Un raport al Curții de Conturi din România, privind gestionarea banilor publici în perioada stării de urgență, face publice sumele cheltuite de către fiecare județ din România, pentru combaterea epidemiei de Coronavirus și a urmărilor acesteia.

Astfel, conform raportului, resursele totale alocate pentru combaterea epidemiei, pe perioada stării de urgență, în Bistrița-Năsăud, se ridică la 22.438 000 lei. 

Cheltuielile totale făcute dezinfecția locurilor publice se ridică la 307 000 lei. 

Cele mai mari sume s-au cheltuit în domeniul asistenței medicale, totalul fiind de 10.988 000 lei. 

Numărul total de persoane carantinate în Bistrița-Năsăud, a fost, conform raportului, de 1868 de persoane. Suma totală plătită în perioada stării de urgență, pentru carantinarea persoanelor în spații special amenajete pe bază de contract, a fost de 3.329 000 lei, sumă decontată de DSP.

Nu s-au alocat niciun fel de sume pentru implementarea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, nici pentru acordarea de consiliere, dar nici cu identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost. În schimb, s-au laocat bani pentru încheierea unor contracte de voluntariat.

Buget local: 5.737 000 leiSursele de finanțare a resurselor pentru combaterea epidemiei:

  • Buget de stat: 6.764 000 lei
  • buget FNUASS: 7.972 000 lei
  • donații și sponsorizăi în bani: 1.284 000 lei
  • donații și sponsorizări în natură: 681 000 lei

Situația angajamentelor legale și plăților efectuate pe perioada stării de urgență de către unitățile administrativ-teritoriale și entitățile din subordinea acestora

Valoare angajamente legale la 31.05.2020:  325.350 000 lei

  • Angajamente legale efectuate pentru combaterea epidemiei pe perioada stării de urgență 16.486 000 lei
  • Plăți efectuate la 31.05.2020:  309.945 000 lei
  • Plăți efectuate pentru combaterea epidemiei pe perioada stării de urgență: 6.897 000 lei
  • Angajamente legale rămase de plătit la 31.05.2020: 15.405 000 lei
  • Angajamente legale rămase de plătit din cele efectuate pentru combaterea epidemiei pe perioada stării de urgență: 9.589 000 lei

Cheltuieli în domeniul asistenței medicale efectuate pe perioada stării de urgență
de către unitățile administrativ-teritoriale și entitățile din subordinea acestora (pag. 141)

Angajamente legale Plăți efectuate de la bugetul FNUASSS de la bugetu de stat de la bugetul local Prin donații și sponsorizări
TOTAL 10.988 000 lei 2.930 000 lei 1.535 000 lei 1000 lei 1.039 000 lei 355 000 lei
Achiziții de medicamente 602 000 lei 33 000 lei 12 000 lei 0 21 000 lei 0
Achiziții de echipamente/ dispozitive medicale 3.441 000 lei 1.400 000 lei 1.032 000 lei 0 303 000 lei 65 000 lei
Achiziții de materiale sanitare 2.167 000 lei 937 000 lei 57 000 lei 0 590 000 lei 290 000 lei
Drepturi salariale specifice acestei perioade 4.609 000 lei 487 000 lei 418 000 lei 1000 lei 68 000 lei 0
Cheltuieli de transport persoane și bunuri 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli 169 000 lei 73 000 lei 16 000 lei 0 57 000 lei 0

 

Cheltuielile cu carantina pe perioada stării de urgență la nivelul unităților administrativ-teritoriale (pag. 146)

 

Nr. persoane carantinate Angajamente legale Media cheltuielilor angajate cu carantina lei/persoană Plăți efectuate pe perioada stării de urgență * Total cheltuieli decontate de D.S.P. Angajamente legale rămase de plată
TOTAL 1.868 4.808 000 lei 2.574 000 lei 3.329 000 lei 3.329 000 lei 1.479 000 lei
Carantinare în spațiile special amenajate pe bază de contract 1.327 4.808 000 lei 2.574 000 lei 3.329 000 lei 3.329 000 lei 1.479 000 lei
Carantinarea în spații puse la dispoziție în mod gratuit 541 0 0 0 0 0

 

Cheltuieli cu dezinfectarea pe perioada stării de urgență (pentru prevenirea și combaterea COVID-19) efectuate de unitățile administrativ-teritoriale (pag. 152)

 

Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale rămase de plată
TOTAL 307 000 lei 267 000 lei 40 000 lei
Cheltuieli cu achiziționarea/ montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante 68 000 lei 68 000 lei 0
Cheltuieli cu dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scărilor și altor spații comune 61 000 lei 33 000 lei 28 000 lei
Cheltuieli cu dezinfecția spațiilor din domeniul public al UAT-urilor 177 000 lei 165 000 lei 12 000 lei
Alte tipuri de cheltuieli cu dezinfecția 1000 lei 1000 lei 0

 

Alte tipuri de cheltuieli finanțate de autoritățile administrației publice locale pentru combaterea epidemiei pe perioada stării de urgență (pag. 155)

Angajamente legal Plăți efectuate Angajamente legale rămase de plată
TOTAL 383 000 lei 371 000 lei 12 000 lei
Cheltuieli cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă 79 000 lei 79 000 lei 0
Cheltuieli pentru implementarea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu 0 0 0
Cheltuieli cu contractarea unor specialiști pentru acordarea de consiliere 0 0 0
Cheltuieli cu identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost 0 0 0
Cheltuieli cu încheierea de contracte de voluntariat 41 000 lei 29 000 12 000
Alte tipuri de cheltuieli 263 000 lei 263 000 lei 0

SPUNE-TI PAREREA