s2021/01/2e00b57cd-display-block"> Sign in
2021/01/2e00b57cd-module-thumb">50lass="td-login-pan2021/01/2e00b57cați venit! Autentificați-vă in2021/01/2e00b57cc>
j <3021/01/2e030
parola dvs
2021/01/2e00b57v>>j <4021/01/2e03341
3f" id="li_logo, 3div class="td-header-rec-wrap">
2021/01/2e00b57v>>j <6021/01/2e03a64utton" id="login_button" cla2021/01/2e00b57v>3f" id="li_logo, 4 d="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_600f6348-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
2021/01/2e00b57v>>j <7021/01/2e03dfautton" id="login_button" cla2021/01/2e00b57v>3f" id="li_logo, 3rgot_email" id="forgot_email" value="" require--> window.dataLayerd"BISTRIȚA. Accident rutier pe strada Libertățili_ard story-povst-cat3/162taluanitd_ui pie-sarbf" arev> icc","siriww.observator icui pic
icc",r
dimage">
>it_agevc", class="mega-menu-suobservatorbn.ro/wp-content/uploads/2021/01/2C5F5478-2421-4BF0-palaou>it_agevc", class="mjpeg" srcset="https://www.observatorbn.ro/wp-content/uploads/2021/01/2CO nalue=e-spital-uto'); b8" hrefe ă? Pruth3_id=p
>
I2 ă opt rase _id=drume la tal-tun la Por la Transilv dimage">
3f" id="login_button" cla2021/01/2e00b57vga_menu td_mod_mega_menu">
-bistrita-si-la-beclean-unul-este-dedicat-profesorilor-din-judet/" rel="bookmark" title="Două noi centră nookmark" tit aju trada Libertăsedichânăp TRIȚAi> winaa>button"d bertidropdowntoggR:/v>3f" ioggR:idropdownvga_menu td_mod_megasedichjpta-si-lag" srcsetat> winaa>button"d bertidropdowntoggR:/v>3f" ioggR:idropdownvga_menu td_mod_megasedichjpta-si-lag" srcsetat> iuni grave (FOTO)">BISTRIȚA)">BISTRk" tit ajuii. Un tânați vsedichână"rbn setal bertidropdown ați vsedichjpg" trada Libertădrop-downsedichj ariv>>abebserby/tăați vsedichbutton"pg" sedichj Libertăațiforsedichână"rbn tinputa>titl" o, nam/">sj autocomp> t=r di" nneinputa Libertwpb_button wpb_btn dgo,g,e btnsocyp/">subilora>BISTRk" tit srcsetat> iuni grave (FOTO)">BISTRIȚA)">BISTRTRk" tit/div> 2a Libertățit','-dediv> ruti7651tal-cu-lez ruti7651t rutocyp/t rut staous-publish forat-standard hast rutiaave-n.l0 aerd" er pe st-feaoured er pe st- pn tag-t',adraatica tag-lu tseu tag-new-yoi/somagescopeomagecyp/">ory/stieschema.org/A','-de"rbn.l0.jpg" srcsetal berti>
pbetrad12su
< prutiați vsu < ory/tieschema.org/Boevd/rumbL8" subtradomagescopeomageada i mageL8" E,o,gnt"omagecyp/">ory/tieschema.org/L8" Iagesu < ""/>ory/tieschema.org/Tnsl-orbn.ro/wp-content/uploads/2016/10/lsu < P>Arh= jptatradt a_menu td_mod_mega-bist litboevdssesjpta-s btradomagescopeomageada i mageL8" E,o,gnt"omagecyp/">ory/tieschema.org/L8" Iagesu < Afisedztocarol t','-ol/lg ory/tieschema.org/Tnsl-orbn.ro/wp-content/uploads/2016/10/l0" clasd47> < } ory/tieschema.org/L8" Iagesu < Afisedztocarol t','-ol/lg ory/tieschema.org/Tnsl-orbn.ro/wp-content/uploads/2016/10/l0" clasd47> < S pn-itradt src> >astjpta-s btradoenu td_modboețo-url>>astjpSTORY. Pov-wraa fabuloasă_a Lu ei"Șeuk_id= .td/','naomeadaviz2 ă tal-uasă,...tatradtookmark" tit aju < } S pn-icon-cen"ă nju < prutivatorbn < < ltauid_o"> < pruti> -nam/">/div> > -by 0 a rerilor-diro/category/stiertățili_ard story-> rhid la ejjetrutg">Vid la e Petruț-icondiv> > -lads"> - rilor-diap-full"> dimage"> 3f"etime=" ajun12-imT22:48:50+00:0tor>21San62mbriek.com-itradt src> < prutiviewsvga_menu td_mod_megaviewsvgaa-sitradoenu td_modnraviewsi7651ta>527tatradtookmar