Primarul comunei Budacu de Jos, Florin Simionca

Modernizarea drumurilor și a străzilor ce traversează comuna, alimentarea cu apă, construirea de locuințe sociale, renovarea grădinițelor, sunt doar câteva dintre proiectele realizate în comuna Budacu de Jos în perioada 2016-2020. Primarul Sandu Simionca candidează pentur un nou mandat și a prezentat și o listă de proiecte de viitor.

I.CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

1.Modernizare DJ 173 C Buduș-Șieu (8.41 km)-7 milioane lei (1.5 milioane EURO)-În execuție
2.Modernizare DJ 173 C Bistrița-Budacu de Jos (3,6 km)-7 milioane lei (1,5 milioane EURO)-În execuție

TOTAL CJBN: 2 proiecte în valoare de 14 milioane lei (3 milioane EURO)

II.GUVERNUL ROMÂNIEI

1.Alimentare cu apă a localităților Simionești-Monariu (8,53 km)-1,54 milioane lei (330.000 EURO)-Finalizat
2.Alimentare cu energie electrică la grup de locuințe-comuna Budacu de Jos, localitatea Jelna spre Bistrița-741.000 lei (157.000 EURO)-Finalizat
3.Alimentare cu apă a localităților Budacu de Jos-Buduș (6,56 km)-2,17 milioane lei (460.000 EURO)-Finalizat
4.Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos (5,61 km)-4,78 milioane lei (1 milion de EURO)– Finalizat
5.Modernizare DC 7B, DJ 172 G-Simionești (1,82 km)-1,47 milioane lei (310.000 EURO)-Finalizat
6.Canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos (12,71 km)-5,7 milioane lei (1,2 milioane EURO)-Finalizat
7.Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi -amplasamentul din comuna Budacu de Jos, sat Jelna( ANL)-1,17 milioane lei (250.000 EURO)-Finalizat
8.Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi -amplasamentul din comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos(ANL) -2,2 milioane lei (470.000 EURO)-Finalizat
9.Construire sală de sport în loc. Budacu de Jos(CNI)-2,58 milioane lei (550.000 EURO)-Finalizat
10.Renovare grădiniță cu program normal Monariu-540.000 lei (114.000 EURO)-Finalizat
11.Reabilitare grădiniță cu program normal Budacu de Jos-270.000 lei (57.000 EURO)-Finalizat
12.Lucrări de reparații la grădiniță cu program normal Buduș-230.000 lei (49.000 EURO)-Finalizat
13.Construire rețea de canalizare (22,8 km) stație de epurare și extindere rețea de apă (7,8 km) în Budacu de Jos-14,2 milioane (3 milioane de EURO)-În execuție
14.Construire grădiniță cu program normal în Budacu de Jos-1,2 milioane lei (250.000 EURO)-În execuție ( aproape finalizat)
15.Modernizare DC 7 (1,0 km)-Jelna-Satu Nou-1,6 milioane lei (340.000 EURO)-În execuție ( aproape finalizat)
16.Construire cabinete medicină generală în localitatea Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud- 1,3 milioane lei(270.000 EURO)- În execuție

VALOARE INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 16 proiecte în valoare de 41.7 milioane lei (8,9 milioane EURO)

III.FONDURI EUROPENE

1.Lucrări de amenajare a cursurilor de apă necadastrate- 7,26 milioane lei (1,54 milioane EURO)-Finalizat
2.Centru local de informare turistică în comuna Budacu de Jos și proximități; dezvoltare și marketing turistic-1.1 milioane lei (230.000 EURO)-Finalizat
3.Înființare parc în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos-458.000 lei (97.000 EURO)-Finalizat
4.Dotare cămin cultural în localitatea Budacu de Jos și înființarea ansamblului ,, Valea Budacului”-172.000 lei (36.000 EURO)-Finalizat
5.Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Budacu de Jos (10,17 km)-5,1 milioane lei (1,1 milioane EURO)-Finalizat
6.Modernizarea infrastructurii rutiere agricole (8,5km)-4,65 milioane lei (980.000 EURO)-În curs de implementare(aproape finalizat)
7.Modernizarea și dotarea a 2 cămine culturale în Budacu de Jos și Buduș-2,7 milioane lei (570.000 EURO)-În derulare (aproape finalizat)
8.Construire grădiniță cu program normal în localitatea Jelna-1.5 milioane lei (320.000 euro)Ministerul Educației- În derulare- Proiect în parteneriat cu Ministerul Educației și finanțat din fonduri europene prin POR.

VALOAREA INVESTIȚIILOR DIN FONDURI EUROPENE: 8 proiecte în valoare de 22.9 milioane lei (4,8 milioane EURO)

IV.POIM 2014/2020 (2023)

UAT Budacu de Jos – Localitatea Jelna :

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) : 5.401 km
Total investiții UAT Budacu de Jos: (521.000 euro)- 2.5 milioane lei

Total investiții Budacu de Jos: 26 de proiecte în valoare de 16.9 milioane EURO (79.6 milioane lei) 796 miliarde de lei vechi!

PROIECTE NOI:

1.Construire cămin cultural în localitatea Jelna – 6 milioane lei-(1,3 milioane EURO)- prin Compania Națională de Investiții-(CNI)-PROIECT NOU
2.Modernizare străzi etapa a 2-a în comuna Budacu de Jos 27 tronsoane de străzi (7,4 km) și 12 drumuri laterale -7 milioane lei (1,5 milioane EURO) –PROIECT NOU
3.Alimentare cu gaze naturale comuna Budacu de Jos – rețea de distribuție( 39 km) – 38 milioane lei(8 milioane EURO)- PROIECT NOU

Proiecte care dezvoltă comuna Budacu de Jos 2020-2024

Realizarea Rețelei de alimentare cu gaze naturale pentru toate localitățile comunei Budacu de Jos;
Finalizarea investiției privind realizarea rețelei de canalizare, stației de epurare și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitățile Budacu de Jos, Buduș, Monariu și Simionești;
Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Jelna (Dealul Jelnei) prin Proiect MasterPlan;
Modernizarea drumului comunal Jelna – Ghinda;
Modernizarea străzilor neasfaltate după finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare;
Reabilitarea Căminului cultural din localitatea Simionești;
Realizarea unui nou Centru cultural în localitatea Jelna (Proiect depus la Compania Națională de Investiții);
Realizarea trotuarelor după finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare;
Continuarea întăbulării terenurilor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;
Realizarea unui sistem modern de supraveghere video a localităților comunei, în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor;
Realizarea unui pod peste râul Budac în localitatea Jelna;
Sprijinirea tuturor cultelor religioase de pe raza comunei;
Reabilitarea drumurilor agricole din extravilanul localităților;
Decolmatarea canalelor de scurgere din extravilan (lucrare în curs de execuție);
Finalizarea lucrărilor la Dispensarul medical uman din localitatea Budacu de Jos;
Finalizarea lucrărilor la Grădinița cu program normal din localitatea Jelna.

SPUNE-TI PAREREA