_vla
Economic Ati uitat parola? Va putem ajuta 88a0
ntru-reabi859cm div cla .tala_601grr123"#"> asynccter2_'apuigad2.googtesyndicdiv> .com/puigad/js/emnbygoogte.jsctera" data-retina="https-g-rec attg-rec-idoala2inl. P "> dypd_u2_60/java "> = 1140 ) {/om menu-item-objeentru 1//* large mond="ts *//om menu-item-objeentru 1/docue-nt.w://w(':6>ED sdiv cadoali-nt="= 1019 &&/td_ een_r:p t < 1140 ) {/o m me-icon-ynme-icon-u 1//* landshtpg tablets *//om menu-item-objeentru 1/docue-nt.w://w(':6>ED sdiv cadoali-nt="= 768 &&/td_ een_r:p t < 1019 ) {/om menu-item-objeentru 1//* :6>ED sdiv cadoali-nt=":5>ED sdiv cadoali-nt=" p>Br ca>ww.ounar s06ccustomd_cunoscudu pevtști româ_tști, -mez-ntck_typ omd_dss-l cbecedmegustvechi, cu cmeg toți am pășit typ lue-a="httlăriei, lalaul.,,Ctpet cu trei iezi” ty7327propu P s="td_zvăl_vl c2_tăriv ngeueck_a faimoas i pevtști " href="http27327s="t-mezscri singleul_v.o ntorbnc p>MaiarMorgensteen şi Marius Bodoch sunroor6lnhi rbnc p>Regizem-o Viv cl Ca8bch<, s-7onu"scudua Târgovişte, c< 6 tpeilie 1986,="httlărind7tyn satuidVulca8b Pandele, alckreai d_ubun-67i s="i. Înc="td_ua vârstatd_u5rd_b,rdcestard tomu"râtocck_vega s="tfacck_pararr s06lue-a=lalaul_v, inspiriv d_ulalaul Tarzorm(1932) d_uW.S. Vormlyke, vizionamww.oun 'ssta c2uso s06strrb nu"152 d_uma27osa. Absolv-miroardcatore typ 2010, s-7omudat typ Los Angeles, imeotyp cei 5rd_b petrecuţv.oalHollywood_a lucriv ardv cl 7327ca aoor typ difloidu proiuidercmeg l-auopeatatoara m-67anwscurtu traju prosmwwlckrite, câ_ck_oalucustomd_e="22studiourir s06induttpsa=lalaul_v arWme Pr Br thlrs, ParamloginPiv urtt sauoUnlytic Studios,ounoardoavuduocazia s="ttypvețetd_ua proflsioniști "recum fvaluidACohen, Clancy Br wn sauoGeorge Clocaty;

p>În 2017, Viv cl s-7otype"ts acas="ttym-meunu" cu soţv7osa Lua8b, btințelea><ăroard ntastrrb, dupu" ce artync ="ge cu succes pr327ostom ampd_b d_uur wdfuno8=) w.oKickstararr2" href=27oiuiduidCtpet Cu Trei Iezs. Acest scurt u traj s-7ooovedit_a fiounar s06ccustomd_e="22typcercăriA s06lneț7anwmd_,sfiind7oardsle-nea 7327"7oiuiduidd d_but2" href=Viv cl carregizem;

p>Scurtu trajul.,,Ctpet cu trei iezi” a fef= s"> rmrsck_para-67pe2" href=27327oormu"_oalucaroard 18-7oediluieralucuuitomd_e="_ulestival d_ulalaA s06Rotd_ba: Festivalul.scrip/div> al d_ulalaATrd_silva_ba,roovedi_du-sera fioun egal succes;

p>Pevtthe7oethers.ceas="t s06folclem-o europwa>2732rserbazeazrbnce basmul FvaluistomG732m „Lupul 7327cep273au-itiezi”s:singleiv arpararr s0tr-o serb d_ubasme typ 1812-1815. Ctpet cu trei iezira fef= 732rsubiuiduidomd_e.crnroadau-ăriA e operrb, he7ref=7327fala,rdtâtotyp ​​Româ_ba,rcâto7327typ Resinglei6Moldovd;

p>Am stato7327noiA e unrbrb, oala="usuriv, cu cei doiAt. Pii, Viv clp27327Lua8b, iubi clp2d_ulrumos,o" href=alafa mmd_e.cr d_tal7iA s06sp52 le7"7oiuidui_v. S-7ozâmbiv, -evtthiv, re vtthiv..ui_vt!

p>Cumrați alesrdceastrbncevtthe?ACottlăriardoavuduu>

p>Eet tpeotpg . Pv715bis! Câ_d_eram="httl mă clpttla -evtthea d_ulaecmeg ormu" câ_d_m2-o c//waubun-6a. AmoavudusByTao6lnhi rbntype eagrbn2rb-md_dsttfac scen="227typ cap w.ote27oasta, imeotyp 2017 am decis s="ttypcercăm s="tfacem=lalaul. Speg stasebieg st ptthul.sdeistom are-md_cirs.caf=273p cap a vremPa egspuid_2ck,o,,Ctpet cu Trei Iezs” s-7olpttto7327d_um. P 7327d_uLua8b. N2rserpu"ega a fioucarmmd_egaliz5bisck,opnwmâ_grbnptthul.sdeistom are6strrbb-iteaf=mscrib. Ne-am enui. ato(total6greșit)m am ce ne-ar trebup27327ușd_,sușd_,stpeotpg lărrbn2rbnng ormrsea27, am pl/upl a drum cu "7oiuidui;

p>Ds06staraote-md_gâ_ditua protagoniști? Av.ouat typ =onsiderare27327aoți av clp?eratrong>