src> < pruticom,gntstier pe strada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//#respondvga_menu td_mod_megacom,gntstiea-s0er-wrap-full"> dimage">IȚAertăț/" tit aju < < dimage">IȚAertăț/div> pbetrad8 < ss dimage">IȚALibertății. Un tânăr prutisharsl- r prutisharsl-e/O "pg" trada Libertăd titleisharsl-"pg" IȚAertăț/a> socialisharsl-buttons socialiRy/storbn.ro/wp-cibertăRy/st.com/sharer.php?u=ada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_mega_#82y/stogaa-sidiv> socialibut-titl">D8" hrbcon-wrpeoF#82y/stookmark"apg" IȚAertăț/a> socialisharsl-buttons socialitwit de pe strada Libetwit de.com/i01/2C5tweet?titl=STORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/&url=ada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F&via= } socialibut-titl">D8" hrbcon-wrpeoTwit deookmark"apg" IȚAertăț/a> socialisharsl-buttons socialigoogR:jrbn.ro/wp-cibeplus.googR:.com/share?url=ada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_megagoogR:plusjpta-si-lag" IȚAertăț/a> socialisharsl-buttons socialipi[r].-wrjrbn.ro/wp-cibepi[r].-wr.com/pi[/coevte/button/?url=ada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//w'); media=a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu tseu- pnsrcs&servor d eSTORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_megapi[r].-wrjpta-si-lag" IȚAertăț/a> socialisharsl-buttons socialiwhatsappjrbn.ro/whatsapptiesend?titl=STORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/%jun%juada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F" ga_menu td_mod_megawhatsappjpta-si-lag" IȚAertăț/okmark" tit aju < /div> prutico01/2C-u /div> prutifeaoured er pe strada Libertățili_ard story-ga-menu-subule_mega_mei-t2rlu tseu- pnsrcsv>3f" ca d e"tatii-un-tanar696ajuns-la-s49but-cu-leziuni-grave-//www.oali BISTRIȚA. Accident rutier pe strada Libertății. Un tânt2rlu tseu- pn-696x49b /div> a-rec a-rec-id-menu-suhid ">/div> >l3 clvicesttpndowe"tatarbn.ro/wp-cibeuasaobservat="mtatii-us://exactmetrics.coat-td_uid_uid_15_600fd47de55one"> Un1/01/d-11 iv> fbenuotjpta tit din-juA '); i d/by tho,g --> asyncus://ebep ad2.googR:syndicad .com/p ad/js/ne"bygoogR:.jsjptaelor din Bistrița-N-g-rec g-rec-id-menu-suhinlads "> cyp/">titl/java "> = 1140 ) { /* large moninfos */ docu,gnt.wrvae(' (ne"bygoogR: = windoăne"bygoogR: || [])lass="{}); } g" IȚAertățAertăif (itd_ een_ervat >= 1019 &&itd_ een_ervat < 1140 ) { < IȚAertățAertă /* landsca e t ts */ docu,gnt.wrvae(' /* rait t ts */ docu,gnt.wrvae(' /* Phtor */ docu,gnt.wrvae(' t spectd_uiit! A-musafiri,rpunândF .tda.ro/ici reprezgntd la t','stice, d /div>iv>'gobsepn-j' trița'gobsepn gobsepnid-7651t gobsepn-div>
trada Liber'gobsepnsemen landsca e'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu 1-1
trada Liber'gobsepnsemen rait'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu 5-1
trada Liber'gobsepnsemen rait'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu 2
trada Liber'gobsepnsemen landsca e'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu -3
trada Liber'gobsepnsemen landsca e'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu 6 a ta tit ptpndowe"pad-des <: 30px;">„Îmi mi[r]sc că avea=invitd lawww.obs tot- sc, caojunst','st. Trebui neap aoat să_fie o scenă,=să_fie nslpublic, trebui să_fie făcut,=aș , d393" regu 8> ac ui. Făceam do t,rpuneam d/','nă,=do meow,dem>“, îni mi[r]le="FLu .

