentințe judecătorești, prin care s-a dispus evacuarea chiriașilor, sau prin decesul unor chiriași, există mai multe spații libere care au destinația de locuință, însă nu mai îndeplinesc condițiile minime stabilite de lege în vederea locuirii, fiind improprii locuirii și sunt cele prevăzute în anexa la prezentul raport.
Aceste spații aparțin domeniului privat al statului, conform prevederilor legale aflându-se în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița, fiind într-o stare avansată de degradare. Având în vedere că pentru executarea lucrărilor de reparații ar fi nevoie de resurse financiare consistente de la bugetul local, care nu se justifică datorită faptului că nu mai pot fii constituite ca locuințe, în vederea valorificării lor propunem schimbarea destinației din spații cu destinația de locuință, în spații cu altă destinație decât cea de locuință și înscrierea în lista spaţiilor ce pot face obiectul vânzării în temeiul Legii nr.550/2002, cu menținerea regimului juridic anterior menționat.
Spaţiile înscrise în anexa la prezentul raport vor putea fi supuse vânzării doar după întocmirea documentaţiilor tehnice pentru înscrierea în evidențele de carte funciară şi întocmirea de către un evaluator autorizat a rapoartelor de evaluare, conform prevederilor art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.550/2002“, se arată în raportul proiectului de hotărâre.

De asemenea, tot pe ordinea de zi de azi, este supus aprobării un proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație a mai multor spații comerciale din Bistrița, aflate în proprietatea privată a Statului Român.

În municipiul Bistrița există la această dată un număr de 54 de spații comerciale și de prestări servicii, proprietatea privată a Statului Român.
Pentru un număr de 9 spații, Consiliul local al municpiului Bistrița a aprobat vânzarea, iar datorită faptului că aceste spații sunt clasificate în categoria monumentelor istorice sau sunt situate în zona de protecție a monumentelor, a fost obținut avizul conform al Ministerului Culturii.
Un număr de 32 de spații au fost înscrise în evidențele de carte funciară, împreună cu cotele de teren aferente, în proprietatea privată a Statului Român, iar pentru un număr de 13 spații urmează să fie demarată procedura de înscriere a acestora în evidențele de carte funciară“, se arată într-un raport.

Cele două proiecte de hotărâre pot fi consultate aici și aici!

SPUNE-TI PAREREA