lass="ia le=tll"devicesd-m cla5" a "td_block_s="a>mabndareta text-rae0" datast .td-catent h5 {2mws .td-grcB "htt-caUn.ro/2d-11> ic_em/stis"s=PSD solass=a "hfberOotob
ss="td_sle-im_">= 1140 ) {s"ia lass=" rac_em/s/* largw mon ');s"ia lass=" rac_em/s( bygoog11 = windo bygoog11 || [])obile-{});s"ia lass=" rac_}s"ia lass="se "tdn="td-he-dn="td-hif ("td_sle-im_">= 1"19 &&"td_sle-im_">');s" "tdn="td-he-dn="td-hem/s( bygoog11 = windo bygoog11 || [])obile-{});s" "tdn="td-he-dn="td-h}s" "tdn="td-he-dn="a-=" "tdn="td-hif ("td_sle-im_">= 768 &&"td_sle-im_">');s""tdn="td-he-dn="td-hem/s( bygoog11 = windo bygoog11 || [])obile-{});s""tdn="td-he-dn="td-h}s""tdn="td-he-dn="a-=" "tdn="td-hif ("td_sle-im_">');s""tdn="td-he-dn="td-hem/s( bygoog11 = windo bygoog11 || [])obile-{});s""tdn="td-he-dn="td-h}s""tdn="td-he-dn="

Pn ăria oraș0w" ae n a reușit să acceseze,.ro/cultimii an, fackn"sări europen="tdni depășesc 63b9420il/oan="a =euro.  Ss="tiv hroces"a =impivitemdni 11 pro

Două mari  pro

Pn ia ro < umai11;  „Dru ia Găriaatdniae n. Îmbunătățirea 0-bil/sății urbane a oraș0w" ae n” e=a un ro < iv hvacB ni de 520il/oan="a =euro.ule-se aflătiv hexecuass=. Se lucjpazătleht2x-ătinfrastructura jpvăzutătiv h ro < (asfaltări a =străz, =tatajarea pxt-t-cona =bica tă,.rețeaua"a =ilumack- public a pxt-t-cona =bica tă,.achizi="iaatet-utobuze6ptps:rice,=bica te,=sta="iaatet-utobuz.ule-sta="iaatete deărtdni).

P =scurt,h ro S struii0;mrou/cdepou/-utobazăt ransrbrtia ublic urban; 2mw >Rea Există"o=sta="ie/punci_blaree deărtdni-i -utovehicult-cona itemdte6ptps:ric achizi="iock-edule-rbahttatehrn h ro <; 2mw >C struini de pxt-tna =bica t/bcu 3 ext-tra"a =e dehiriemtna =bica t/b(bikewsharing); 2mw >Atatajarea a 3 eta="iaatetree deărtdni-ptps:ricătrapidătinahttatehiv h unci/bcy:"tatdniorașt -uto0-biltle ptps:ricetsau hibride; 2mw >Achizi="iockrea a 50na =bica t/bnortaletsau ptps:rice; 2mw >Crearea unei-zone pxeten" e,=inclusmro0-dern Als=oiltah ro < – „Îmbunătățirea 0-bil/sății urbane a oraș0w" ae n. Etapa a oui – E"h-weirea” e=a un ro < iv hvacB ni de cinci20il/oan="a =euro.ule-lucjăriletse aflătiv hexecuass=.

Po < li>Atatajarea tet-leaatet raseut ransrbrtia iv hcomun; 2mw >Reabil/strea tetarotutre; 2mw >Atatajare de pxt-tna =bica t/badiaceemedstrăz-con0-dern Exh-weirea zone-conpxeten" e; 2mw >Achizi="iockrea a 32-utobuze6ptps:rice; 2mw >C struinia a 20 a =sta="iaatet ransrbrt ublic; 2mw >Atatajarea unuicdepou/-utobazăt -utobuzeletachizi="iock-e; 2mw >3 ext-tra"a =e-ticketing; 2mw >3 ext-tra"a =e dehiriemtna =bica t/b(bikewsharing); 2mw >Un ext-tr d/cjpducere:rbn.rzicere a cirww./ass=i -utoturas las"iiv h n0mete zone; 2mw >C struinia unuicpod=pe=a Somi0;tlehae nuas, tdni îndniuii0;mrofostah unmedsus dAsfaltdni-ileaa//www ia Podinii 2mw >Asfaltdni-străz (t2x-1 străz-tatdnioraștvs"ifi -sfaltdte) 2mw >S mafor Mon Î hcompiv1area ct-conrouă"pro un ro < dtn7,820il/oan="a =euro.

