Pesta porcină Africană a lovit o fermă din Săcel, județul Maramureș, fapt pentru care s-a luat o hotărâre în cadrul unei ședințe convocate urgent de C. L. C. B. Bistrița-Năsăud, care a avut loc la Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.

În acest context, a fost adoptată Hotărârea C.L.C.B. Bistrița-Năsăud Nr. 8/01.10.2020, conținând actualizarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariţiei PPA la porcii domestici şi combaterea PPA la mistreţi în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Principalele măsuri adoptate pentru localitățile menționate vizează:

• Efectuarea unui recensământ al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile cu porcine (responsabili: CSVA Romuli, DSVSA BN, IJJ BN).

• Interzicerea circulaţiei și transportului porcilor pe drumurile publice sau private, cu excepţia celor aprobate de către autorităţile competente; interdicţia nu se aplică la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare provenind din afara zonei de supraveghere (responsabili: IPJ BN, IJJ BN).

• Controale privind circulația suinelor în scopul prevenirii și combaterii pestei porcine africane (responsabili: IPJ BN, IJJ BN).

• Curățarea și dezinfectarea mijloacelor de transport și echipamentelor utilizate pentru transportul porcilor (responsabili: CSVA Romuli, DSVSA BN).

• Interzicerea pătrunderii sau ieșirii din exploatație a tuturor speciilor de animale domestice în primele șapte zile de la stabilirea zonei de supraveghere (responsabili: CSVA Romuli, DSVSA BN).

• Obligativitatea declarării porcilor morţi sau bolnavi autorităților competente (responsabili: deţinătorii exploataţiilor de suine, CSVA Romuli, DSVSA BN).

• Interzicerea transportului / circulației porcilor în afara exploatației în cursul a cel puţin 30 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare și de dezinfecţie (responsabili: CSVA Romuli, DSVSA BN).

• Controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi produse de origine animală (responsabil: IPJ Bistriţa Năsăud).

• Informarea / avertizarea deţinătorilor de porcine domestice din exploataţiile nonprofesionale cu privire la obligaţia de a comunica medicului veterinar de liberă practică orice modificări apărute în starea de sănătate a porcinelor şi/sau numărul animalelor moarte, precum și obligaţia medicilor veterinari de a transmite imediat către DSVSA aceste informații (responsabil: DSVSA Bistriţa-Năsăud).

• Actualizarea componenței Unităților Locale de Sprijin din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județ (responsabil Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud).

• Actualizarea stocurilor de substanţe dezinfectante, echipamente de protecţie, dezinfectoare pietonale la nivelul tuturor UAT-urilor (responsabili: Unitățile Locale de Sprijin).

• Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei privind Pesta Porcină Africană (responsabili: Instituția Prefectului BN, DSVSA BN, Direcţia Agricolă Bistriţa Năsăud, APIA Bistriţa Năsăud, Unitățile Locale de Sprijin).

Important!

Pentru prevenirea riscului de apariție a virusului pestei porcine africane la porcii domestici din județul Bistrița-Năsăud este esențial ca orice persoană care intră în contact cu exploataţiile de porcine să respecte măsurile de igienă adecvate şi normele privind biosecuritatea.

SPUNE-TI PAREREA