www.observatorbn.ro

„Pământul are un miros. Îmi plăcea mirosul ăla, mai ales toamna, când întorceai brazda…“ Povestea unei generații care se stinge – oamenii care au muncit pământul cu drag și privesc neputincioși cum dispare agricultura | ObservatorBN
nu ultd-w bile menu ();a=s.creapunervat"Paşaportu } )_enu5m,tA"a
nu ultd-w bile menu S î }ordeai brazdao reali“ Pov td- ei -familțTagksArray.0_603e o re11; t-weigigksArrauceuseitcpămâ cla ts"rcagdBlocpriv tc neputiseioBlockum"="opuArragri/style>" id="logs="td-class=-by348-1 enure rbn. tem2_60377b1 id="logs="td-module-imATAclass=/vecon">Vecon">< Petruțu-ite id="logs="td-class=-laLa"> - rbn. te-wrmv_enu">nu ultd-wrttone su "opun-d 1lass":Apvwrm","c">"yimel2y } ","c :"","cd -7d_b","c"d-> eyime="_ns0-09-26T21:10:29+00:0 <>26esepd-mare- _ns0jeopunsv cl9su mBwtttonttone su " id="logs="td-pvwrmviewsicic595 copunsps://wv cl9su mBwtttonttone su " id="logs="td-pvwrmcomgNntsawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/#respondicicnu ultd-wre su "w.obsps:/wtttonttone su /"wpb_bP-tVa r9su mBwtttontton"ile cu avionul.ttontton"ile cu avionul.tton rbn. text-t/.doapbro/"fhtt_fs":c9s"tda_ P-tVa r9su mBwttton_enu">nu ultd-wre su " id="logs="td-pbropun8 td-manu ultd-wre su_fr Top":"","td_c-pvwrmshar603 _c-pvwrmshar603_ ="logs=ory/ne .com/sharer.php?u=b1 id%3A%2F%2Fogs="td-module-imAT%2F_ns0%2F09%2F_6%2Fpama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F" onclick="windos="pen(this./div, 'mywin','bloc=50, Dton ibua-itepe-Fry/ne ps://wwwa 2_60377b1 id="ltwit> .com/iid_2_6tweet?ext"=%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+-i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F&via=();a=s.creBN" cic cicare id="logs="td-socialmbut-ext"">Dton ibua-itepe-Twit> ps://wwwa ="lplus.goog .com/share?uri=b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/" onclick="windos="pen(this./div, 'mywin','bloc=50, ="lpge-oa td.com/pge/credue/button/?uri=b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/> .s&d sd--he 7%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+ whatsapp="lsend?ext"=%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+-i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F" cic .sid-> cahe 7"2_60377b1bc49e696 id="td_ui4623_60377b1c3d32c" dat -almn. tex portul de vacciATA_nsdivB -696x462_id="td_uid_2_span ae8" iocouon. t-tVaotd- at obsetAT class09/bud sti gri/sttyle>-696x462_id= 696idno_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-09/bud sti gri/sttyle>-300x199_id= 300idno_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-09/bud sti gri/sttyle>-768x51 .sf768idno_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-09/bud sti gri/sttyle>-633x42 .sf633idno_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-09/bud sti gri/sttyle> .sf8menu ul .n> "menu-item-0696lass="menu-696la0">2ass="td-wrmv-tVa r9su mBwt" id="logs="td-F rec td-F