Peste 56 000 000 de lei este suma acordată companiilor afectate, direct saa indirect, de epidemia de Coronavirus, prin Agenția Judeețană pentru Ocuparea Forței de Muncă în Bistrița-Năsăud. În sectorul bugetar, în schimb, nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic, pentru că instituțiile publice au deja resursele necesare în bugetele proprii aprobate, pentru asigurarea protecției salariaților proprii în această perioadă.

 „În temeiul Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud a acordat până la această dată companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, sau reducerea activităţii ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor, suma de 56.365.427 lei“, se arată într-un comunciat de presă al AJOFM BN

Acordarea indemnizaţiei s-a făcut numai angajatorilor care au avut dificultăţi reale în asigurarea plăţii salariaţilor, se mai precizează în comunicat.

Solicitări pentru acordarea şomajului tehnic au fost adresate Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud şi din partea unor instituţii publice: instituţii de cultură care funcţionează în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și primării, dar acestea au fost respinse. .

„Cererea acestor instituţii care funcţionează în sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare si a căror finanţare se asigură în condiţiile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iar salarizarea personalului se face cu respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost respinsă.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, definește instituţiile publice ca denumiri generice care includ Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora.

Pentru instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul public sau bugetele locale, sumele destinate plății salariilor sunt prevăzute în buget, fiind aprobate anterior datei intrării în starea de urgență, conducătorul instituției având, potrivit art. 281 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,cu modificările și completările ulterioare, obligația de a întocmi proiectul bugetului instituției publice sau serviciului public pe care îl conduce şi a-l înainta spre avizare şi aprobare organelor competente.

În acest sens a fost şi adresa transmisă de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1547/DGJ/08.05.2020, nr.2164/EC/11.05.2020, din care rezultă că solicitarea instituțiilor publice privind plata șomajului tehnic în temeiul art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 nu este admisibilă posibilă, deoarece prevederile legale nu le sunt aplicabile, instituțiile publice au deja resursele necesare în bugetele proprii aprobate, pentru asigurarea protecției salariaților proprii în această perioadă, bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora fiind aprobate inclusiv pe cheltuieli de personal, drepturile salariale aferente locurilor de muncă fiind bugetate pentru întregul an 2020.

Aşadar, având în vedere cele de mai sus, se apreciază că, în sectorul bugetar nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic cuprinse în OUG nr.30/2020“, se arată în comunicatul AJOFM.

SPUNE-TI PAREREA