Tot.ro/cae ndsu="tiv hexecuass=dule-ilic nro

 <C l RecjpatmroLegacy e=a un ro < a =4,920il/oan="a =euro,tlehtdni se lucjpazătiv h reze="tlehfu d

Acest c multifu cassen" vaie mbunătăți cal/sdtea vii0ii dniui

C l RecjpatmrofoLegacy”dva fibcu accesigratui t -n0mete vot, pii ținiătule-aicatvs"ifi -tatajati următB ni-tatotări:

< li>Bazn ha .ro/orvatofu cassi recjpatmr=dule-d/cjpcusirtre; 2mw >Bazn ha .ro/orvatojniuriiiv h pă; 2mw >Bazn ha .ni-ax="mBazn ha .nicusirtre; 2mw >Bazn hcu apătsărZonă"a =ni-ax="mdule-recjpere; 2mw >Punci_blarn Baj"htt; 2mw >Sală a =bowling ule-fitness; 2mw >Bibliotight. topii le-adulass; 2mw >Sală a =gimnastică 2mw >Atalieni-cjpatmr= 2mw >SpSxt-tra"a =supraveghere ="ia ale-wi-firm:none p><C l social"a =zi e=a un ro < a =4,220il/oan="a =euro, aflattiv hexecuass=. Se lucjpazătlehfu d

C l va oferitiv h0-digratui t toți"ben=ficiapii .tdicii le-dionave actmr/săți"a =nicusirtre medico-socială,Baj"hâwenlaie mbunătățirea vii0ii grupuri-tavul_em/bilt:

< li>sirsoan="a =vârstaha trei; sirsoan="ator topii aflați"iv hdificultk-e ( sil/ere psihosocială fa0il/e le- pii umai11; educC l Social"a =Zi va aveabrn cipali-tatotări:

< li>pistă"a =bica t/b legătura atopistana =bica t/bc struită iv hcadria ro ilumack- public al-pxt-tina =bica t/bcu tehnologie LED; 2mw >mobil/er urban; 2mw >dniia =joaght. topii pe2aporbsaitem0w"aferen inonstiass=i,dsi=suprafa"s="a =1 ha; 2mw >amfiteaes= iv h er strat; 2mw >ext-tr smart-Wi-Fi iv treaga zonă.<C social"a =zi rn h„GAL”duinum0w"Haiduci-co  (nicusirtre bal_eo) e=a tot un ro < impivitemdttlehae a hcu fonduri europen=, iv hvacB ni de a roximatmro430.000"a =euro.

No0w"C a =zi „GAL”dvaie mbunasăți" .tdiciiletsociale httagm/t- an hzona noastră rn hc struinia, iv fiin"sdnia ule-totarea ct luibcu eehipaitemedspecificeh .tdiciilcon0edicale"a =nicusirtre,n ro

C l foGAL”dvaifibcu accesigratui t vot, pii-tavul_em/bilt le-ari următB ni-t  tdna < li>terapii"a =nicusirtre rn hhidroterapie"(cehvacBrificabrotte"sial0w bal_eaona zonei); 2mw >foa/er le-terasat terapii"a =ni-ax="mdrn hmuzicătule-terapie"a =grup; 2mw >u hcabinetn0edical; 2mw >rouă"sălaatet erapii"a =nicusirtre; 2mw >eală a =kinetoterapie,bcu onstiar.ule-grup san/strtule-spclădirea vaifibaccesibilht. sirsoan=-="ator actmr/săți"recjpatmr=dule-d/cpetreceni-i dminuluiastrattule-social kinetoterapie,bfizioterapie,bhidroterapie, masaj, trataitemeda =ni-ax="m, trataitemeda =nicusirtre,n -fecassun/dspecificehvârstee-i treia (accideem vadiw./r cenibral,=sta"mdrro/ fna latde educ

C l tegory/l foLmr/u Rebjpanu” treoohvacB ni de 3,920il/oan="a =euro. Se lucjpazătlehfu d < li>sct ă mare 2mw >eală a =specta opr 2mw >eală a =tps:ură 2mw >mediatight.umai11; eală a = ro ass=.film 2mw >eală a =re etiassi 2mw >foa/er 2mw >epeală multifu cassen" ă a =capac/stirn0edie 2mw >epdniuriia =parware 2mw >ep  p>

foReabil/strea,o0-dern e=a un ro < cu lucjăritiv hexecuass=dule-fackl 75%, iar.iv h reze="tse lucjpazătleh-tatajăritrbn.riotre,ninahttaţii şiatotări.