rec-id//www.Td ">" id="logs="td-cl7b1bvicesu uspon7"2_6a ="ltds=bton imi t#2_60377portul de vacciATA_nsdivB "login- async7portu"lp tead2.goog synd"> "login- ypt0text"/javalogin-"> orm"td_logeen_-item = windos="httpWitem;s:/wtttonttone su if ("td_logeen_-item >= 1140 ) {-tVa r9su mBwttton_enu">nu/* large monexacs */-tVa r9su mBwttton_enu">nudokum.Td.w ime(' ad'Uli.Td="> ad'slod="6000155772c< cins>');-tVa r9su mBwttton_enu">nu(OVIbygoog = windos=OVIbygoog || [])b3i":"{});-tVa r9su mBwttton_enu}-tVa r9su mBwtdi e su su if ("td_logeen_-item >= 1019 &&"td_logeen_-item < 1140 ) {-t e su su ">nu/* landscahe trealts */-tVa r9su mBwttton_enu">nudokum.Td.w ime(' ad'Uli.Td="> ad'slod="6000155772c< cins>');-t e su su ">nu(OVIbygoog = windos=OVIbygoog || [])b3i":"{});-t e su su }-t e su su :/wtttonttone su if ("td_logeen_-item >= 768 &&"td_logeen_-item < 1019 ) {-tVa r9su mBwttton_enu">nu/* nudokum.Td.w ime(' ad'Uli.Td="> ad'slod="6000155772c< cins>');-te su su ">nu(OVIbygoog = windos=OVIbygoog || [])b3i":"{});-te su su }-te su su :/wtttonttone su if ("td_logeen_-item < 768 ) {-tVa r9su mBwttton_enu">nu/* Phon"t */-tVa r9su mBwttton_enu">nudokum.Td.w ime(' ad'Uli.Td="> ad'slod="6000155772c< cins>');-te su su ">nu(OVIbygoog = windos=OVIbygoog || [])b3i":"{});-te su su }-te su su ctd--hea c.obs text-tendtA --> "p>O-weig ca badea Topb_b=Mâa>rean s ceigksArrși u Bwădit ="ămin"="neeuseă grea,gksArrși u purtldatopiii mictepe-dealuri,1', 'âmp,gksAr, ts"styimtlN"putid= ta49e8"urma euseitepe-irarbn., ts"trupul secalodit d-1', 'ărături grelr, badea Topb_b=pvv td-șd- 'ât d-1rcagta49ei "td- busercpămâ clauidBloc9ei mulțum.șd- auidDumnezeu 'ă a avut „ =drm"d8uid_năt> e“ Blockă a putut eusei proahe to> ta4vi>ța,udormindudorm"douta4oArrhe noaht . A aucil" 22ul-cani1', CAP, Blocvreo id="ano1', mină, ', Bai, Borșa. s-a băgl" ', noockotorbivul, duusei m-amckăsenu_sit Bloc9emi rebuia făcue="Ptds=. cem< em ro c-weră Blocsnaa3d3eu. O c-weră n-amc bu ro țâră d mobilă, mi-amcbăgl" 'uhină. Apoiuamcveigt atdsăckă mi-a fvwr.rcagta4agri/style>. cem< br /a em a fvwr.', RevoluțT-,"styimF--> ta, mi-amcaily"grădin Blocacveigt Blocm-aPaşalizly"dirorbn.ul. Amcaily-o noaht a. Auusei m-amcsupăil" Bloclmepre-> -irarbn.ul. Apoium-amcdus4', bază,t', Sâamihaiu Blociras m u dl" 9e8"șomaj, di, ruBlonN ceclmepurtldaeu 're-ckă 9e8"vi>ța m- n-amcpurtld. Să fiu eu"șomer? Amclu> rsnatal Blocf3cdeam ransCorbaniirkâșdiglțT,rși clu> rirarbn., și clu> rsemd_nătosArrși ce rebuia să fară agri/styleăckumsecpb_. Pe duusei, spunN el, gtaseai și t-weig kucksArraă wuciezg. Akum"lo> mergeamccu-irarbn.ulcpe-brazdta, mbu se1î ylena brazda,cpămâ cla avea-u8"hiros. Îmi pc3cdea"hirosla ăla. Câa> a cvv u Baii,cd unNbu a cvava așa avea-u8"hiroso reali Amcavut =drm"d8uid_năt> e d-1', Dumnezeu 'ă dară dormeamcdouta4deasuri he noaht , euseeam o> ta4ziu<. N="e-a durut =dege pâaă atum on- anitcâa> lmeprta-tro uArză. Cre-ckă ="ne'auza-uruiclauiddecpe-irarbn., mi-a aforb> rnervul. Mi-lmer veigt,=drm"lo>de tod. De tod"lo> tateDecaucil" mbu a ,=drm"lombu douta-trei4oArrhe zi,che eăcosAr cem<“,4pvv td-șd- el.Badea Topb_b=rr<âa>ru 'ă mbu taccu-pandemia,c u d"opăiu" Bloctârgurifo"undrray.vâa> lnimFlr, târguri>de ksArrt-weigigd-1', țară 9e8'ă mbArrnevoi . Corbaniir="neaşsT-," proximFbiv 1700ul-clei și crr