p>Da,rcli>

p>Amooori s="tafăm câteva d_tal7iA s06sp52 le7 ametegor. Cât7a duriv lalaărite,ounoarsi d_sfășoaru"_acluiunea?eratrong>

p>Falaăritesa duriv c3p67 zile7"lusounacattherccustc3p67 a fef= lalagee typ noiimbf" 2017 7327un typ augutt 2018, astar s06cauza untom omp<-6aluidAoalua aooria d_uloc,2 are6a trebuptnptlalageu"; Casa typ cararsi d_sfășoaru"_acluiunea prop"2uzisu"_g =onsrefitck_typ .otal7152 d_unoiA oi,rtym-meunu" cu tgeu"l 7327fr52 le7Lua8ei, s06e="6laalerreciclaher s0tr-o fef=u" clckdirl.o,,Cts'”2ethermmd_e.croun=pl27ou, cu pereț7 mobis s7327cu tgva_ spuiiae cararsrbnng permitck_2rbncărefnoam cu echipn ""2 le7d_ulalageg. AmomuncidusByTad_utrei lu_b,rnclastop, imeooormu" cu lcksaega serbb,rnardscfnoaam fvâ_ț7 typ =ort sartynoccksuelek_A s06"htacs. Amscri_du-ma_oar"httlărie, ComunarMalu cu Flori,r s06județerdDâmboviela, ether> ițiar are6asigueck_verd le7"evtștii. În total,rtyn echipntd_uiroduuluiera fef= 30r s an ""; 7327c3p67 av clp, protagoniștii 7327cep2trei iezi. V-neaf=des2trei "httla7327ds0,_2rbnvas=" ce găl-igierfacem=noiAa reqo7327typ cek_A s06urmă a ajunt srbn-mimPascck_un eol7tyn scurtu traj;

p>Ce6ng poți spu P despeg buget? Ați fef= Pvoe2Fala Festival. Cu dss-l dcestcarcmrreușit s="ta2unamrmmd_bi P de6jumu"152 d3p bugetu lalaul_vo7327vomttypcercan2rbnng oescurcăm cu bd_bbaccșhia d_ imormu"; În _al nugeg =rbudăm s="ttpglăm la larme2" href=/www.ge 2osticii 732 bunuri,rtyn schimbds2"tid-671u"elii;

p>Cmeg o =onsiderv arfiind7ucarmmd_odficisck_pararra7"7oiuidui_v?eratrong>

p>Ccustomd_e="22pragur7 a fef= bugetu 7327"l27oul; În pr32uidrâ_d_e_odficis 2rbna2un7 bd_bi, imeoomd_apoi s="ttypcerci s="tnf=depăștști ule-t le7"7_tăzudu a typceput. Lipsatd_utxc p> =""/> 36 .eter2_60p-cotor'bnyoutube.com/imbed/iUHspP8Yxdk?enablejsapi=1&aPrplay=0&cc_e em_pod-6y=0&iv_e em_pod-6y=1&loop=0&mooestbObsB8=)=0&are-1&a arscfo-1&fs-1&playsinl. P=0&aPrhsst=2&thle-= mek&crequ="ed&crpe ols=2&.e)h3> __youtubeclasfs__("Nx"ack-YouTube7"l2yhu- saolow="aPrplay; encryptetd-pdia"saolowfull eensdiv cno-lazy="enu" rolskipgfort7" drerr5mebjll (te/ifr5me>

p> 

p>Ai egspuidge cursds2orii. al, lărrbna altera -evtthea?eratrong>

p>În esențck,odss-rbncevttheara eămas/nealteratck,o icitnf=ng-am oorits="tschimbăm ceva. Tot ce am lăcudud fef= 2rbna2au) w.oici,rpar"hlo,ounoarduatods2m2-a permis asta. Mad_bi P zis,s="tscot -evtthea ds0tredrâ_dulp. Amodezvol"mmww.od> uri,ram pus cme P ce oas ;

p>Câ_d_crei "rbnva la_lansat lungu trajds2"e7e="2anwecrd_e? Ați avudusponsori cararsrbn2ck_fieralckreai?erb>

p>Ne ooriaA s06suflet arfilaul:sck_fierlansat typ toamnara2er_v n=41, imeoomd_apoi s="tgva_sămope2"lplfort le7d_ustmeam8=) spuiifice (Netflix, Hbo go, etc)cattherastatdacck_uct-"2anwnu7d_127pteazrbncega "meg typ =on2_60ul.a.obse; Dac="tnf,6vomtfp2 Pvoe
 sponsori s06tințela, 732oanue-:oSalix SRL, Lignue Tre_d_SRL, Bhson E> ro_SRL 732oEval=on2 Corporivv> oG.S. SRL, are6ng-am ajuda= exrem dere.cro732olere.cțumimww.odceastrbncate.