 <Po Montdnia unuiastft-d/cpersoan="iv hexn.rior,n anoramic; 2mw >Rea Montdnia unconpanouriisola"mdr sre af="md apeaa//ldrn0etajere; 2mw >Montdnia unconpanouriifotovoltdicehr sroducerea energaeaaptps:rice; 2mw >Mobil/er 0edical"iv ht2x-1 cabinet=-e; 2mw >Dotarea cu aparatură 0edicală"iv ht2x-1 cabinet=-edule-leboratB ni-tat/ținuir; 2mw >Dotarea cu eehipaitemedIT: 2mw >Curv/a"rbn.riotră a sp/sd 0w" .vaifibnico figur<Reabil/strea,ot"h-weirea,o0-dern

Grădini"s="foAlbă"=" Zăpada” e=a un ro < iv hvacB ni de 1,420il/oan="a =euro.ule-e h reze="te=a fackl

  p>

Un/sdtea educ < li>ans-tbluia =joaght.atorouă"turnuriia =fortătpht:"ată,.cu trei tobogan="a = ărime-diferi-edule-sctră de acces; 2mw >ans-tbluia =joaght.atoun turniiv hfortătpht:"atăbcu acoperișt ar"sial, tobogan"/catic, 2nght"sărătBria-ntkl ce; 2mw >ans-tbluia =joaght.atorouă" găne; 2mw >ctrusel le-bttansotre; 2mw >bănci2adnilemn; 2mw >mobil/er specific"sălalcond/cgrupht.atorul-puri,n aaparatură ptps:r_em/ă (calcul-catre,n="ia ro mav/rial2add-ctmc (puzzlr-uri,n ăpuși, jucăras, tăbli"se); 2mw >ep<Reabil/strea,o0-dern e=a un nou ro < an hfonduri europen="le-ari dtngurâwensemck- a ra Mobil/er specific"sălalcond/c/cată (badeă+scaun, votdră,.rul-puri,ttatătulcola"ă)t /l="20 a =astfel a =sp/asss; 2mw >Mobil/er specific" /l="7-leboratB ni (infortatică,.cabinetn0ultimidi; cabinetnlimba engleză,.cabinetnlimba franceză,.cabinetn0;miin"se ule-tehnologii,.cabinetnraligie,bcabinetnerv/ vizualt le-abil/săți pr-ctmce); 2mw >Aparatură ptps:r_em/ă (calcul-catre,nl-ptopuri,n="ia ro Mav/rial2add-ctmc (hărți, aviziere, micwoscop, ttatătrbn.r-ctmră,.ttatdte, mi sxt-tra"audio, orbnșe, aparatură 0uzic" ă)"iv ht2x-1 c/l="7-leboratB ni existteme; 2mw >Mav/rial=.ule-eehipaitemedsportmr=d(silicl =gimnastică,=sp/l/ere, mată tet e s, jacB ne, mi gi, oorass hatdbal, filtu vol=i,dladătgimnastică,= rambulină,.caprht. gimnasticănetc.)tro/cstta dedsport; 2mw >Atatajare de suprafa"să"srbn.ticănp1 c/l="rouă"terenurita =hatdbal pxn.riotre; 2mw >Atatajare de ileaapavx-1 cawos/bilt le-pxeten" e; 2mw >C solsd="mdule-re"atar/c sajetta g-pdttatdni îm rejmuii0;mroulcotta; 2mw >C struinia unconporass de acces -uto le-pxeten" .< Po treoohvacB ni de 2,120il/oan="a =eurodule-e=a fackl

D =asviteea,o"atar d/mirsuri-ta - treia etapă a =izotare-termică- următB ni-tailic zec=.bdniuribtdnioraș, iv hortdnea cronologică-i iv

D =asviteea,ose lucjpazătule-lehpo . E=a un ro < a =4,520il/oan="eurodaflattiv hexecuass=tule-vs"ifi iv ht2htt 40 a =kiloitt/ nd/cilumack- "mendww pu beiuribe omic="a =pe t2x-1 străz-tatdniae n,n re=um le-dina//www i-tai ar"sinătB ni.

