Dispensarul uman este una dintre cele mai recente și importante investiții în comuna Căianu Mic, adminsitrată de primarul Paul Știr.  Investiția este racordată la finanțarea Guvernului PSD de acum doi ani, iar doctorii Ioan și Margareta Logigan și Măluțan Iov vor avea grijă de locuitorii din Căianu Mic, specializările fiind medicină de familie și stomatologie!

 

Iată și lista de proiecte realizate de Paul Știr, în ultimul său mandat:

I. CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

1.Covor asfaltic pe DJ 171 (Uriu-Căianu Mic-Spermezeu-Tîrlișua)-28,7 km-Finalizat

II.GUVERNUL ROMÂNIEI

1.Amenajare Grădiniţă cu Program Normal prin Modernizare, Recompartimentare şi schimbarea destinaţiei Căminului Cultural în Grădiniţă în localitatea Dobric, Nr. 67 , Comuna Căianu Mic, Judeţul Bistrița-Năsăud” – Finalizat

2.Reabilitare şi Modernizare Grădiniţă cu Program Normal în localitatea Căianu Mare , Comuna Căianu Mic, Judeţul Bistrița-Năsăud-Finalizat

3.Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic- Finalizat.

4.Extinderea, reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al primăriei din comuna Căianu Mic- Urmeaza inceperea executiei lucrarilor.

5.Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistrița-Năsăud, Lot 2 (asfaltarea unui număr de 24 străzi în localităţile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare)- Execuţie lucrări.

6.Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ’’Ion Căian Românul” – Finalizat

7.Construire grădiniță cu program normal cu 2 Săli de grupă în localitatea Căianu Mic-Finalizat

8.Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială Dobric-Finalizat

9.Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, comuna Căianu Mic, sat Căianu Mic, judeţul Bistrița-Năsăud – Urmează începerea execuției lucrărilor.

10.Asfaltare Drum Comunal 37-Dobric-Ciceu Poieni –Finalizat

11.Finalizarea lucrărilor de asfaltare la Drumul Comunal 37B Căianu Mic-Căianu Mare-Finalizat

12.Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în vederea înscrierii imobilelor situate în sectoarele cadastrale aparținând UAT Comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, în sistemul de cadastru și carte funciară- Lucrări de cadastru general – În execuţie

III.BUGET LOCAL

Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Amenajare loc de joacă pentru copii în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic , judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de iluminat public stradal-rutier şi stradal-pietonal în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Asfaltare stradă principală în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Amenajare teren de sport în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistrita-Năsăud – Finalizat
Realizarea unor lucrări de pietruire în localitățile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare
Amenajare teren de sport în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Extindere rețea electrică în localitatea Dobric , comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Extindere rețea electrică și montare transformator electric în localitatea Căianu Mic , comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Modernizarea rețelei electrice din localitatea Ciceu-Poieni, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Realizare rețea de medie tensiune, montaj punct de transformare electrică şi conectarea la rețea a unui număr de 18 gospodării în zona numită „ Valea Pietrii” din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Modernizare rețea electrică și montare transformator în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Racordarea la rețeaua de apă a unui număr de 480 de gospodării din comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Amenajare parcare în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Amenajare Centru Civic în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Lucrări exterioare, împrejmuire, platforme dalate, depozit lemne pentru Grădiniţă cu program normal cu 2 Săli de grupă în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
Amenajare Cabinet Multifuncţional la Şcoala Gimnazială Dobric –Finalizat
Reabilitare şi modernizare grup sanitar la Şcoala Gimnazială Dobric – Finalizat
Aprobarea și implementarea proiectului de nomenclatură stradală la nivelul comunei Căianu Mic – Finalizat
Achiziţie autoutilitară pentru lucrări de interes public – Finalizat
22. Realizare lucrări pentru siguranţa circulaţiei pe Drumul Comunal 37 B Căianu Mic-Căianu Mare- Finalizat
23. Realizare lucrări pentru siguranţa circulaţiei pe strada principală Căianu Mare – Finalizat
24. Amenajare şanţ şi montare rigolă carosabilă pe Drumul Comunal 37B ( spre localitatea Caianu Mare), în localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud – Finalizat
25. Modernizarea Podului peste râul Ilişua, care face legătura între localităţile Căianu Mic şi Căianu Mare- Finalizat
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului Cultural din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Amenajare Centru Civic şi locuri de relaxare în localităţile Ciceu-Poieni și Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –faza-Proiect în curs de pregătire
Amenajare zone recreaţionale în vecinătatea terenului de sport din localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Construire zid de sprijin şi regularizarea pârâului din vecinătatea parcului din localitatea Căianu Mic, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud –Finalizat
Microbuz școlar pentru transportul elevilor – Finalizat
31. Realizarea unor lucrări de decolmatare şi combatere a inundaţiilor în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud
32. Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa – Năsăud – În executie
Amenajare parc în localitatea Dobric, comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud- faza- Proiect în curs de pregătire
34. Dezvoltarea infrastructurii turistice în comuna Căianu Mic ( Tăul Căianului, izvorul salin din localitatea Căianu Mare –faza- Proiect în curs de pregătire
Amenajare parc industrial în comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud –faza- Proiect în analiză
Amenajare capele funerare în comuna Căianu Mic ( Căianu Mic, Căianu Mare, Dobric şi Ciceu Poieni) –faza- Proiect în analiză
Susţinerea fermierilor şi a antreprenorilor locali –faza- Proiect în analiză
Amenajare Monument al Eroilor în localitatea Căianu Mare- În execuţie
Achiziţie maşină de Pompieri pentru comuna Căianu Mic – faza- Proiect în analiză
Organizarea anuală a unor activități cultural-sociale şi sportive pe raza comunei Căianu Mic
Restaurarea Monumentelor Eroilor din localităţile Ciceu-Poieni şi Căianu Mic – faza– Proiect în curs de pregătire

IV.FONDURI EUROPENE

1.Amenajare parc, spații verzi și loc de joacă pentru copii în loc. Căianu Mic, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud –Finalizat

2.Amenajarea cursului de apă necadastrat pârâul ,, Valea Pietricelei” din localitatea Ciceu-Poieni, comuna Căianu Mic – Finalizat

3.”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic”, Lot 1 (asfaltarea unui număr de 22 străzi în localităţile Căianu Mic, Căianu Mare şi Dobric )– Execuție lucrări

4.Modernizare Cămin Cultural în satul Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud – Urmează începerea execuției lucrărilor

5.Modernizare Cămin Cultural în satul Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud– Urmează începerea execuției lucrărilor

6.Lucrări de amenajare a cursurilor de apă necadastrate (s-au realizat lucrări de amenajare și regularizare a unui număr de 7 pâraie) din comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud – Finalizat

7.Achiziția echipamentelor și instalarea punctelor de acces WiFi pentru acces gratuit la internet în spațiile publice în localităţile Ciceu-Poieni, Dobric, Căianu Mic şi Căianu Mare – Urmează începerea execuției lucrărilor de montaj a echipamentelor.

V. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014/2020-Apă și canalizare în comuna Căianu Mic, localităţile Căianu Mic, Căianu Mare, Dobric şi Ciceu-Poieni -faza- Urmează realizarea proiectului

1.Extinderea rețelelor de distribuție a apei (22 km)

2.Extinderea rețelelor de canalizare (23,8 km)

-Construire conducte de refulare apă uzată (5,91 km)

-10 stații de pompare apă uzată

SPUNE-TI PAREREA