p>Pevttheara fef= 732rttherpg buz le7bun-67gor, părinluisto, are, oalrâ_dulwmd_,sau tra_smis-ormmd_oepararr"httpstom273p t> grap. Mloidăm s="toutxc p>Traplerul.,,Ctpet cu trei iezi”,rpo52 fp2vizionamwtyp link-uidd omd_jos:

p> =""/> 36 .eter2_60p-cotor'bnyoutube.com/imbed/S6WeFRAFLQg?enablejsapi=1&aPrplay=0&cc_e em_pod-6y=0&iv_e em_pod-6y=1&loop=0&mooestbObsB8=)=0&are-1&a arscfo-1&fs-1&playsinl. P=0&aPrhsst=2&thle-= mek&crequ="ed&crpe ols=2&.e)h3> __youtubeclasfs__("Nx"ack-YouTube7"l2yhu- saolow="aPrplay; encryptetd-pdia"saolowfull eensdiv cno-lazy="enu" rolskipgfort7" drerr5mebjll (te/ifr5me>

t-cu="t'gaolery-1'e)h3> 'gaolery gaoleryid"67152 gaolery-creumns-8 gaolery-p x -large'= 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp landshtpg'> em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala
372ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109701513_2612407312347106_9125312622796855257_n-1024x595or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109701513_2612407312347106_9125312622796855257_n-1024x595or'b 1024rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimar 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp landshtpg'> em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala 369ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109670653_393423141618482_3867016809307345157_n-1024x590or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109670653_393423141618482_3867016809307345157_n-1024x590or'b 1024rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimar 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala 889ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109675303_3the283197032190_7273939758877597759_n-1or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("ariaaoescr"bcaby2,gaolery-1"67283("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109675303_3the283197032190_7273939758877597759_n-1or'b 656rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimar efightpiv> oPilele'wpchtpiv> -2_60 gaolery-ctpiv> 'u="t'gaolery-1"67283'> Foto c"edit: AdrformNăstas a lrfightpiv> > 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp landshtpg'> em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala 384ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109530845_3084245534957561_2885252481052288269_n-1024x615or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109530845_3084245534957561_2885252481052288269_n-1024x615or'b 1024rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimar 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp landshtpg'> em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala 369ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109670653_393423141618482_3867016809307345157_n-1-1024x590or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109670653_393423141618482_3867016809307345157_n-1-1024x590or'b 1024rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimar 'gaolery-hcat'> lă. Pilele'gaolery-hcrp landshtpg'> em tnu-s'.ro/category/stiri/scoala/">Scoala 372ss="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/109637953_617072032258660_8864695712940602975_n-1-1024x595or'b na="httettachm-nt-large p x -large se d ("block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" h7/109637953_617072032258660_8864695712940602975_n-1-1024x595or'b 1024rbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial64>ED s0 de e lrimarD52 d_uualăct:

p>Pui. a oficialck_derfacee-ac: em tnu-socialsc'at-3l127pe-ac.com/filaulhtpetcutreiiezi/">Falaulde eurem> CAPRA CU TREI IEZI

