Doi studenți bistrițeni, cu performanțe deosebite la învățătură, vor primi Burse de Merit „Nosa”.
Conform clasamentului, bursele se acordă studenților Ilişuan Iannis-Patriciu, student în anul I la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Extensia Bistriţa, Facultatea de inginerie electrică, specializarea Inginerie medicală, care a obținut 384 de puncte și studentei Berbecariu Crina-Bianca, studentă în anul I Universitatea din Leipzig, Specializarea Fizică, care a obținut 271 de puncte.

Cuantumul bursei este de 500 de lei pe lună, adică 6.000 de lei pe an, sumă ce va fi prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa aprobat anual de Consiliul local al municipiului Bistriţa.
Pentru anul 2020 sumele se acordă pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, în cuantum de 3.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare beneficiar.

Bursele „Nosa“ se acordă unor studenţi cu rezultate deosebite la învăţătură, în vederea stimulării obţinerii de performanţe şcolare.
Astfel, potrivit regulamentului, pot fi acordate două Burse de merit „Nosa” studenţilor cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au obţinut rezultate individuale deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale. Conform aceluiaşi regulament se poate acorda şi Bursă de merit „Nosa” din oficiu studenţilor care în perioada studiilor liceale au obţinut premii la olimpiadele internaţionale pe discipline.
În anul 2020 au fost depuse la Serviciul Educaţie, Tineret din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa un număr de 15 dosare, care au întrunit condiţiile pentru a intra în competiţie. Cele 15 dosare au fost evaluate de către Comisia juridică şi administraţie publică locală în şedinţa din data de 16.11.2020 şi s-a constatat următoarea ierarhie:

Pe baza clasamentului , propunerile Comisiei juridice şi administraţie publică locală privind acordarea celor două Burse de Merit „Nosa” sunt pentru strudenţii: Ilişuan Iannis-Patriciu, student în anul I la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Extensia Bistriţa, Facultatea de inginerie electrică, specializarea Inginerie medicală, care a obținut 384 de puncte și Berbecariu Crina-Bianca, studentă în anul I Universitatea din Leipzig, Specializarea Fizică, care a obținut 271 de puncte.
Ţinând cont de cele de mai sus, propunem şi susţinem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” studenţilor: Ilişuan Iannis-Patriciu şi Berbecariu Crina-Bianca.

SPUNE-TI PAREREA