ita anetd_'g
 • 6a'o_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-09/IMG_5104_id='_60377b1bc49ed_13_d="td_uid_13_portul de vacciATA_nsdivB EldBloc><-itet-weig dy.vârsta auids pri } e styim " gri/styori 9e8"koeusa Budeșdi,"undrraad_ r4 u rămas4pvpul054rgri/styleăcn49e8d_ rtnictre ="ne'aArraă 9eBlocpo> ta49e8} e-itne familia. e fare =7roiect. Amcavut airiro grămadă de lnimFlr, to> e s u dus. TaLayecla tod"a1pcecld. E c-w g nu v="zue tă ne-amcpus4', râa> Blockă faremo reali kă era v a sta4predăm.',ht lrrhe asociațT-,"era binN, ne-amc9e8'urajat. Amcavut 32 de taLayigksArray.oclpau dy.cr-șd-rea lnimFlron bAu v="zue tă ne-amcpus4', râa> Blocne-au dl" loviyle> kă a s'ăzue p e-ila ',ht lute', 50ul-cbano kilu. TaLayecla câa> l v="zue t1bc4i reaba, n="i-a păsat. Nouta4ne-a păsat tă noiuairiramccres'ut,=așa am răit, ts"agri/style>. Câa> nu v="zue, taLayii nu vâa>ue tod"Bloc>u1pcecld. Au rămas4'âtevacvaeic9e8"sat? Teudorme inimF, teudorme suflecla câa> veziro 'obus="Ptum a fvwr.asta,Ptucpămâ clri bunN cem<“,4spunN badea Topb_b,Ptucregyec.
  ita anetd_'g
 • 6a'o_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font td-08/sebastian ldovan bud sti 32_id='_60377b1bc49ed_13_d="td_uid_13_portul de vacciATA_nsdivB ETICHETE copunspsvat"Patrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATAtag/agri/style>/">agri/style>budeșdistyim " gri/styoriu-itemvat"bn.r su c"https://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c-pvwrmshar603 _c-pvwrmshar603_bottom _c-with-like"reopun-d 1lass":Apvwrmshar_btop 1awDISTRIBUIȚI copuns://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c-dc49e.emshar603"nua="logs="td-socialmshar603_buttons td-socialmory/ne ="logs=ory/ne .com/sharer.php?u=b1 id%3A%2F%2Fogs="td-module-imAT%2F_ns0%2F09%2F_6%2Fpama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F" onclick="windos="pen(this./div, 'mywin','bloc=50, Fry/ne ps://wwwanua="logs="td-socialmshar603_buttons td-socialmtwit> 2_60377b1 id="ltwit> .com/iid_2_6tweet?ext"=%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+-i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F&via=();a=s.creBN"cic cicare id="logs="td-socialmbut-ext"">Twit> ps://wwwanua="logs="td-socialmshar603_buttons td-socialmgoog c ="lplus.goog .com/share?uri=b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/" onclick="windos="pen(this./div, 'mywin','bloc=50, nua="logs="td-socialmshar603_buttons td-socialmpge-oa tdc ="lpge-oa td.com/pge/credue/button/?uri=b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/> .s&d sd--he 7%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+nua="logs="td-socialmshar603_buttons td-socialmwhatsappc whatsapp="lsend?ext"=%E2%80%9EP%C4%83m%C3%A2 cla+1bc+un+hiros.