p>PRODUCĂTOR

p>LUANA GEORGIŢĂ p>REGIZOR n-ynme-ierimartiri n-ynme-iefoot="-/om menu-item-objeobjeeeee/om menu-item-ct-customd_cattpef="source-tagActual m me-icon-ynme-ieuid_2_60notd"tagA pntpef="sm9ll_box mpieri-si-clnet >ETICHETEerg 2nriv/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/htpet":u-trei-iezi/">ctpet cu trei iezionltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/fila/">filaonltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/lua8bcgeorgs://">lua8b georgs:/onltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/lungu traj/">lungu trajonltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/reicrip-me"meg/">reicrip-me"megonltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/scurtu traj/">scurtu trajonltir/" le,tem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67tag/viv clca8bchviv clca8bch -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd%2F" onclick="windo3lepen(this. , 'mywin','e"> =50, 350, F27pe-acivele-pratua /actual/" claaustomd_cattsoiiae"shar8=)/buttons attsoiiae"twitthu- tnu-socialsc'atwitthu.com/iri-miltweet?2_60=- END Ex%3A+Ecrd_bzmega+%C3%AEn+-memblo%C4%83+a+basmul_v+%2C%2CCtpet+cu+trei+iezi%E2%80%9D%2C+de+Ion+Cegang%C4%83.+O+ttps:/%C8%9Bwa><%C4%83%2C+un+mun/wa>+%C8%99oco+-evtthe+//w+Moldovd&url=cials%3A%2F%2Ft-3le-post postid-6%2F152 %2F07%2F19%2Fscript> -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd%2F&via=)(window,dBN"
Twitthuivele-pratua /actual/" claaustomd_cattsoiiae"shar8=)/buttons attsoiiae"googtem
-ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd/" onclick="windo3lepen(this. , 'mywin','e"> =50, 350, -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd/lemenata-a=cialsc'at-3le-post postid-67Scoala "- END Ex%3A+Ecrd_bzmega+%C3%AEn+-memblo%C4%83+a+basmul_v+%2C%2CCtpet+cu+trei+iezi%E2%80%9D%2C+de+Ion+Cegang%C4%83.+O+ttps:/%C8%9Bwa><%C4%83%2C+un+mun/wa>+%C8%99oco+-evtthe+//w+Moldovd" onclick="windo3lepen(this. , 'mywin','e"> =50, 350, <%C4%83%2C+un+mun/wa>+%C8%99oco+-evtthe+//w+Moldovd%4it%4icials%3A%2F%2Ft-3le-post postid-6%2F152 %2F07%2F19%2Fscript> -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd%2F"
uloco--evtthe://wwmoldovd/lemenlayout=button_clogilemena ar_127ps=falselemengo-1.p105lemenactv> "likelemencrequschlement=""/> 21rapty: border:none; evtrflow:hidden;catego:105px; =""/>:21px; backgrlogdoalequ:tra_spaegnt;(te/ifr5me> -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd/nu" rol2_60="- END Ex: Ecrd_bzmega typ -memblock_a basmul_v.,,Ctpet cu trei iezi”s://wIon Cegangu"; O btințelea><ă, un mun/wa>2732-o -evtther s06Moldovdnu" rolvia="nu" rollang ">tweet(o)[o >!funutv> (d,s,id){ ct-customd_catticon-bg 2n6ict-customd_cattpef="n_60--mev"cori-miv-t >Ara-6olds "recedenterg 2nrim tnu-socialsc'at-3le-post postid-67152 sr7/19m-meveniega"rag 2ndiriv"horonavirusul_v">Pmeveniega eăspâ_diridACoronavirusul_v: Amenzvo7327avertis ""2 rscrise,o" href=7ptespuidgega mcksurpstomd_uiroteuluiede euro, perry/s10/loeră crimin_60--mev"separ pos"perry/s10/loeră crimiicon-bg 2n6ict-customd_cattpef="n_60--mev"cori-miv-t >Ara-6olds urm poserg 2nrim tnu-socialsc'at-3le-post postid-67152 sr7/19mo-masina-mes0trates0trrun-htp_2_6codllalviisoar//">Sucevea2er2 are6a s0trat typ capuidd codtd_ua Viișoarass-a urupl bepl a volande euro, perry/s1rimar/actual/" class="td-post9'6hea-box-wrapatem tnu-socialsc'at-3le-post postid-679'6hea/ue=lle { .ro/ce d ''eter2'.ro/catesecure.grat pau.com/at pau/a07f8fec5244b44fc977c8dbc0a1898c?s=96&d=mm&a=g'"block_i'.ro/catesecure.grat pau.com/at pau/a07f8fec5244b44fc977c8dbc0a1898c?s=192&d=mm&a=g 2x'e)h3> 'at pau at pau-96 photo' =""/> '96'categor'96'c0 de euss="td-postdea"">ct-customd_catt9'6hea-n5me2v ard 9'6hea"et fnatem tnu-socialsc'at-3le-post postid-679'6hea/ue=lle { Ae=laACosm/onltirg 2nrivele-ct-customd_catt9'6hea-urlatem tnu-socialsc'at-3l127pe-ac.com/ue=lle.acue=lle">cialsc'at-3l127pe-ac.com/ue=lle.acue=llede euro, pet-customd_catt9'6hea-dea" datv> "perry/s10/loeră crimi9'6hea-soiiae"perry/s10/loeră crmpieri-si-cro, perry/s1rimar /actual/t pty: display: none;" hcatpropst9'6hea" hcatscow.oicatdypd_u.ro/cateschuloco--evtthe://wwmoldovd/n/>t pty: display: none;" hcatpropstptid-shea" hcatscow.oicatdypd_u.ro/catesch "pe pty: display: none;" hcatpropstlogo" hcatscow.oicatdypd_u.ro/catesch<ă, un mun/wa>2732-o -evtther s06Moldovdnpe pty: display: none;" hcatpropstenuigsshcatscow.oicatdypd_u.ro/catescha cori-mi="96 . rg 2nrn-ynme-ierfoot="-/oua-ico10/loeră crim_icon-_wrap im_icon-_rglplem_posts at_uid_35_601273282eb07_ObsB at_with7" drepui. atv> oattpb-border-top" u" rol2miicon-bu="tdat_uid_35_601273282eb07" a" data _infinhca_stop ==d"; icon-_at_uid_35_601273282eb07.mdrenumepuies ==d6"; oattcur-simpte-hcatnu" rol2derilter_value="nu" rolat_icon-_="tdat_uid_35_601273282eb07" tnu-so#{ ARTICOLE SIMILAREde eum ="tdat_uid_37_601273283dbc9"oeră crimirglplemsr""/>a " rol2derilter_value="2derglplem_moreerrom_9'6hea" " rolat_icon-_="tdat_uid_35_601273282eb07" tnu-so#{ ARTICOLELE ACELUIASI AUTOR 10/loeră crimirglplemsrow"> 10/loeră crimirglplemsg 2n4"> rim-objeobct-customd_cat_module_rglplem_posts at-d_bmaiv> -stack at_mod_rglplem_posts"rri/actual/" class="td-postpntmodule8enuigs=/om me-icon-ynme-iess="td-postpntmodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md_110/01/30_2_6d_buloc15-m nuterun-docue-ntau-td_blest://ww2-octombf" "> 150"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_110/mooel30_15-218x150or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" 10/mooel30_15-218x150or'b 218rbn.ro/category/stiri/scoala/">Scoala C.crea/ lemenusByTaliber(o)[oicon-ynme-ierry/sri/actual/" class="td-posthcat-d_tailActual 10/loeră crimirglplemsg 2n4"> rim-objeobct-customd_cat_module_rglplem_posts at-d_bmaiv> -stack at_mod_rglplem_posts"rri/actual/" class="td-postpntmodule8enuigs=/om me-icon-ynme-iess="td-postpntmodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md_127/14/grd_b"6ulocule-t -vula-tabil7152v"> 150"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_127/F27pe-ac-Ev-miPhoto-Inuig-1336x700-218x150or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" 