/patii-utrița-nlign < ps:/ifull da -76526alISTRIȚA. Accident rutier pe strada Libertății. Un tânt2rlu 7u-sub-ads/202n-tanar80taluns-la-s600 mloc2123f" cy3 /patstrong>„Dacă nu amp ao ăș]le=i_cu ="F a _me/evFce la-h="2 D>Arit,se telo/2vamare p aistrpeouare pon-wraă tal facitaetrong>“erp> /paCopilăpia,rpasiun8> ei,=-gra 8> peouare le-aueurat,ocarol tu p>egătit-o u/0le=ignt sauenu, aju ouariera e<_id=modeloni c hrefă.

/ptpndowe"pad-des <: 30px;"> „De=cândFeram mică, tal vedeam e t ta spunândFpoez_ a .tmasă_sauecân ândFni ami dă60.tdurajul acesta id= _fi rforer, id= _budura ="F a _meume/evFce am. D ac/ev, tal-p>Arh=fază,=am a ceputa .t-graalo_id=muzică, am făcut opt <_id=pianFni flaut ni m cr scutrpeoscenă,=prac c. Didoenu a II-h=am a ceputadansul s iv ni nu avea=inhibon-wi_sauerunine tal-fve (Fpublic ui. Nu avea= /patii-utrița-nlign < ps:/ifull da -76523alISTRIȚA. Accident rutier pe strada Libertății. Un tânt2rlu 4u-sub-ads/202n-tanar80taluns-la-s600 mloc2123f" cy3 /paAeuratt-graalo_id=muzică, dar,=tal-acelajuns egătească nslmo,gnt t','stic. Înv ae (Fo u/>egrafie, îni coev nslcruthmijunsprezgntd totul tal-fve (F a ajeg _m-gra 8.

/ptpndowe"pad-des <: 30px;"> „AchmicândFdă gând sc, mi seFpare a ât_id=ridicol. To2 ă -graalo_seFadu a ajunsl-ercijunsseFuctia .tmase, chmirepeta=o u/>egrafierpeouare a=v azut-o peoyoutube, î ajunsl-ruthmicu s-icoici. Și nici achmin-ajuFpuraa să fac rsta. Mi seFpare a ât_id=durajos. Înv ae (=singură juns a cepl(=să iansez tal-fve (Ftutur“, îni mi[r]le="Fe .

/paCopilăpia e<_ a semnat,otal-uevbmavamare pt',e, salo_id=dans s iv ori salo_tal-uare cân ao .tpian. Îni 'naocă o să_fie o mare "2nsf" are s ivă, dar vive (Fe<_ lu t-o peoads făgajuFtal-toautou>_tal-uare maa a găswt o -graală id=agory draatică tal-Cluj-Napocaojunsa-h=ada us să_urezg d-olo liceul.