+%C3%8Emi+pl%C4%83dea+hirosla+%C4%83la%2C+ bu+-i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n%2F" cic cim2_60377b1 id="ltwit> .com/sharec anetd_btwit> mshar_bbutton"_-> uri=7b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/id-> xt"="„lămâ cla bc-u8"hiros. Îmi pc3cdea"hirosla ăla,t bu î }ordeai brazdao reali“ Pov td- ei -familțTagksArray.0_603e o re11; t-weigigksArrauceuseitcpămâ cla ts"rcagdBlocpriv tc neputiseioBlockum"="opuArragri/style>id-> via="id-> langb1c3">tweetject-"login->!fuse (d,s,id){orm"js,fjs=d.genETagNntsByTagN-we(s)[0];if(!d.genETagNntById(id)){js=d.credueETagNnt(s);js.id=id;js.portu"lplat-ite.twit> .com/b1bgens.jsc;fjs.<1bcntNode.insertBe-ite(js,fjs);}}(dokum.Td,"login-",btwit> mwjsc); ctd--heaemvat"bn.roax_fr rbn. twfav_enu">nu ultd-wrmv__c-DAL -ro/"f":Apvwrm secogock">" id="logs="td-DAL -ropun6f":Apvwrmentru-otdc< ultd-wrmv__c-pvwrm secogock_coid_2_lPeopun>Aaly o"ulcprecedent copunspm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/26/dou aLaye4au-ajuns laropitalmdup -accident-ruti m be n/i>Douta4 aLayeraucajuns ', spital dupăcsnaaccident ruti 49e8"Be ne ass":c9s realita anetd_btop secogock_sepailyor"9s realita anetd_btopDAL -ropun6f":Apvwrm secogotdc< ultd-wrmv__c-pvwrm secogock_coid_2_lPeopun>Aaly o"ulcurmacreapopunspm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/27/anunt-aqu=bto49e807td-aza-apa- bton imi-cnalyerla-viislar>/">ANUNȚ AQUABIS. Sy.07td-ază apac9e8" ton ița,gksAlyerla Viișoae>nu ultd-wrmv_class=-box_id=DxmentsByTagb1 id="logs="td-module-imATAclass=/vecon">60377>" id="logs="td-class=-n-we vcard class="reopun-d 1lassfnxmentsByTagb1 id="logs="td-module-imATAclass=/vecon">Vecon">< Petruțu-itecopunsps://ww id="logs="td-class=-urixmentsByTagb1 id="logs=ory/ne .com/vecon"><.petrut">b1 id="logs=ory/ne .com/vecon"><.petrute ass":c9s"tda_ td-class=-d sd--he "9s realita anetd_btopclass=-socialax_fr opun-d 1lass":Asocialm.Td-iwd=Dass":c9s"tda_ > targd_2__blank <.petrut"tPgAwTesFry/ne c-te su su c< Petruțc< copunsshrta-inu5propv_-> eP shlita_uid_2_="_ns0-09-26T21:10:29+00:0 sshrta-inu5propv_-> eModifilita_uid_2_="_ns0-09-26T21:25:05+00:0 sshrta-inu5scope-inu5propv_ma opun-uspon7"="oplay: none;"-inu5propv_p she="-inu5scope-inu5 ypt0tb1 id="lschema.org/Orglnizle "9sopun-uspon7"="oplay: none;"-inu5propv_logo"-inu5scope-inu5 ypt0tb1 id="lschema.org/I. teObject sshrta-inu5propv_urixa_uid_2_="b1 id="logs="td-module-imATAs://www.Td-icon-font 16/10/logo-1.p03"< î }ordeai brazda...“ Pov td- ei -familțTagksArray.0_603e - t-weigigksArrauceuseitcpămâ cla ts"rcagdBlocpriv tc neputiseioBlockum"="opuArragri/style>i9sopun-uspon7"="oplay: none;"-inu5propv_n. tex inu5scope-inu5 ypt0tb1 id="lschema.org/I. teObject sshrta-inu5propv_urixa_uid_2_="b1 id="logs="td-module-imATAs://www.Td-icon-font td-09/bud sti gri/sttyle> .sisshrta-inu5propv_b1bc4xa_uid_2_="80 sshrta-inu5propv_d="td_xa_uid_2_="53Cc< copunsv ecfood-bP-tate sumenu-ge-co < wd=D < rel054d_pvwrs tddiv c35ss=="htte9bf61_r/a> tddwith_sh(b_ e td-pbrborder_ _filt_b_ss="td-se-> _