27/F27pe-ac-Ev-miPhoto-Inuig-1336x700-218x150or'b 218rbn.ro/category/stiri/scoala/">Scoala C.crea/ lemenusByTaliber(o)[oicon-ynme-ierry/sri/actual/" class="td-posthcat-d_tailActual 10/loeră crimirglplemsg 2n4"> rim-objeobct-customd_cat_module_rglplem_posts at-d_bmaiv> -stack at_mod_rglplem_posts"rri/actual/" class="td-postpntmodule8enuigs=/om me-icon-ynme-iess="td-postpntmodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md_121/16/docue-ntauul-despeglviarollubulalvaoor-dalillalhappya nem w https:/-trapler/"_egu bookmark("Nx"ack-Docue-ntauul despeg lnhi a luioSalvaoor Dali, oalHappy C nem 6tințela (TRAILER)"n.ro/category218 =""/> 150"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid_121/lalvaoor-dalil218x150or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="29" 21/lalvaoor-dalil218x150or'b 218rbn.ro/category/stiri/scoala/">Scoala C.crea/ lemenusByTaliber(o)[oicon-ynme-ierry/sri/actual/" class="td-posthcat-d_tailActual erry/s1l-p./row-fluid-->erry/s10/loeră crimin_60--mev"wrapatem tnu-so#"_stomd_catta dr"-mevipuig a dr"-uig-disabled" ="td-mevipuig-at_uid_35_601273282eb07" " rolat_icon-_="tdat_uid_35_601273282eb07"
mternet-grem tnu-so#"__stomd_catta dr"n_60--uigssh"tdn_60--uig-at_uid_35_601273282eb07" " rolat_icon-_="tdat_uid_35_601273282eb07"
aternet-grerry/s1rimar/al-pr./icon- -->/oua 10/loeră crcome-ntsssh"tdcome-ntsssri/actual/ ct-cu="t"tespond"oeră crcome-nt-tespond"ti eh3o="t"teply8 x"ac"oeră crcome-nt-teply8 x"ac">SPUNE-TI PAREREA -ecrd_bzmega","--membloa-mebasmul_v"htpet":u-3-iezi_2_6rclaceganga-o-ttps://wa>uloco--evtthe://wwmoldovd/#tespond"opty: display:none;">R-nun:/onltirsm9llrerh3[ efort actv> "d="td_uid_2_601273276055f" data-tdme-ntstpef=.php" u tho"td-ef="sh"tdcome-ntfort"oeră crcome-nt-fort"onovdli" re> e0/loeră crmpieri-si-cro, p epoeră crcome-nt-fort","put-wrap im-fort"come-nt"p <2_60mega placeholder="Coe-ntauiu"sh"tdcome-nt"onametdcome-nt"ocols="45"_eows="8("ariaarequire"tdaruem-e/2_60megap /actual/erp>epoeră crcome-nt-fort","put-wrap im-fort"9'6hea"e oicon-ynme-ie come-nt-teq"wrapat oicon-ynme-i <,"put "sh"td9'6hea" nametd9'6hea" placeholder="Nue-:("Nypd_u2_60" value="nup x ="30 s0 deg 2nrivp> poeră crcome-nt-fort","put-wrap im-fort"em il"e oicon-ynme-ie come-nt-teq"wrapat<,"put "sh"tdem il" nametdem il" placeholder="Em il:("Nypd_u2_60" value="nup x ="30 s0 deg 2nrivp> poeră crcome-nt-fort","put-wrap im-fort"urlat oicon-ynme-ie,"put "sh"tdurla nametdurla placeholder="Webs-t :("Nypd_u2_60" value="nup x ="30 s0 dep> t-cu gglcptch gglcptch_v2"rct-cu="t gglcptch_rghtpicha_912921411"u gglcptch_rghtpichai-cro, p enoa" data : 422px; -efitv> : rglplive;"p : 422px; -efitv> : absolute;"p ifr5me2="mega-menu-sub-cgoogte.com/rghtpicha/api/f9llback?k=6LcLHSkUAAAAABBRyPsf3uRIZyt7nVjk00ibHwt6"2fr5meborder=" .etcrool8=)= no"upty: r:p t_6302px; =""/>:422px; border-pty: : none;"te/ifr5me> _625px; margi : 0px; -adB8=): 0px; r""/>: 25px; backgrlogd: #f9f9f9; border: 1px solid #c1c1c1; border-radius_63px; =""/>: 60px; r:p t_6300px;"p <2_60mega ="t g-rghtpicha-tesponsea nametdg-rghtpicha-tesponsea g-rghtpicha-tesponsea pty: r:p t_6250px !ByTortant; =""/>: 40px !ByTortant; border: 1px solid #c1c1c1 !ByTortant; margi : 10px 25px !ByTortant; -adB8=): 0px !ByTortant; tes x : none !ByTortant;m-e/2_60megap ie,"put Nypd_'hidden' namet'come-nt_post_ID'"value='67152'u="t'come-nt_post_ID'"/> ,"put Nypd_'hidden' namet'come-nt_paegnt'u="t'come-nt_paegnt'uvalue='0'"/> ep> lrforte lrimar ual/erry/s/al-pr/.ala -->/ol l ulodebar"_eoletdcompgle-nta/ol l ulodebar">/ol l 15,323deg 2nri Fd_bdeg 2nri 488Abonsluideg 2nri Abonslui-văonltirg 2nrivele-crry/s1rry/s1rimar/al-pr./icon- -->> l /ol onlra-6les/al-pr/.posti-->/ol/ouala-wrap -->/oua/o/oua/o/o/o/ol/oua l/om me-icon-ynme-iess="td-postpn_icon-_wrap im_icon-_7 at_uid_40_601273284d3da_ObsB attpb-border-top" u" rol2miicon-bu="tdat_uid_40_601273284d3da" a" data _infinhca_stop ==d"; icon-_at_uid_40_601273284d3da.mdrenumepuies ==d18"; 10/loeră crimiicon-bg 2n12at rim-objeobct-customd_cat_module_6 at_module_wrap im-d_bmaiv> -stack"s rim-objeobct-customd_catimodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md1121/08/rugaciunw-" href-cernobil-ooaleectiP-2_6marlurii-geup="6us0trro-elegie-m-ororii/"_egu bookmark("Nx"ack-„Rugăciunwo" href=Cernobîl“, o aleecluierd_umărlurii geup="6ntype -o elegie a ororii"n.ro/category10> =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid1121/rugaciunw-" href-cernobil-100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="291121/rugaciunw-" href-cernobil-100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-„Rugăciunwo" href=Cernobîl“, o aleecluierd_umărlurii geup="6ntype -o elegie a ororii"0 de euro, prim-objeobct-customd_chcat-d_tailActual ri/actual/" cll oicon-ynme-ie =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid0/12/lua8bcseu-stoey8100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="290/12/lua8bcseu-stoey8100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-STORY. Pevtthearfabuclasck_a Lua8ei Șeu,td_ua hortina itprovbzmrck_typ casck, oalarlck_dmamaivcck_typ NpciYork"0 de euro, prim-objeobct-customd_chcat-d_tailActual ri/actual/" cll oicon-ynme-ie 10/loeră crimiicon-bg 2n12at rim-objeobct-customd_cat_module_6 at_module_wrap im-d_bmaiv> -stack"s rim-objeobct-customd_catimodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md_110/13aplpa =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid0/10/atd_bta-muscariaa100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="290/10/atd_bta-muscariaa100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-Plpa ri/actual/" cll oicon-ynme-ie 1rry/s1rimar/al-pr./icon- -->> l e0/loeră cr2_60ategenm-epr1rp> rimar /om me-icon-ynme-iess="td-postpn_icon-_wrap im_icon-_7 at_uid_41_601273285596d_ObsB attpb-border-top" u" rol2miicon-bu="tdat_uid_41_601273285596d" a" data _infinhca_stop ==d"; icon-_at_uid_41_601273285596d.mdrenumepuies ==d4155"; 10/loeră crimiicon-bg 2n12at rim-objeobct-customd_cat_module_6 at_module_wrap im-d_bmaiv> -stack"s rim-objeobct-customd_catimodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"m16/12/22rryscursul-emoiv> pa<-ae"tinerei-//wwlu> ciaavaequile {_egu bookmark("Nx"ack-Dyscursul emolui> pa cia vaequile!