/ptpndowe"pad-des <: 30px;">„În p>Ară fază,=tami 'namocă o să_fiu "2nsf" are s ivăojunso să_fiu mare, mă_p>egăteam aju Campionaou> â “, rel> azăFLu div srdritloevFsao .tliceu.erp> /patstrong>Dd= .tLiceul d=Agory Draatică scgntd jebelă mut2 ă tal-Capctilă  erp> /paÎn TVew'); Film Academn/by Ruxandra Ion ).erp> /paRuxandra Ion )wra_adaduc a arev mavamultfo sloial/ r â -le=i, chmiar flf="hInAră de lagan“, ="hRe 'na“, ="hLalo_Band“ etc.  L _finalul-tabloei, a p>Arit nslcr ajact p>Al-uare puraa să studoezg, /ptpndowe"pad-des <: 30px;">„L _finalul-trie<_ X-h=i-am v us maei: coed că ajuFvoev nsloic mavamult, coed că voevussă_dergrbn.rudur]le=i, coed că pot. Nu cunole="am e a ,gni, avea=16 <. Mi-am făcut bagaj/lg ni ami mi[r]sc rfect chmital-al oilaa semesaju tm lecat= .trudur]le=i_ni m fost copilul-nou= .tLiceul d=Agory Draatică Dinu Lipat,'htem>“, rel> azăFLu .erp> /paAici s-h=adap atrcu ușuoin lă, dar,=a=simn-wt totuni, nevoia aă tani dap ezg stilul, caomecanis=id=„supravi]luire“.

/ptpndowe"pad-des <: 30px;">„Am ajecut junsp>Al- ri_mea id= do> scgnt jebel,_tal-uare voiam aă tami pnslmavamuln-wr-ercei, mi-am făcut p aoul verid=roz, mov. În- ri_mea ac/ev m filmat nslsdurtridajaj SFrcu nile="Fp>Aeu-sc, i scgnt junsschimbi dalue=medii,rp>Arh=3f" lec<_id=auasă,=apoi_dergi tal-Capctilă,=singur, B- nevoi _id=nile="Fmecanis _id=ap aoarw,dem>“, explică ân aoa c hrefă.

/div>iv>'gobsepn-2' trița'gobsepn gobsepnid-7651t gobsepn-div>
trada Liber'gobsepnsemen rait'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu seu3
trada Liber'gobsepnsemen landsca e'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu seu1
trada Liber'gobsepnsemen rait'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu seu4
trada Liber'gobsepnsemen landsca e'> tarbn.ro'a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu seu5 a ta tit paÎncă Arul )i n id= iceu,=a=reulewt aă tani câle=ige p>Ariieb <_tal-ualitat _id=t','st,slucrândFca ac lcrlaborer p= .tTeadiuc Nd laonal /patstrong>Con ul erp> /paÎnv ae ă â tul Arht=tal-doi <, s-h=serfășurer cu totul adsfel an6ât_tal- â /ptpndowe"pad-des <: 30px;">„Con a seamn3" fărărpauză,=ta seamn3" doi <_cu weekend-uri,rid=dArineve (Fid= .t9.00 pân a seara= .t9.00. Nu )xis_ă_sărb a ri. Singurmlg pauze sunuFid=Cr aiiunFni id=Ziua Recunole=in lei_ni vauane (Fid=vară, uare durmazăFoFlunăojunsjumătat . Am trăit î ajuo 8utie-neagr a, î ajuo sală id=teadiu, _id=truthme. Era nevoi _aă tami fac b Arul rând,=p aju că i-h=lu tScâtevaoluni să_fiu menf abilămeu limba. D393" ac/ev m avut unFnoc uto'); l,=p aju că m fost arunc2 ă tal-uelo/2vaaderic n mediu-pruibil. În p>Arh=fază,= tm >Arit e chet _că sunuFmult prev tor tă. Că sunuFdură cu ="F a _m

/ptpndowe"pad-des <: 30px;">Am a v ae (tecum- â .,dem>

/ptpndowe"pad-des <: 30px;">Dar a-olo chi_tal-uare puiloici ul a-olo,ltu le=ii că ri nsl Arul. Ajua m-am v azut și eu,dem>“, ewra, peoscurt, prv-wraa Lu ei"div sex riene (Fe<_calstudgnt tal-S a,mlg Unvae.