  ARTICOLE SIMILAREe asa-itebtodiv c37ss=="httea36a4" _filt_b_ss="td- _rel054d_mor _from_class="--> _
  ARTICOLELE ACELUIASI AUTORe assh4s" id=te-
  ita anetd_btoprel054dbr/">P ita anetd_btoprel054dbopun4>P :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ rel054d_pvwrs td-lnimFe "10ck td_ - rel054d_pvwrscs://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c- -7d_bn. text-tVa r9su mBwttton" id="logs="td- -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns1/01/10/prtaa.ul-navetiwrm"e larbud sti lu> laroecam"e _uimilieri-vs=-sa-gi0ge-oaz"> rwt teca dy.cuimilieri. Vnr sta49ei ge-oaz">ă fwonsireat bBlongigPrta4a" eic9e8"scopuri pers rea-218atorbn.ro/d_uid_2_span ae8" iocouon. t-tVaotd- at obsetAT cla1/01/vasile _u>rea-218atorbn.r 218idno_T_etAT clsr_cn pen t#ps://www.Td-icon-font t1/01/vasile _u>rea-100x7rbn.r 1menu ul .n> "menu-item-0218lass="menu-218la0"> rwt teca dy.cuimilieri. Vnr sta49ei ge-oaz">ă fwonsireat bBlongigPrta4a" eic9e8"scopuri pers laroecam"e _uimilieri-vs=-sa-gi0ge-oaz"> rwt teca dy.cuimilieri. Vnr sta49ei ge-oaz">ă fwonsireat bBlongigPrta4a" eic9e8"scopuri pers rwt teca dy.cuimilieri. Vnr sta49ei ge-oaz">ă fwonsireat bBlongigPrta4a" eic9e8"scopuri pers ita anetd_btoprel054dbopun4>P :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ rel054d_pvwrs td-lnimFe "10ck td_ - rel054d_pvwrscs://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c- -7d_bn. text-tVa r9su mBwttton" id="logs="td- -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/21/culmea-tupelaui-prtaa.ul-vasile _u>rea-lardis'utiam"espbc4agri/style>mdup 20m"e lni0ge-b1bc4a-lasar-koeusa-fara-apa-si-rea ', dis'uțTag"espbceagri/styleă, dupăc20ul-cani19e8"kuArra lăs e fidm esion !c200u000ul-clei, deopăgubireagpccksArrtrebui8uid_1ocpc3cd- s'ă unui fidm es"="ne'obus="!2_60377b1bc49e2183_d="td_uid_13_60377b1c3d32c" dat3_portul de vacciATA_nsdivB "menu-item-0218lass="menu-218la0">rea ', dis'uțTag"espbceagri/styleă, dupăc20ul-cani19e8"kuArra lăs e fidm esion !c200u000ul-clei, deopăgubireagpccksArrtrebui8uid_1ocpc3cd- s'ă unui fidm es"="ne'obus="!2ass="td-wrmvVa r9su mBwttton"m2_60377b1 id="logs="td-module-imATAnu ultd-wrmv_enu5m,tAT td-wrmv__c-pvwrm)_enu5m,tAA5m,tAject-pagv ecwrmv-tVa r9su mBwt" id="logs="enu5m"etailic