Moitemdntse lucjpazătleh-tatajarea nosi reţi-tadnial="a =ilumack- public a oraş0w" .(inahttaţii,bcablurita =a itemdr=,hstâlp nd/cilumack-,dlampadare,=sxt-trthttaligen tet eleacstiun=)

Ss="tiv himpivitemdni ule-ilic trei pro

No0w" ro < a =0-bil/stir urbană urmăre0;mrodigisd

D =asviteea,o - spori =ficien"sa,osigur

„D zvoltdnia M-bil/sății Urbane IIIt– ae n-oraș l httaligen ”, cusr-wei:

< li>Digisd Solu="iaatigisd i în infrastructura an hsănătk-edrn h-ele sultkass=t sacien"s ule- ransmeterea tetdk-edrn haplicaassa .iurizk-e; 2mw >Achizi="iana =bănci2„smart” cetvs"ifi -torbsatehiv h unci/bcy:"tatdnioraș,bcu accesila"rbn.rnetnWi-Fi gratui tule-cudrnza"a =e deărtdni-gratui ăt /l=f_an=-="0-bilt; 2mw >Achizi="ianunuiacopacisola"thttaligen tdni-p=a un -bi < a =0-bil/er urbanice httagmpazătdispbzimmr=d(cabluri)"a =e deărtdt gratui t /l=f_an=,.ttatdte le-bica t/bptps:rice,=ext-tr d/cilumack- d42 ip led, roun.r-Wi-Fi rbn.rnetngratui ,na itemdte6d un ext-tr ptps:ric fortatodinn anouriisola"mdule-icu ia-cati; 2mw >C arol l httaligen ad httans/sății lumacoasedacilumack-0w" public "mendww 2mw >Mon Inahttarea tetnos" unci/bdlaree deărtdni-i -utovehicult-conptps:ricetsau hibride; 2mw >Parwarea"rbn.ligen rn hoptimizdnia dniurilcond/cparware cu aplicaassa re Utitizdnia tehnologii-con„smart-city”dasigură a zvoltdnia dum/bilă a comun/sății oraș0w" ae n le-aduc=.ben=ficie-toediati,bcu tor/ct semcificatmroasupra cal/sății vii0ii cesățatd-co le-asupra oedi0w" .  p>

Po 7.861.917,71=eurodule-e=a facke"s=t rn hPOAT 2014-6 l .

  p>

„D zvoltdnia ule-reac_em/rea ep<  e=a un ili" ro < a =fackn"sdni p=dtdni-Pn ăria ae n îl va semck.ro/cscurt dmin. Pro 5.183.359"a =eurodule-e=a facke"s=t rn hPOAT 2014-6 l . Acesta treoca -bi

Tox-1 sp < li>D zvoltdnia perdelelcona = rot ass=.v.rzi rn h rbnstrea tetalatdaitemeda =dnboritule-irbu0;mi. 2mw >Prot jarea traficuluiapxeten" d/c/irww./assi -utobrn ha "httăritalght:ui ettdni rbnst="iaatetvegetkass=tjoată,n0edietsau ro/altă. 2mw >Pă"menrea vegetkass=i ro/alte actualt le-bpgtructurania epUtitizdnia apeaa//nptpitem urbanirbn.r-ctmrtiv hsp  p>

Varimntana =ocolsre a oraș0w" ae nntreoohvacB ni de 15.384.740"a =euro, urmâwensă asiguredule-legătura tdn:"m dru ia Trans Regio TR45 ae n-S1lv/dule-Dru ia Exrres DX 4A Dejt– ae n-– andare"sa,oinonstiassa"tdni eu="tcusr-wse iv hcadria Master Prbn0w" ac_em/lad42 ransrbrt /laRomâwiei.

Pn hrea

Varimntana =ocolsre va des.tdiaiv hiv tregimeetraficulat42 ranzit d/c/ai/oan="ule-par"sialetraficulat42 ranzit d/c-uto0-bilt, urmâwensă fie alght:ui ătan tr-u hpod=pe=a râ l Somi0;tule-touă"tr soan="a =dru .