“"n.ro/category10> =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_ui16/12/IMG_3504a100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="216/12/IMG_3504a100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-Dyscursul emolui> pa cia vaequile!“"0 de euro, prim-objeobct-customd_chcat-d_tailActual pa<-ae"tinerei-//wwlu> ciaavaequile {_egu bookmark("Nx"ack-Dyscursul emolui> pa cia vaequile!“"nDyscursul emolui> pari/actual/" cll oicon-ynme-ie 10/loeră crimiicon-bg 2n12at rim-objeobct-customd_cat_module_6 at_module_wrap im-d_bmaiv> -stack"s rim-objeobct-customd_catimodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"m17/11/30/cum-se8linseaza-ata-aticco--elitisla-d/ww empien-" -baza-u8ei-d_clar pii/"_egu bookmark("Nx"ack-Cum serlin73eazck_ata-atic o -eliluislck_ds06empien,rpe2baza uneir _clar luii"n.ro/category10> =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_ui17/11/-elitisla-100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="217/11/-elitisla-100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-Cum serlin73eazck_ata-atic o -eliluislck_ds06empien,rpe2baza uneir _clar luii"0 de euro, prim-objeobct-customd_chcat-d_tailActual ri/actual/" cll oicon-ynme-ie 10/loeră crimiicon-bg 2n12at rim-objeobct-customd_cat_module_6 at_module_wrap im-d_bmaiv> -stack"s rim-objeobct-customd_catimodule8 a-6atem tnu-socialsc'at-3le-post postid-67"md_126/04/durere_2_6nedea" ds","-familia"hopilul_v"htre-m-muri=""upa"he-m-cazutes0" omes-tthe:ae"doilea"hopil-" -htre-l-m-pierdut {_egu bookmark("Nx"ack-Durerer _unedea" ds_typ familia hopilul_v2 are6a muri= "upck_ce6a căzut_typ Someș. Ethere doilea hopilrpe2 are6l-m pierdut"n.ro/category10> =""/> 70"oeră cr hrey8 a-6as="mega-menu-sub-cat-td_uid_2_601273276055f" id="td_uid0/26/UnNx"acdoaleluig-4a100x70or'b block_id="td_uid_2_601273276055f" data-td_filter_value="2d0/26/UnNx"acdoaleluig-4a100x70or'b 10{wbn.ro/category/stiri/scoala/">ScoalaEDgversial10>ED se d ("Nx"ack-Durerer _unedea" ds_typ familia hopilul_v2 are6a muri= "upck_ce6a căzut_typ Someș. Ethere doilea hopilrpe2 are6l-m pierdut"0 de euro, prim-objeobct-customd_chcat-d_tailActual ri/actual/" cll oicon-ynme-ie 1rry/s1rimar/al-pr./icon- -->> l/om me-icon-ynme-iess="td-postpn_icon-_wrap im_icon-_popular_cli> Actuale 7606deg 2nriva> Stirie 4286deg 2nriva> Gea-tale 1146deg 2nriva> Pelitice 1146deg 2nriva> C.crea/ lemenusByTaliber( 809deg 2nriva> 735deg 2nriva> STorte 617 Utilee 610 Rutale 457> lcer2="tde-nusfoot="-nou"ustomd_ce-nu" le,2="tde-nushcat-48412austomd_ce-nushcat e-nushcat-aypd-post_dypd e-nushcat-objuidipuig e-nushcat-firs2 Peliticar _uutilbzmeg naoki_6uriiva>Pmeuucrmega " regor cu htract=" c e0/loeră cr2_60ategenm-el-p/Start async s:pficd-67-->/o/o// (){ t_js_dw_time=7pciD re().genTime(); t_js_clas_="me((docue-nt.conaiv> .irotoale ==='cialo')?'cialotostoeuig.':'.ro/catesecure.')+'s:pficd-67js/s:pficdjs?tk='+(Math.pow(10,16)*Math.ObsBom())+'&t_rid='+t_rid; if (docue-nt.c"egeeEgle-nt &&=docue-nt.genEgle-ntsByTagN5me &&=docue-nt.insertBefore) { t_as_js_en=arue; /oWeb analyticsiva> rimar /o/actual/" class="td-postpntpbsjec"p m me-icon-ynme-iess="td-postpntpbsg 2n3"so" href=to="6tscfortaţiile exvstentwo" aces2 s-t tther eţinutdd )(window,d BN. Niciun 2_60_derc aces2 s-t nu po="6tfi reprodus s0tegtal sau eoodfiupl făock_c Redactva:/o _50px"p le,-VeronicarPerefţ/o/o/actual/ct-customd_ciminalăiner">/o/actual/" class="td-postpntpbsjec"p m me-icon-ynme-iess="td-postpntpbsg 2n7 pntsubtfoot="-e-nu" ri/actual/" cll oicoerry/sriri/actual/" clme-iess="td-postpntpbsg 2n5 pntsubtfoot="-napy">/ol leg 2nrP href=scowurir-mecum afișmega " conluinutdcPeliticar _uCaoki_siva> m i mulher espeg naoki_6uri, s0clus-cu espeg -efibil7152em egteuigeii acordul_v.em u" rolcli_actv> "daccept"u="t naoki__actv> _closg_header"__stomd_cata-um cli-plugi ubutton cli-plugi umai>ubutton caoki__actv> _closg_header cli_actv> _buttonnopty: display:inl. P-icon-; margi :5px; ">ACCEPTonltirg 2nrivele-ct-cu="t naoki_6law-scfo-agai>"opty: display:none;">c ="t naoki__hdr_a aragai>">Privacy &uCaoki_s Pelicyirg 2nrivele-ct-customd_ccli-modal"u="t nliSett8=)sPowup""Nabindex="-1"_eoletddiaeog("ariaalabellemby="exampglModalCentwrTx"ac"oariaahiddentdaruem- -iess="td-postcli-modal-diaeog("eoletddocue-ntm- -i-iess="td-postcli-modal-ala cli-bar-powup">i i im-objeobcss="td-postcli-nalăiner-fluid cli-Nabinalăiner"> -i-iess="td-postcli-row"> m-objeobcss="td-postcli-nal-12 cli-albgnshcats"ptegtch cli-px-0"> m-objeobjeobcss="td-postcli-privacy-ovipt>ew"> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Privacy Ovipt>ewivh4rm-objeobjeobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi/actual/" clme-iess="td-postcli-privacy-ala"> m-objeobjeobbbbbbbbb poeră crcli-privacy-ala-2_60">This webs-t uses caoki_s=to itprove your exc iae for the work8=)dof b loc funutv> aliti_s=of the webs-t . Were so use thirntparty caoki_s=thpl help us analyzs a"d understa"d ar you use this webs-t . Thesg naoki_s walu bg stoeeB in your beowser only wath your consent. Youre so have the optv> =to optioutdof thesg naoki_s. Butdopt8=)doutdof omedof thesg naoki_s may have effect on your beows8=)dexc jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb aoeră crcli-privacy-egadmoee" " rolegadmoee-2_60="S ar moee" " rolegadless-2_60="S ar less">(o)[oicon-ynme-ierry/si erry/sbbi/actual/css="td-postcli-nal-12 cli-albgnshcats"ptegtch cli-px-0 cli-Nabisectioninalăiner"> -i-i/actual/css="td-postcli-Nabisection cli-privacy-Nab"> m-objeobjeobbbbbcss="td-postcli-Nabiheader"> m-objeobjeobbbbbbbbb aoeră crcli-nav8link cli-sett8=)s-mobile" > m-objeobjeobbbbbbbbbbbbbPrivacy Ovipt>ewm-objeobjeobbbbbbbbb o)[ jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabiala"> m-objeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabi 2ne cli-fade"> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbb

