Consiliul Local al municipiului Bistrița este convocat înntr-o nouă ședință ordinară, în data de 28 ianuarie 2021, ora 16,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Peteleu Ioan
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare directă a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru anul 2021
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de lucrări de interes local aferent anului 2021 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa – cod serviciu social 8730 CR-V-I
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2021 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare DJ173, suprapunere cu Valea Jelnei, între km 1+168 și km 1+320 în urma alunecărilor”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a străzii Podgoriei (tronson 2), imobil–teren situat în municipiul Bistrița, având destinația de stradă
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare încheiat cu Școala Gimnazială nr.1 Bistrița pentru spațiile situate în incinta Centrului Comunitar pentru Tineret „CeTin” din str.Liviu Rebreanu nr.18 în vederea desfășurării activităților de învățământ preuniversitar în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la spațiile situate în municipiul Bistrița, proprietate privată a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiilor comerciale şi a celor de prestări servicii situate în municipiul Bistrița, proprietatea privată a Statului Român, în conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.105/06.07.2020 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea la nivelul municipiului Bistriţa a unor facilităţi şi măsuri fiscale ȋn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţiilor (AGA) la Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL şi aprobarea contractului de mandat al acestora
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.136.816 lei necesară suplimentării valorii aprobate prin Hotărârea nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014-2020
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a condițiilor de participare la concurs și a caietului de obiective, în vederea ocupării funcției de Manager la Centrul Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi spaţiu comercial de tip supermarket, amenajări exterioare” în municipiului Bistriţa, str.Subcetate nr.19A
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire cu funcţiuni mixte, comerţ, birouri, apartamente” în municipiul Bistriţa, str.Năsăudului nr.8
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unor locuinţe individuale în regim de înălţime de max. P+2E” în municipiul Bistriţa, str.Uranus
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective în regim de înălţime D+P+4E+2ER şi amenajări exterioare” în municipiul Bistriţa, str.Grănicerilor nr.19A
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
23. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa a unui cabinet medical social
– iniţiatori: consilierii locali PSD
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
24. Proiect de hotărâre privind dotarea Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa cu o autoutilitară de transport persoane – ambulanţă socială
– iniţiatori: consilierii locali PSD
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile proprietatea Municipiului Bistriţa în imobile cu destinaţia de parcări
– iniţiatori: consilierii locali PSD
– Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local
26. Diverse

SPUNE-TI PAREREA