Lungimea varimnteina =ocolsre a oraș0w" ae nnet-tna =1,195 km-cudrerv/a"cawos/bilă a =7 m le-orbnforta a =10 m. Se vahrea < u hpod=pe=a râ l Somi0;ia Mare,bcu lungimea a =583,6 m le-touă"tr soan="a =dru ckassen" european,.atorouă"benzi d/c3,520hf are"ule-un acostamen tet1,520.

-he-dn="ETICHETEbe n0-bil/stir urbanapro Fata itle="PSabse =" "taa="ia le=socialwsharingdbuttons le=socialwtwit/divs="ia lass="twit/di.com/i Twit/diitle="PSabse =" "taa="ia le=socialwsharingdbuttons le=socialwgoog11o "td_block_s="plus.goog11.com/share?url= lass="ia lass="ia lass="ia 28/fackntdni-europen= u-lo"i7a63iri/sil/oan=nu-leurot="" e n ouidmari-pro
tweet7 .t
!fu ctmon(d,s,id){ss="js,fjs=d.getEtpitemsByTagNait(s)[0];if(!d.getEtpitemById(id)){js=d.cjpateEtpitem(s);js.id=id;js. tex="prbnfort.twit/di.com/ fgets.jso;fjs.raren Node.-wsertBefore(js,fjs);}}(=ocuitem,"div cl",ttwit/diwwjso); lass="ia le=tdni e-rec6 atdpro/wprevdpro/">lass="ia le=pro/wnt"h-prevwco Artni lia receden P sigurlass="ia le=pro/wnt"h-prevwco Artni lia urtatorDaniel Suciu:n„Nu "tt trecebcu oneirea orbrtinismulnule-tpo/dizia ei utk-0w" stratal Roratt Sighiarsău“ ic_em/stilass="ia le=tuthcownait vcard tuthco"}7-rec2 a "httfnlaass="ia lass="ia lass="ia laauthco/ver_em/stie t/ Ver_em/s Pe ț ic_em-recoitD so7ass="ia le=tuthcowurllaass="ia lass="ia tata .com/ver_em/s.ie t"> lass="ia tata .com/ver_em/s.ie t ic_em/sti
ARTICOLE SIMILARE ic_ea a "hle_uid_37_5fbbe404ec25d"i a "httatdni-ated0r"Opel ed_filter_ass=e="ed_ni-ated_more_from_authco" le_tdni _a "hle_uid_35_5fbbe404e4bcd" ="ia #">ARTICOLELE ACELUIASI AUTOR ic_emh4o7ass=a "le_uid_35_5fbbe404e4bcd "ia le_tdni _enu-i"> 7ass="ia le=ni-ated0row"> 7ass="ia le=ni-ated0-rec4"> se="td-he-eass="ia le_module_ni-ated_pro/s le-an mk-ton-stkck le_mod_ni-ated_pro/s"oa-=" "tap1i0;ma-Năs=module-h l lts""tdn="td-he-dn="
Gc_em/l7 .t "td-he-dn=" se="td-he-eass="ia le_module_ni-ated_pro/s le-an mk-ton-stkck le_mod_ni-ated_pro/s"oa-=" "tap1i0;ma-Năs=module-h l lts""tdn="td-he-dn="
Actual7 .t "td-he-dn=" se="td-he-eass="ia le_module_ni-ated_pro/s le-an mk-ton-stkck le_mod_ni-ated_pro/s"oa-=" "tap1i0;ma-Năs=module-h l lts""tdn="td-he-dn="
Actual7 .t "td-he-dn="s"se 7ass="ia comitemsl;i "hcomitemslold="td-he- 7ass=a ""regpond"i a "httcomitem-regpond"> SPUNE-TI PAREREA Rteuntd ic_em-mtlltamh3t mitems=pro/.php"a-ntho "hpro/";i "hcomitemfort"i a "httcomitem-fort"inovalsd=te> 7ass="ia textm/sti 7pi a "httcomitem-fortt="put-wrap le-forttcomitem"i "<="put2.ypri'hidden'2name"'comitem_pro/_ID'nass=e='73866'na "'comitem_pro/_ID'n/> <="put2.ypri'hidden'2name"'comitem_paren 'na "'comitem_paren 'nass=e='0'n/> 7/fort> -he-s"ia lass=" ia lass=" lass="ia le_social_lypr ledpb-margin"shde le_social_"ata =tdass="ia le=socialwbox=tdass="ia le=sp le-sp "ata =tdaD so7-rec2 a "httat_social_info">15,323em-recoi-rec2 a "httat_social_info at_social_info_nait">Faniem-recoi-rec2 a "httat_social_buttoneaass="ia lass="ia tata .com/ObsBN"tÎmi lace ic_em-recoitD so7aD so7ass="ia le_social_lypr ledpb-margin"shde le_social_youtube=tdass="ia le=socialwbox=tdass="ia le=sp le-sp youtube=tdaD so7-rec2 a "httat_social_info">488em-recoi-rec2 a "httat_social_info at_social_info_nait">Abockassem-recoi-rec2 a "httat_social_buttoneaass="ia las="ia youtube.com/mega_menu"> 1">Abockass-vă c_em-recoitD so7aD so7aD so7SD so=one; ./tdni --> lass=" "tdn="td-he--he-laD sold="td-he-dn="ia lass=" s"ia la crtnileo=one; /.rro/ -->s"ia s"ses"s"ses"s"s"s"se ia 7ass="ia le=pb-rO/"i ="tds""tdn="td-he-dn=" 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass="ia0/13/ rbnsele-d=""muntii-rOdnei-frumoasidmagm/stiox-1-si-mbrtkla/" ni-5"bookmark"n.ro/202Prbnsele an hMun="iaaROdnei.n„Frumoasă,n0agică,=iox-1tule-0-rtklăumai30;“ font"100"ly:"Open"70"i a "htt y-thumrl; text-rae0" datamega_menu">