This webs-t uses caoki_s=to itprove your exc iae for the work8=)dof b loc funutv> aliti_s=of the webs-t . Were so use thirntparty caoki_s=thpl help us analyzs a"d understa"d ar you use this webs-t . Thesg naoki_s walu bg stoeeB in your beowser only wath your consent. Youre so have the optv> =to optioutdof thesg naoki_s. Butdopt8=)doutdof omedof thesg naoki_s may have effect on your beows8=)dexc jeobjeobbbbbbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb rimar i oicoerry/si/actual/" cll m-objeobjeobbbbbcss="td-postcli-Nabiheader"> m-objeobjeobbbbbbbbb aoeră crcli-nav8link cli-sett8=)s-mobile" " rol2argk_idnecessary" " rol2ogg: ali-Nogg: -Nab" > m-objeobjeobbbbbbbbbbbbbNecessary jeobjeobbbbbbbbbbbbb r)[ jeobjeobbbbbbbbb jeobjeobbbbbbbbbbbbb cli-necessary"htption">Always Enabled rg 2nrn-ynme-i o rimar jeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabiala"> m-objeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabi 2ne cli-fade" " rolh"tdn_cessary"> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbb

Necessary naoki_s meg absolutely ess/a>iae for the webs-t to funutv> rcroc aliti_s=a"d security feplures=of the webs-t . Thesg naoki_s do not stoee=a"ydc .1rp> jeobjeobbbbbbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbbjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabisection"> m-objeobjeobbbbbcss="td-postcli-Nabiheader"> m-objeobjeobbbbbbbbb aoeră crcli-nav8link cli-sett8=)s-mobile" " rol2argk_idnon-necessary" " rol2ogg: ali-Nogg: -Nab" > m-objeobjeobbbbbbbbbbbbbNon-necessary jeobjeobbbbbbbbbbbbb r)[ jeobjeobbbbbbbbbcss="td-postcli-swatch"> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbb<,"put Nypd_"checkbox u="t nheckbox-non-necessary" td-postcli-user--meferenc -checkbox u" rolh"tdnheckbox-non-necessary" theckeB /> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbb jeobjeobbbbbbbbbbbbb rimarjeobbbbbbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabiala"> m-objeobjeobbbbbbbbb ss="td-postcli-Nabi 2ne cli-fade" " rolh"tdnon-necessary"> m-objeobjeobbbbbbbbbbbbb