/paPandemwh=i-a servcatrplan rilg ni alfost nevoi_ă_să s"F a arcă tal- lară, dejunsobi caivul )i era să s"oi cae (oto=ni nrm/azăFsă_jlece tal-Regaou> Unva,i aju u p>oi ca cu Teadiuc Nd laonal al Tads/ t! Aiil-UK,lcrordonao_id=Judy Dench. P lviinfo,=plănui]le="Fsă s"F a arcă l(FNew Yoi/,runid= re taldă_j>oi cae a cepute. Visul )i, peoterrenolung,=)wra_aă tanfiin leze o asocia lae uari abilămtal-uare t',ile=ii aă tani folos]ască voceaojunsanfluene (Fp aju t ajuta ="F a 8.

/p>Dacă ar flfaă joace talajuo adaduc lae r â -ască,sar a.rge să_lucrezg cu Cr'sti Puou. Se simte-mavamenf abilrpeoscenă an6ât_tal-fve (Fcaderet! Aie filmat. În mod pt'adox l,=nu se simte-divou>_id=bunăo aju reu-sn-wil/ r â it! , d_id=bunăo aju reu-sn-wil/ aderic nat! . Dacă ar flfaă a.ragă nsl rsonaj,>i-ar plăcea să_ i[r]. reu-zerpeoGwh=Ct'aesi,.feme"a /p> 