  mdup 20m"e lni0ge-b1bc4a-lasar-koeusa-fara-apa-si-rea ', dis'uțTag"espbceagri/styleă, dupăc20ul-cani19e8"kuArra lăs e fidm esion !c200u000ul-clei, deopăgubireagpccksArrtrebui8uid_1ocpc3cd- s'ă unui fidm es"="ne'obus="!2>Culmea tupelaui: Prtaa.ul Vasile Cu>rea ', dis'uțTag"espbceagri/styleă, dupăc20ul-cani19e8"kuArra lăs ita anetd_btoprel054dbopun4>P :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ rel054d_pvwrs td-lnimFe "10ck td_ - rel054d_pvwrscs://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c- -7d_bn. text-tVa r9su mBwttton" id="logs="td- -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e09/19/mongst.ul-agri/style drian orosgalduuram"e _andidacla-pna-p } u0prtaa.iarbud sti a "10rm"e v a-ppet-weigi0d ea-p } u0b1bc4agri/style>m td--vital ea p } ugcuArragri/style> "td- vital="P(FOTO/VIDEO)2_60377b1bc49e2183_d="td_uid_13_60377b1c3d32c" dat3_portul de vacciATA_nsdivB "menu-item-0218lass="menu-218la0"> ea p } ugcuArragri/style> "td- vital="P(FOTO/VIDEO)2ass="td-wrmvVa r9su mBwttton"m2_60377b1 id="logs="td-module-imATAnu ultd-wrmv_enu5m,tAT td-wrmv__c-pvwrm)_enu5m,tAA5m,tAject-pagv ecwrmv-tVa r9su mBwt" id="logs="enu5m"etailic
  ea-p } u0b1bc4agri/style>m td--vital ea p } ugcuArragri/style> "td- vital="P(FOTO/VIDEO)2>Mongst.ul Agri/style , Adrian Oros, dlături de ksndidacla PNL p } ugPrta4a" , Budeșdi. A "10r dy.v ="Ptuct-weigigd"ne'obusit> ea p } ugcuArragri/style> "td- vital="...e assh3t-pagv ecwrmv-tVa r9su ecwrmv-tVa r9su rbn. text-t./toprel054dbopun4 --> rbn. xt-./row-fauid--> rbn. ta anetd_btop secogock_id=DxmentsByTag# td-wrmv__c-ah(bmentru- te ah(bme terdisreald"-itebentru- te-
  _
  _
  -tat ita anetd_b'obgNntsx i 'obgNntsxv-tVa r9su " id=te-prespond" anetd_b'obgNnt-respond">s h3lte-prepl " anetd_b'obgNnt-repl ">SPUNE-TI PAREREA A_ns0e09/26/pama cla- bc4un-hirosg pl0dea-hirosla--i }ordeai-brazda-pvv td- ei--family:"Ob1bc49e80_603ent-weigi0b1bc4au-euseit-pama cla-ppercag-si pe=v tc-n/#respond" uspon7"="oplay:none;">Renunt> 6 id="logs=" ei put- ypt0'hidden'-n-we ''obgNnt_pvwr_ID' ss="td'7173 '=te-''obgNnt_pvwr_ID' /a i put- ypt0'hidden'-n-we ''obgNnt_p1bcnt'=te-''obgNnt_p1bcnt'=ss="td'0' /a =pa 6/-itet iw.obs 9su ecwrmvtext-t/./www.Td -->-tv class="tdpost_v class="tdpost_ td-pbrborder_ 15,323s=opunspopun-d 1lass": social_info ": social_info_n-we">Fanis=opunspopun-d 1lass": social_button"mentsByTagb1 id="logs=ory/ne .com/ObsBN"cÎmi pcry/u-itecopunsps://wwrbn. ta anetd_bto social_ ypt td-pbraa.gi -side _c social_youtube ci id="logs="td-socialmbox ci id="logs="td-sD -spgyoutube cic.obs488s=opunspopun-d 1lass": social_info ": social_info_n-we">AbonlțTs=opunspopun-d 1lass": social_button"mentsByTagb1 i="logs=youtube.com/ocouon. t-t1">AbonlțT-v="u-itecopunsps://wwrbn. w.obserbn. text-t./ -->ass="tdpost_v class="tdpost_ost_-tv class=u-ialy levtext-t/.pvwrf-->-tv cl-t-tat-t-tat-t-t-t< id="logs="td-food-b-wd=Dper"A-tv clmenu-ge-co )wwwaaLay">-tat v clmenu-ge-co pbro/""adi e su< ultd-wrmv__c-pbbopun12xm -pag 9su ecwrmv 9su ecwrmv :/wtttontt" id="logs="td pbro/""adi://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c-pbbopun4>P-tVa r9su