Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul național de ocupare a forţei de muncă având în vedere atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare specifice domeniului său de activitate (art. 6 lit. b) din Legea nr 202/2006), pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

În primele 6 luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud au fost încadrate în muncă 2479 persoane, dintre care 1104 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 983 au peste 45 de ani, 410 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 559 au între 25 și 35 de ani, iar 527 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 860 provin din mediul urban, iar 1619 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (909), urmate de cele cu studii liceale+postliceale (852). Numărul celor cu studii profesionale este de 488, cei cu studii superioare sunt în număr de 141, iar cei cu studii primare sunt în număr de 89.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1716 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4156 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, se poate accesa: www.ajofmbn.ro.

SPUNE-TI PAREREA