/p> 

/p> 

țAerta tit aju țAertfoot vu < <<<<< /div> prutisource-tag.jpg" srcsetat> wiIȚAertățAertass="entrytditag. r prutism>l3 box -dedicat-prl-sitrad>ETICHETEtatradtoocen"ht er pe strada Libertățili_ard story-tag/t',adraatica/">t',a draaticas0" i cen"ht er pe strada Libertățili_ard story-tag/lu tseu/">lu seus0" i cen"ht er pe strada Libertățili_ard story-tag/new-yoi//">new yoi/ socialisharsl-buttons socialiRy/storbn.ro/wp-cibertăRy/st.com/sharer.php?u=ada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_mega_#82y/stogaa-sidiv> socialibut-titl">F#82y/stookmark"apg" ns la spital a> socialisharsl-buttons socialitwit de pe strada Libetwit de.com/i01/2C5tweet?titl=STORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/&url=ada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F&via= } socialibut-titl">Twit deookmark"apg" ns la spital a> socialisharsl-buttons socialigoogR:jrbn.ro/wp-cibeplus.googR:.com/share?url=ada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_megagoogR:plusjpta-si-lag" ns la spital a> socialisharsl-buttons socialipi[r].-wrjrbn.ro/wp-cibepi[r].-wr.com/pi[/coevte/button/?url=ada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//w'); media=a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu tseu- pnsrcs&servor d eSTORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/" onclick="windoăpen(this.bn.r, 'mywin',' <=50,e/O=50,n-tana600,uns-la-350,e/olbar=0'); re urn false;vga_menu td_mod_megapi[r].-wrjpta-si-lag" ns la spital a> socialisharsl-buttons socialiwhatsappjrbn.ro/whatsapptiesend?titl=STORY.+Pov-wraa+fabuloas%C4%83+a+Lu ei+%C8%98eu%2C+de+la+ /','na+meadaviz2 %C4%83+%C3%AEn+cas%C4%83%2C+la+t',%C4%83+draatic%C4%83+%C3%AEn+New+Yoi/%jun%juada L%3A%2F%2Frtățili_ard story%2Fpove%2F12%2Fp1%2F pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi/%2F" ga_menu td_mod_megawhatsappjpta-si-lag"ertățAertar ai>3f" iitl="STORY. Pov-wraa fabuloasă_a Lu ei"Șeuk_id= .td/','naomeadaviz2 ă tal-uasă,= .tagory draatică tal-New Yoi/v>3f" via="v>3f" langeziu">tweet> !func (d,s,id){ /div> te meetrad6lmodprutiprevdprut">/div> prutinitl-previco01/2C-uitrad>A','-olul precedgnttatradtor pe strada Libertățili_ard story-povest2rb1/a-,urit-elvirabotos-unul-dA aje-ceitmai-vechi-ar,'sti-ai-cie<- uto'); -dA -observat/">A ,urit Elvira Botoș,runul /div> prutinitl-previco01/2C-uitrad>A','-olul urat pt'laautou>enuatie<--wra-oficialideputat- observat-nasaud/">(VIDEO) Bogdan Ivan Gruia .tdepus-jură â tul tal-Pt'laautou> â -boxână"riro/category/stiertățili_ard story-> rhid la ejjetrutg">tii-uads/''lISTR'a secure.gra_arae.com/a_arae/6a59c789ed5da9516f086a9bdd9c4199?s=96&d=mm&r=g'mloc2123'a secure.gra_arae.com/a_arae/6a59c789ed5da9516f086a9bdd9c4199?s=192&d=mm&r=g 2x' trița'a_arae a_arae-96 photo'luns-la-'96'2n-tana'96'2nner-wrcu leziuni serv">/div> > -nam/ vcard > "sitradoenu td_fn"riro/category/stiertățili_ard story-> rhid la ejjetrutg">Vid la e Petruț-iconatradtookmarkdiv> > -url"riro/category/stiertăRy/st.com/hid la e.jetrut">ory/stiertăRy/st.com/hid la e.jetruter-wrap-futdiv> > -servor d "utar ai> -socialjpg" srcsetaitradoenu td_modsociali_megawnă"rg"ertățAerta targel="_blankorbn.ro/wp-content/uRy/st.com/hid la e.jetrut"21/01/2CF#82y/stog -dedicat-prap-futar ai" tit ns la spitradopndowe"display: none;"omageada i > "omagescopeomagecyp/">ory/stieschema.org/P rson-pr ltaomageada i nam/" u/01/2C="Vid la e Petruțjptatradtr ltaomageada i 3f"ePublished" u/01/2C=" ajun12-imT22:48:50+00:0totr ltaomageada i 3f"eModified" u/01/2C=" aj1-01-19T14:57:47+00:0totr ltaomagescopeomageada i
ory/stieschema.org/WebP Bmageiv> ada Libertățili_ard story-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//v/>itradopndowe"display: none;"omageada i publishe "omagescopeomagecyp/">ory/stieschema.org/Organizat "uttradopndowe"display: none;"omageada i logo"omagescopeomagecyp/">ory/stieschema.org/I Objectotr ltaomageada i url" u/01/2C="a d="mega-menu-subule_mega_m16/10/logo-1.pl-"pory/stieschema.org/I Objectotr ltaomageada i url" u/01/2C="a d="mega-menu-subule_mega_mei-t2rlu tseu- pnsrcsvtr ltaomageada i n-tan" u/01/2C="80totr ltaomageada i uns-la" u/01/2C="566"gaatradtertățnafoot vu iv> com,gntstig"ertăț /div>iv> respondva Libertcom,gnt-respondvga th3>iv> repl"BISTR:ja Libertcom,gnt-repl"BISTR:j>SPUNE-TI PAREREApitm>l3rirorel=rnofollowt>iv> cancel-com,gnt-repl"Bladkorbn.ro/-povest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//#respondvopndowe"display:none;">Renuntaer-wratm>l3ri/h3> tfor ac e"a d="mega-mem,gnts prut.php"ridahov> prut">iv> com,gntforja Libertcom,gnt-forjanovali3f"e>" trada Libert-dedicat-prap-fug" tpa Libertcom,gnt-for putawnă modfor com,gnt"pg" iv> com,gntjaname="com,gntja-ols-s45-irows-s8"tagia-requirev> true"si/iitlarevag" IȚAert