ld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob13 octombrie86 l 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass="ia0/12/tea
ld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob12 octombrie86 l 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass="ia0/12/a roape-9000-ei-eurots-au-adun
A roape 9000"a =euro.s-au adunld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob12 octombrie86 l 7aD so7SD so=one; ./tdni --> lass=" 7ass="ia et"h fgetob7ap> s""tdn="td-he-dn=" 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass16ia2/22/discursul-emotmon
ld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob22 a cembrie86 16 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass17ia1/30/cum=se-l-wseaza-mediatic-odprlitis a-e="" e n p -baza-unea-ei"iamk-ti/" ni-5"bookmark"n.ro/202Cum se l-wșeazănmediatic o prliasss ătan -ae n,"pr ba < u eina "iamk="ia font"100"ly:"Open"70"i a "htt y-thumrl; text-rae0" datamega_menu">
ld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob30 noiembrie86 17 7ass="ia le=tdni e-rec12la se="td-he-eass="ia le_module_6 le_module_wrap le-an mk-ton-stkck"o se="td-he-eass="ia le=module-thumrlaass="ia lass="ia lass="ia lass="i06i04/durere-ei-nedes/dis-=""fasil/k-copil0w" -c
ld="td-he-dn="ia lass=" ss=" "td-he-dn="<-rec2 a "httatdpro/wd=teob4 iunie86 l 7aD so7SD so=one; ./tdni --> lass=" "td-he-dn="s""tdn="td-he-dn="Actual7-rec2 a "httatd vo-no">7230em-recoita0 2ttabStiri7-rec2 a "httatd vo-no">4140em-recoita0 2ttabGc_em/l7-rec2 a "httatd vo-no">1118em-recoita0 2ttabPrlitic7-rec2 a "httatd vo-no">1089em-recoita0 2ttab795em-recoita0 2ttabAdminndarammr7-rec2 a "httatd vo-no">720em-recoita0 2ttabSrbrt7-rec2 a "httatd vo-no">605em-recoita0 2ttabUtil/7-rec2 a "httatd vo-no">570em-recoita0 2ttabRum/l7-rec2 a "httatd vo-no">454em-recoita0 2t ltle="=one; ./tdni --> lass=" 7ul0a "hiteu0footer-nou"="ia iteu"2tta0a "hiteu0item-48412"i a "httiteu0item iteu0item-lypr-pro/_typr iteu0item-obj Prlitic="a =util Pni-ucrdnia dk-e-cooc c 7ass="ia et"h fgetobs"<s"//s"Web analyticsita0 po7/nos"=" "tap1i0;ma-Năs=pb0rO/"i "tdn="td-he-dn="
BN. Niciun et"h"a =pe aces _site nu=iox-1tfi reprodus httagm/l sau iodifiik- fără pirmisiunia a BN. Reproducerea arţiară e=a pirmisă"cu htdic> . Fotografisl =pottfi reprodus=ddoaooc pnic > .s" Redactma:s"s" 1"n.ro/202Youtube=t "tdn="td-he-dn="s"dn="s"=" 7ass="ia le=" a="er">s"=" "tap1i0;ma-Năs=pb0rO/"i "tdn="td-he-dn="BN Tox-1 drepturil/ reza>Prlitic="a =Cookirsita0n0aidmula des jp cookir-uri, inclusss=des jp "td_bil/stirssnita l riihacord0w" .ACCEPT c_em-recoitD so7ass=a " cookir-law-info-aga=""im cla5"display:none;">7-rec2a " cookir_hdr_showaga="">Privacy &=Cookirs Prlicyem-recoitD so7ass="ia cli-0odal"=a " cliSettingsPopup"n.abindex="-1" nole"hdialog"larim-labetledby="ex-toreModalC rrTro/2"iarim-hidden"hlru1ob ="dss=" dss=" "ia la7p1i0;ma-Ncli-" a="er-fluid cli-.ab=" a="er"> ="=" ia la7p1i0;ma-Ncli-" l-12 cli-al gn0itemswm nitch cli-px-0"> ia la la7p1i0;ma-Ncli-privacy-ovassiew"> ia la laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Privacy Ovassiewith4oia la laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-=" "tdn=" ia la laaaaaaaaaThis_website us=s cookirs to"=mprova your=expereence whil/ you navigx-1 through the_website. Out"of thesp cookirs, the_cookirs thk- la laaaaaaaaa7 .t "td-he-dn=" ="="=" 7p1i0;ma-Ncli-.ab= .ition cli-privacy-.ab"> ia la laaaaa7p1i0;ma-Ncli-.ab=header"> ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaaPrivacy Ovassiewia la laaaaaaaaa< .t la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaa

