Deputatul USR BN, Cristina Iurișniți, a adresat o scrisoare deschisă președintelui României, Klaus Iohannis prin care îi cere să retrimită la Parlament proiectul de lege privind educația sexuală în școli.

SCRISOARE DESCHISĂ
Adresată preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis
imită de la doamna deputat Cristina Ionela Iurişniţi (Grupul parlamentar al USR)
Stimate domnule Preşedinte,
În calitate de iniţiatoare a Legii 45/2020 privind modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, dar şi de Preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse a Camerei Deputaţilor, vă solicit respectuos, ca în baza prerogativelor constituţionale de care dispuneţi, să retrimiteţi la Parlament proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului în vederea reexaminării.

Ca profesor, dar şi ca parlamentar, am susţinut în permanenţă necesitatea introducerii educaţiei pentru sănătate, cu componenta educaţiei sexuale adaptate vârstei, în programa şcolară, dar şi în oferta activităţilor extracurriculare într-o manieră obiectivă, corectă care să prezinte elevilor informaţii controlate şi avizate, în acord cu nivelul acestora de înţelegere.
Legea 45/2020, promulgată de dumneavoastră, se dorea a fi un instrument juridic eficace prin intermediul cărora, cel puţin o dată pe semestru, elevii să beneficieze de informaţii din surse sigure legate de protejarea sănătăţii, igienă, educaţie nutritională, sexualitate, cu accent pe prevenirea, combaterea abuzurilor şi agresiunilor sexuale, gestionarea corectă a unor astfel de situaţii.
Știm deja cu toţii că România se confruntă cu o rată extrem de ridicată a morbidităţii în rândul tinerilor, dar şi cu probleme legate de sarcini nedorite în rândul minorelor, fapte care pot avea repercusiuni grave asupra sănătăţii fizice, psihice şi emoţionale a acestora.
Din păcate, profitând de proiectul de Lege al Guvernului 457/2019, Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a adus o serie de limitări excesive ale Legii 45/2020 (http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2020/ri457_19.pdf ), eludând raţiunea care a stat la baza acestui act normativ.
Salut pe această cale sesizarea de neconstituţionalitate pe care dumneavoastră aţi înaintat-o Curţii Constituţionale şi îmi exprim îngrijorarea, în calitate de profesor, cu privire la decizia Curţii care a considerat că modificările aduse de Comisia pentru muncă sunt constituţionale, în ciuda viciilor de formă şi de fond pe care actul normativ le prezintă.
Într-un stat de drept, deciziile Curţii Constituţionale nu pot fi contestate sau puse sub semnul îndoielii, însă este de datoria noastră să identificăm toate mecanismele constituţionale şi legale pe care le deţinem în virtutea mandatelor pe care ni le-au încredinţat românii, pentru a garanta exerciţiul drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
În acest sens, domnule preşedinte, vă solicit respectuos ca, în temeiul prerogativelor constituţionale pe care le deţineţi, să nu promulgaţi actuala propunere de lege care a fost votată de Parlament în data de 3.06.2020 şi să trimiteţi spre reexaminare Parlamentului actul normativ.

SPUNE-TI PAREREA