tpa Libertcom,gnt-for putawnă modfor > "sg" ertățAerttradoenu td_com,gnt-reqawnă"rg" ertățAer < putoenu td_">iv> > "oname="> "oplaceholder="Nume:" cyp/">titl" o, we"ttps:/="3002nnertradtoop> /pt Libertcom,gnt-for putawnă modfor email"sg" ertățAerttradoenu td_com,gnt-reqawnă"r< putoenu td_">iv> email"oname="email"oplaceholder="Email:" cyp/">titl" o, we"ttps:/="3002nnertradtoop> /pt Libertcom,gnt-for putawnă modfor url"rg" ertățAert putoenu td_">iv> url" name="url" placeholder="Websmag:" cyp/">titl" o, we"ttps:/="3002nnerp> /div>enu td_gglcptch gglcptch_v2"t/div>iv> gglcptch_reca dcha_1133966131">enu td_gglcptch_reca dcha-prap-fug" tnoelor dig"
pndowe"ervator302px;">g"
pndowe"ervator302px;luns-la: 422px;lprui : rel> ive;">g"
pndowe"ervator302px;luns-la: 422px;lprui : absolute;">g" aifrae ISTRIȚA. AccidengoogR:.com/reca dcha/api/f>l3back?k=6LcLHSkUAAAAABBRyPsf3uRIZyt7nVjk00ibHwt6" fraeborder="talIcrollingezno">pndowe"ervator302px;luns-la:422px;lborder-pndow: none;"pta-frae g" pndowe"border-pndow: none; bottom: 12px;l <: 25px;lmargi : 0px;lpad-des: 0px;lrs-la: 25px;lbackground: #f9f9f9;lborder: 1px solid #c1c1c1;lborder-radiusor3px;luns-la: 60px;lervator300px;">g" g-reca dcha-response" name="g-reca dcha-response" enu td_g-reca dcha-response" pndowe"ervator250ro !im ant;luns-la: 40ro !im ant;lborder: 1px solid #c1c1c1 !im ant;lmargi : 10ro 25px !im ant;lpad-des: 0px !im ant;lress:/: none !im ant;"si/iitlarevag" submit" iv> submit" trița-pubmit" o, we"Powraaz.tnslcrautoariu">/>rt putocyp/"'hidden'oname='com,gnt_prut_ID' o, we'7651t'>iv>'com,gnt_prut_ID' /> / putocyp/"'hidden'oname='com,gnt_parent'>iv>'com,gnt_parent'>o, we'0' /> /rp> t/forw t" tit" ns li" titng" srcsetat> wiIȚAertățAertap-fu
IȚAertățAertap-fu
IȚAertățAertdiv> pbetrad4//wwwa -sidebar-irole="comp,o,gntaryjpg" srcsetat> wiIȚAertățAertdiv> sswwa -sidebar-pg" srcsetat> wiIȚAertățAerAertdiv> _te me_wnă mo_te me_social_counter mo_te me_n-tge mo_uid_36_600fd48093a8c_randF1 pbeborder-to"r

te meeISTR:j>itrad>Fa tlaour<_id=noiertradtooh4sidiv> socialilist">/div> _social_cyp/F1 pbemargi -side _social__#82y/stogadiv> socialiboxogadiv> s modspa_#82y/stogaa tit15,323ertradtotradoenu td_mo_social_info mo_social_info_nam/">Faniertradtotradoenu td_mo_social_button"riro/category/stiertăRy/st.com/ BN"gÎmi place-iconatradtookmarkar ai> socialiboxogadiv> s modspayoutubeogaa tit488ertradtotradoenu td_mo_social_info mo_social_info_nam/">Abond laertradtotradoenu td_mo_social_button"riro/category/tiertăyoutube.com/ d1">Abond la-vă-iconatradtookmarkar aiar ai" titn etat> wiIȚAertățAerAertap-fu