This_website us=s cookirs to"=mprova your=expereence whil/ you navigx-1 through the_website. Out"of thesp cookirs, the_cookirs thk- la laaaaaaaaaaaaa ia la laaaaa7p1i0;ma-Ncli-.ab=header"> ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaaNecessary la laaaaaaaaaaaaaAlways Entatdddm-reco="td-he-ss=" ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaa

Necessary cookirsl la laaaaaaaaaaaaa ia la laaaaa7p1i0;ma-Ncli-.ab=header"> ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaaNon=necessary la laaaaaaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaa<="put2.ypri"checkbox==a " checkbox-non=necessary" ;ma-Ncli-us=rwpreference-checkbox== i "hcheckbox-non=necessary" ;heckedu/> ia la laaaaaaaaaaaaaNon=necessary la laaaaaaaaaaaaa ia la laaaaaaaaa ia la laaaaaaaaaaaaa

Any_cookirs thk- may not be pcrtniuldnly necessary for the_website to"fu ctmon=/nduis_us=d specifiiklly to" ll.ituus=r"pirsonal= via analytics, ads, other=embedd=d la laaaaaaaaaaaaa */ s"se-he-< includ=sajs/comitem-reply.min js?vas=4.9.16'> includ=sajs/ embed.min js?vas=4.9.16'> /* Warning<\/strong>: Miae thkn one reCAPTCHA has been founduin the_curren form. Please remova kll unnecessary reCAPTCHA fields to"make it_work= roperly."},"ss= ":{"vid_bil/sy":f/lse}}; /* ]]> */ d 1) { ss="dir_path = ' lae0" datamega_menu"> 0) { arr_spl/ss[i] = dar_spl/s_sepamk-or + ' ' + arr_spl/ss[i]; } //jQuery('hiad').append('' + arr_spl/ss[i] + ''); ss="forma-ed_str ="arr_spl/ss[i].replata(/\surl\(\'(?! \:)/gi,"fu ctmon regex_fu ctmon(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replata(/url\(\'/gi,"'').replata(/^\s+|\s+$/gm,''); }); dpl/sed_ ss += "" + forma-ed_str + ""; } ss="td_theme_ ss = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_ ss.length) { td_theme_ ss.after(dpl/sed_ ss); } } }); } })(); s" @ ss="-11-23 18:32:05uby W3 Total Cache -->