Tăieri de ore și eliminări de materii pentru clasele V-VIII sunt pregătite în prezent de Ministerul Educației, care este obligat ca din 14 septembrie să pună în aplicare legea care prevede tăierea cu până la 5 a numărului de ore pe săptămână.

Primele două variante sunt cele mai importante de luat în considerare, ultimele fiind contruite pe baza chestionarelor transmise de părinți și profesori. Nu s-a solicitat nic in aceste cazuri eliminarea Religiei, însă profesorii urmăresc să nu se elimine ora de Educație tehnologică.

În cadrul primei variante, noutăți importante sunt eliminarea notelor la materiile Religie, Muzică și Desen și Educație fizică și sport, dispariția Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii (copiii vor alege ce materie din cele 2 studiază în fiecare an), eliminarea cu totul a materiilor “Consilierea și dezvoltarea personală” (care intră în dirigenție) și “Educația tehnologică”.

Varianta 2 de plan-cadru se află încă în lucru la Minister, din care aflăm că dispare materia “Limba latină”, sunt tăiate ore de la Limba modernă numărul 2, de la Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie. Dispar materiile Educație tehnologică și Consiliere și dezvoltare personală.

Planul-cadru, Varianta I

Copiii nu vor mai primi note la materiile Religie, Muzică și Desen și Educație fizică și sport. Aceste discipline se bazează pe predispoziții native, aptitudini, înclinații, având un caracter vocațional explicit, transmit autorii curriculumului. Religia se păstrează ca disciplină obligatorie fără să piardă nici o oră începând din clasa pregătitoare.

În plus, Muzica sau Desenului vor dispărea dintre orele obligatorii. Fiecare elev va alege una din cele două materii, care se va ține 1 oră pe săptămână, sub denumirea de Educație artistică. Aceasta se va studia pe grupe (educație muzicală sau educație plastică). Cererea este contrasemnată de părinte/reprezentant legal.

Materia “Consilierea și dezvoltarea personală”, obligatorie din a V-a până în a VIII-a care până în prezent se ținea o oră pe săptămână dispare cu totul. La fel se va întâmpla și cu Educația tehnologică, ce în prezent are 1 oră pe săptămână obligatoriu din clasa a V-a până în a VIII-a.

În această variantă, materiile vor fi rearanjate în 4 arii curriculare, spre deosebire de 7 câte sunt în prezent. Astfel Informatica și TIC intră cu tot cu aria curriculară în noua Matematică, științe și tehnologii. Aria Om și societate se transformă în Societate și civism și pierde materia Religie, care migrează către noua arie Dezvoltare personală și sensibilizare culturală. Aici regăsim Educația artistică (plastică și muzicală), Religia și Educația fizică.

Clasa a V-a:

– dispare cu totul materia Educația tehnologică, ce până acum avea alocată 1 oră pe săptămână

– Muzica și Desen, ci le vor face într-o singură oră pe săptămână, sub numele Educație artistică.

– dispare materia Consiliere și dezvoltare personală, care în prezent are 1 oră pe săptămână

Elevii vor avea în total 22 de ore obligatorii pe săptămână, la clasa a V-a, față de 25 în prezent. La acestea se pot adăuga maximum 2 opționale.

La clasa a VI-a:

–  dispare 1 oră pe săptămână, continuând studierea Educației muzicale sau a Educației plastice

– dispare Educația tehnologică, 1 oră pe săptămână

– dispare Consiliere și dezvoltare personală, 1 oră pe săptămână

În total, elevii de clasa a VI-a vor avea 24 de ore obligatorii pe săptămână, față de 27 câte sunt în prezent.

La clasa a VII-a:

– 1 oră pe săptămână dispare, prin studierea pe grupe a Muzicii și a Desenulu

– Materia Educația tehnologică este eliminată cu totul, dispare iar 1 oră pe săptămână

– Consiliere și dezvoltare personală este eliminată cu totul, 1 oră pe săptămână

În total, elevii de clasa a VII-a vor avea 27 de ore obligatorii pe săptămână, față de 30 câte sunt în prezent.

La clasa a VIII-a:

– 1 oră pe săptămână dispare, prin studierea pe grupe a Muzicii și a Desenului

– Materia Educația tehnologică este eliminată

– Consiliere și dezvoltare personală este o altă disciplină care este eliminată

În total, elevii de clasa a VIII-a vor avea 27 de ore obligatorii pe săptămână, față de 30 câte sunt în prezent.

La clasa a V-a:

– se elimină o oră de la Istorie, astfel că elevii ar urma să facă 1 oră obligatoriu pe săptămână, față de 2 în prezent

– Educația plastică și Educația muzicală rămân materii separate, cu câte 1 oră pe săptămână, la fel ca în prezent

– dispare Educația tehnologică – 1 oră pe săptămână

– este eliminată și Consilierea și dezvoltarea personală, 1 oră pe săptămână până acum

În total, elevii de clasa a V-a ar urma să aibă 22 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 25 câte sunt în prezent).

La clasa a VI-a:

– taie o oră de Fizică, astfel încât elevii ar urma să studieze 1 oră pe săptămână, față de 2 în prezent

– se taie o oră și de la Biologie, astfel încât elevii să studieze această disciplină doar 1 oră pe săptămână

– dispare Educația tehnologică – ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată și Consilierea și dezvoltarea personală, tot cu 1 oră pe săptămână până acum

În total, elevii de clasa a VI-a ar urma să aibă 23 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 27 câte sunt în prezent).

La clasa a VII-a:

– dispare o oră de Limbă modernă 2, ajungând la un total de 1 oră pe săptămână față de 2 câte se fac în prezent

– se taie Limba latină, care în prezent se studiază 1 oră pe săptămână doar la clasa a VII-a

– dispare o oră de Chimie, astfel încât elevii să facă doar 1 oră pe săptămână, față de 2 câte se studiază în prezent

– dispare Educația tehnologică, ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată Consilierea și dezvoltarea personală, care avea 1 oră pe săptămână alocată până acum

În total, elevii de clasa a VII-a ar urma să aibă 25 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 30 câte sunt în prezent).

La clasa a VIII-a:

– taie o oră de Limbă modernă 2, ajungând la un total de 1 oră pe săptămână față de 2 câte se fac în prezent

– taie o oră de la Geografie, ajungând la 1 oră pe săptămână, față de 2 câte se studiază acum

– dispare Educația tehnologică, ce avea 1 oră pe săptămână

– este eliminată Consilierea și dezvoltarea personală, care avea 1 oră pe săptămână alocată până acum

În total, elevii de clasa a VIII-a ar urma să aibă 26 de ore obligatoriu pe săptămână (față de 30 câte sunt în prezent).

Ultimele două variante sunt stabilite pe baza chestionarelor aplicate părinților. Se poate remarca că și în cadrul acestora, Religia rămâne materie obligatorie cu 1 oră pe săptămână din clasa a V-a până în clasa a VIII-a,  timp ce alte materii apar inclusiv cu jumătăți de oră în planul-cadru.

SPUNE-TI PAREREA