IȚAertățAertap-fu IȚAertățAerțAertap-fung" srcsetag" srctap-fung"tap-fung" g" g"tdiv> foot vawnăper-pg" srci>g" < srci> pbetrad12"rg" ert ns li" tit ns li" tit ju < /div> pbenu-"ag"juns la spital cu leziuni r pbetrad4og _te me_wnă mo_te me_7 mo_uid_38_600fd48093fb6_randF1 pbeborder-to" >3f" intte meeuiv> mo_uid_38_600fd48093fb6" gaelor di jax_pa 'nat _infinvae_stop":"",td_div>jax_pret!a-des":"",td_>jax_filaer_iyp/":"",td_>jax_filaer_ids":"",td_filaer_d title_txt":"To2 e",tcelor_preset":"",tborder_top":"",t ":"mo_uid_38_600fd48093fb6_rand",tel_c ":"",toffset":"",tc ":"",tlive_filaer":"",tlive_filaer_cur_prut_id":"",tlive_filaer_cur_prut_> ":""}'; te me_mo_uid_38_600fd48093fb6.d_div> te meeISTR:j>itrad>FAVORITELE NOASTREertradtooh4siar ai>mo_uid_38_600fd48093fb6 _te me_inds/"> " trada Libertentte meetrad12"r ju < /div> _module_6lmo_module_wnă modanimat -stack"t ju < /div> moduleiaave-"riro/category/stiertățili_ard story- aj1/01/08/rugaiiune- aju-cernobil-o-mel caie- marour /div> mage- 1aal.jpg" srcsetat> th3>trița- ajyia/01/ moduleiaSTR:j>iro/category/stiertățili_ard story- aj1/01/08/rugaiiune- aju-cernobil-o-mel caie- marour IȚAertățAerțAerns la spital tradoenu td_modpruti3f"ej>itime>trița- ajyi3f"e up3f"ed modulei3f"ej>3f"etime=" aj1-01-08T20:23:52+00:0to >8 ianuarie aj1 /" tit ju < /" tit ju < i" titn"" trada Libertentte meetrad12"r ju < /div> _module_6lmo_module_wnă modanimat -stack"t ju < /div> moduleiaave-"riro/category/stiertățili_ard story- ajest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//v>rel=ry/stmark"21/01/2CSTORY. Pov-wraa fabuloasă_a Lu ei"Șeuk_id= .td/','naomeadaviz2 ă tal-uasă,= .tagory draatică tal-New Yoi/vutii-un-tanarp0taluns-la-s70" trița- ajyiaave-" ISTRIȚA. Accident rutier pe strada Libertății. Un ti-t2rlu tseu- pn-p0tx7nu-sub-loc2123f" cy3 /div> mage- 1aal.jpg" srcsetat> th3>trița- ajyia/01/ moduleiaSTR:j>iro/category/stiertățili_ard story- ajest2rb1/ pn prv-wraa-fabuloasa-a-lu eitseu- /','na-meadaviz2 uasa- t',adraatica new-yoi//v>rel=ry/stmark"21/01/2CSTORY. Pov-wraa fabuloasă_a Lu ei"Șeuk_id= .td/','naomeadaviz2 ă tal-uasă,= .tagory draatică tal-New Yoi/vuSTORY. Pov-wraa fabuloasă_a Lu ei"Șeuk_id= .td/','naomeadaviz2 ă tal...er-wrah3tns la spital cu leziuni r modulei lta-info"> IȚAertățAerțAerns la spital tradoenu td_modpruti3f"ej>itime>trița- ajyi3f"e up3f"ed modulei3f"ej>3f"etime=" ajun12-imT22:48:50+00:0to >21 an6embrie aj0 /" tit ju < /" tit ju < i" titn"" trada Libertentte meetrad12"r ju < /div> _module_6lmo_module_wnă modanimat -stack"t ju < /div> moduleiaave-"riro/category/stiertățili_ard story- ajestest3eplan,mlg-dA -muntrel=ry/stmark"21/01/2CPlan,mlg th3>trița- ajyia/01/ moduleiaSTR:j>iro/category/stiertățili_ard story- ajestest3eplan,mlg-dA -muntrel=ry/stmark"21/01/2CPlan,mlg IȚAertățAerțAerns la spital tradoenu td_modpruti3f"ej>itime>trița- ajyi3f"e up3f"ed modulei3f"ej>3f"etime=" ajun1un13T11:57:02+00:0to >13 octombrie aj0 /" tit ju < /" tit ju < i" titniar ai" titn etat> wiIȚA