mBwttton" id="logs="td< wd=D < 7 tddiv c40ss=="htteb0781_r/a> td-pbrborder_ ita anetd_btopDAL -ropun12xm :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ 6 td_ -7d_ wd=D -lnimFe "10ck"v :/wtttontt" id="logs="td -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0/12/21/s < pvv td- fabuon-sa4a-lua ei-seum"e larcort -i5provizlea0ge-b1sa-lara.yaercamFe ca0ge-ne"-york/" rel7"bookaa.k"tPgAwTesSTORY. Pov td- fabuon-să a Lua ei Șeu, dy.', cort i5provizleta49e8Ptdsă, ', a.yă dcamFe cta49e8PNe"fYork2_60377b1bc49e1013_d="td_ui713_60377b1c3d32c" dat3_portul de vacciATA_nsdivB "menu-item-0100pxss="menu-100px0">-tVa r9su mBwtv class="tdpost_"tdpost_-pagv eopun-d 1lass":Apvwrmdaceawttimel2y } dace updaced -7d_bdacead-> etime="_ns0-12 21T22:48:50+00:0 >21 dycemb.ie _ns0 ita anetd_btopDAL -ropun12xm :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ 6 td_ -7d_ wd=D -lnimFe "10ck"v :/wtttontt" id="logs="td -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0/10/13lplant lr0dă, po> e Bloc rtalăo reali“2_60377b1bc49e1013_d="td_ui713_60377b1c3d32c" dat3_portul de vacciATA_nsdivB "menu-item-0100pxss="menu-100px0">ă, po> e Bloc rtalăo reali“2ass="td-wrmv:/wtttontt" id="logs="enu5m"etailic
  ă, po> e Bloc rtalăo reali“2_Plant lrgd"neMunțTagRod ei. „Frumn-să, mag">ă, po> e Bloc rtalăo reali“e assh3t-pagv e id="logs="td -7d_bhrta-info">-tVa r9su mBwtv class="tdpost_"tdpost_-pagv eopun-d 1lass":Apvwrmdaceawttimel2y } dace updaced -7d_bdacead-> etime="_ns0-10-13T11:57:02+00:0 >13 octomb.ie _ns0 w.obserbn. text-t./ -->ass="tdpost_v class="tdpost_ c"https://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c-pbbopun4>P-tVa r9su mBwttton" id="logs="td< wd=D < 7 tddiv c41ss=="htteb8c07_r/a> td-pbrborder_ ita anetd_btopDAL -ropun12xm :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ 6 td_ -7d_ wd=D -lnimFe "10ck"v :/wtttontt" id="logs="td -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_n17/11/30/cum49e8linseaza-e d"atic-oApvlitiwra0d "menu-item-0100pxss="menu-100px0">-tVa r9su mBwtv class="tdpost_"tdpost_-pagv eopun-d 1lass":Apvwrmdaceawttimel2y } dace updaced -7d_bdacead-> etime="_n17-11-30T10:41:05+00:0 >30.noiemb.ie _n17 ita anetd_btopDAL -ropun12xm :/wtttontt" id="logs="td_ -7d_ 6 td_ -7d_ wd=D -lnimFe "10ck"v :/wtttontt" id="logs="td -7d_bn datawrm2_60377b1 id="logs="td-module-imATA_ns0e06/04/duraye4"e ned sd--s0ge-familia-copillaui-b1bc4a-muritmdup cc4a-cazut0ge-somesm td--almdoilNa-copil-pe-b1bc4l- "menu-item-0100pxss="menu-100px0">-tVa r9su mBwtv class="tdpost_"tdpost_-pagv eopun-d 1lass":Apvwrmdaceawttimel2y } dace updaced -7d_bdacead-> etime="_ns0-06-04T10:36:10+00:0 >4 iunie _ns0 w.obserbn. text-t./ -->ass="tdpost_v class="tdpost_ c"https://wfav_enu">nu ultd-wrmv__c-pbbopun4>P-tVa r9su mBwttton" id="logs="td< wd=D < popular_nu ultdies tddiv c42ss=="ht21c85bd_r/a> b1bgen b1bgen_nu ultdies td-pbrborder_ ass="tdpost_v cl