Lucrările au fost demarate pentru construirea celulei nr.2 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tărpiu, comuna Dumitra. În câteva luni, celula nr. 1 urmează să fie închisă și sigilată.

Proiectant al celulei nr. 2 este firma S.C. ARGIF PROIECT SRL PITESTI, iar execunat CARDINAL INFRASTRUCTURĂ SRL București. Valoarea contractului este de 5.084.811,04 lei, la care se adaugă TVA.

Prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide din judetul Bistrita Nasaud CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385 s-a realizat construirea Centrului de management integrat al deseurilor, Stație de sortare și Stație de compost in județul Bistrița-Năsăud” care include Celula nr.1 de depozitare a deșeurilor.

În anul 2013 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a concesionat activitatea Serviciului public de management și operare a CIMD Tărpiu către societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR Boldești Scăieni.

Celula 1 are o suprafață totală de 43.000 mp, din care baza depozitului este de 34.035 mp, având asigurată o capacitate de depozitare a deșeurilor de cca. 310.000 mc, conform Acordului Mediu nr.4-NV6 din 21.02.2008 revizuit la 21.10.2011.

Depozitul a fost conceput, la faza S.F., să se dezvolte în 4 etape, corespunzător celor 4 celule de depozitare, pe o suprafață totală de 11,2 ha si un volum total de 1.022.107 mc.

La proiectarea celulei 2, ca și în cazul celulei 1, s-au respectat cerințele legislației în vigoare, respectiv Lucrările proiectate sunt conforme cu:

– Hotărârea de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ghidul privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice GP nr.107/2004, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Caracteristici tehnice ale celulei 2 de depozitare:
– suprafața de 23.439 mp (suprafața totală ocupata de Celula 2, inclusiv diguri, canale pluviale);
– capacitatea celulei de depozitare este de 270.914 mc;
– înălțimea medie a celulei de depozitare măsurata de la nivelul bazei este de 18 m;
– dig perimetral cu înălțimea variabilă, cu lungimea totală de 585 m;
– lățime coronament dig: 5 m
– taluz cu panta de 1:3, spre interiorul și exteriorul celulei de depozitare
– în perioada de exploatare se propune împărțirea spațiului de depozitare în doua subcelule pentru o exploatare optimă.

Terenul pe care se va realiza obiectivul de investiții se află în intravilanul localității Tărpiu, este amplasat în cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tărpiu, la Vest de Celula nr. 1.

Suprafața totală a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tărpiu măsoară 21,66 ha, iar terenul pe care se va realiza Celula nr.2 măsoară 38.480 mp.

Principalele categorii de lucrări și ordinea executiei acestora:

1. Operatiuni de trasare – pichetare.
2. Executie podete peste rigolele existente.
3. Executie rampe provizorii;
4. Lucrari de defrisare si decopertare sol vegetal;
5. Executie drenuri si santuri de garda;
6. Executie lucrari de terasament general;
7. Executia sistemului de evacuare levigat pe sub digul de Nord;
8. Realizarea umpluturilor de aducere la cota;
9. Realizarea lucrarilor de etansare.
10. Executie sistem de drenaj;
11. Executie colector levigat;
12. Executie rampei provizorii de exploatare.

Caracteristicile dimensionale si constructive ale celulei de depozitare nr. 2

Elemente caracterisiticeU.MCelula depozitare nr. 2
Capacitate depozitare deseurimc270.914
Capacitate celula 2 inclusiv straturile de inchideremc291.569
Capacitate estimativa anuala de deseuri depozitatemc50.169
S coronament interiormp18.404,00
Suprafata totalamp23.439,00
L   coronament interiorm207,30
L med coronament interiorm89,70
I   bazam168,70
I   bazam32,90
h digm0-1,90
i digm5,00
Lungime digm585
m panta taluzuri 1 : 3

 

Etapele de exploatare a celulei nr.2 de depozitare

Etapa 1 de exploatare a celulei 2

– Etapa 1.1 depozitarea deșeurilor pe treapta inferioara a sectorului de est al Celulei nr.2 pană la cota digului de est, cu acces de pe rampa provizorie de exploatare a Celulei nr.2
– Etapa 1.2 desființarea rampei provizorii de exploatare a Celulei nr.2 depozitarea deseurilor cu acces de pe Rampa provizorie necesara executiei Celulei nr.2 si exploatare a acesteia în etapa a 2-a dinspre Celula nr.1 prin unirea cu corpul celulei 1 și înăltarea sistematica pană la cota de umplere.
Etapa 2 de exploatare a celulei 2 – exploatare trepte superioare pană la cota de umplere – 18 m, dinspre corpul de depozit format in etapa 1 dinspre vest. Odata umplerea treptei superioare a celulei 2, rampa provizorie necesară execuției Celulei nr.2 se va desființa progresiv dinspre interiorul celulei spre drumul perimetral. Timpul de funcționare al Celulei nr.2 este de 5.4 ani. Avand în vedere volumul total de deșeuri care se vor depozita în celula nr.2, rezultă anual o cantitate medie de deșeuri estimată de cca. 50.169 mc/an.

Investiția a fost aprobată prin:

– Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 149 din 19.12.2020 privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bistrița-Năsăud;
– Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023;
– Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 38 din 29.04.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire Celula 2 în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Tărpiu, comuna Dumitra”,

și va fi realizată conform prevederilor Contractului de concesiune nr. 34/2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management și Operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, încheiat între Județul Bistrița-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și SC Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor SRL Boldești Scăeni.

Valoarea totală estimată a obiectului de investiții, fără TVA, conform devizulului general, prezentat în Studiul de Fezabilitate aprobat este de 6.475.210 lei.

Sursele de finanțare ale obiectivului de investiții sunt:
– fondurile proprii ale Operatorului SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEȘEURILOR SRL Boldești Scăeni, în baza Contractului de concesiune nr.34/2013 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările și completările ulterioare, în valoare de 905.989 euro (valoare fără TVA), la cursul euro de 4,78 lei, respectiv 4.330.627 lei, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 149 din 19.12.2020;
– alocări de sume din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bistrița-Năsăud, în cuantum maxim de 2.514.246 lei (inclusiv TVA), conform Planului de investiții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.149/2019.

SPUNE-TI PAREREA