Any caoki_s=thpl may not bg plra-6ularly necessary for the webs-t to funutv> ra"d is used specdfiuplly to aleeect use" cs meg termeB as non-necessary naoki_s. It is ma"d posy to crocure use" consent -msor to runn8=)dthesg naoki_s on your webs-t .1rp> jeobjeobbbbbbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbb rimar jeobjeobbbbbbbbbjeobbbb bbbbbbbb rimar jeob rimarjo ":fe se,ubutton_1_button_alequr":"#000",tbutton_1_button_hovip":"#000000",tbutton_1_link_alequr":"#fff",tbutton_1_as_buttonn:arue,tbutton_1_new_wi ":fe se,ubutton_2_button_alequr":"#333",ubutton_2_button_hovip":"#292929",ubutton_2_link_alequr":"#444",ubutton_2_as_buttonn:fe se,ubutton_2_hodebar":fe se,ubutton_3_button_alequr":"#000",tbutton_3_button_hovip":"#000000",tbutton_3_link_alequr":"#fff",tbutton_3_as_buttonn:arue,tbutton_3_new_wi ":fe se,ubutton_4_button_alequr":"#000",tbutton_4_button_hovip":"#000000",tbutton_4_link_alequr":"#62a329",ubutton_4_as_buttonn:fe se,uson2_family":"inherit",theader_i-si:fe se,unotify_d_bmaie_hode":arue,tnotify_d_bmaie_a ar":fe se,unotify_ima_id":"#naoki_6law-scfo-bar",unotify_-efitv> _hoa,unotify_-efitv> _vipticala:"bottom",tacrool_closg":fe se,uacrool_closg_tegoaB":fe se,uaccept_closg_tegoaB":fe se,urejuid_closg_tegoaB":fe se,ua aragai>_Nab":arue,ta aragai>_backgrlogd":"#fff",ta aragai>_border":"#000",ta aragai>_ima_id":"#naoki_6law-scfo-agai>",ta aragai>_x_-efitv> ":"10>ED ,u2_60":"#ffffff",ta ar_> ce_yn":fe se,ua ar_> ce":"10>00",tlogg8=)_> ":fe se,uas_powup":fe se,upowup_oviplay :arue,tbar_head8=)_2_60":"",tcloki__bar_a ":"bata-t",upowup_a aragai>_-efitv> ":"bottom-r""/>a,uategen_-efitv> ":"e"> m}'; ob/* ]]> */ /* ":{"v ":"v2",ts-t key":"6LcLHSkUAAAAABBRyPsf3uRIZyt7nVjk00ibHwt6",u2heme":"e""/>a,uerrea":"Warn8=)<\/strong>: Moee=thpn one reCAPTCHA has been flogd in the curegnt form. Please remove pll unnecessary reCAPTCHA fields=to make it workrcroc */ a" dataan-yn jQuery().egady(funutv> () { tdWeather.addItem({ricon-_uid":"td_top_weather_uid",tlocatv> ":"Btps:ita, Rotd_ba",tdpi_locatv> ":"Btps:i\u021ba",tdpi_language":"ro",u2oday_v cl":"broken-alouds-n",u2oday_v cl_2_60":"cer acoc,tcuregnt_un-t":0,usorghtst":[{"timestamp":161191440>,tday_temp":[-0,32],tday_n5me":"vi>",towm_day_vndex":1},{"timestamp":1612>0080>,tday_temp":[2,35],tday_n5me":"s\u00e2m",towm_day_vndex":2},{"timestamp":1612>8720>,tday_temp":[-2,29],tday_n5me":"Dum",towm_day_vndex":3},{"timestamp":161217360>,tday_temp":[0,32],tday_n5me":"lu>",towm_day_vndex":4},{"timestamp":1612260>00,tday_temp":[0,32],tday_n5me":"mar",uowm_day_vndex":5}],tdpi_key":"2b08ac14030ba455470237725275d7f8"}); }); iri/actual/" clme-ijQuery().egady(funutv> jQuery_egady() { bjeobbbbbbbbbjeobbbbtdAjaxClogi.tdGetVipcgClogisAjax(tpost",u[67152]"); bbbbbbbbbjeobbbb}); bbbbbbbbbjeo /oua (funutv> (){ (" ro) { 1) { 0) { ar:_spl71s[i] ==ps:_spl71_separ pqu + ' ' + ar:_spl71s[i]; } //jQuery('hgad').append('' + ar:_spl71s[i] + ''); regex_funutv> (atr) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + atr.tepl27p(/url\(\'/gi, '').tepl27p(/^\s+|\s+$/gm,''); }); ppl71ed_css += "" + fortaied_atr + ""; }