Administrația Municipiului Bistrița are planuri mari pentru Compelxul Wonderland din Unirea. Un PLan Urbanistic Zonal care cuprinde „Dotări Sportive“ va fi supus aprobării în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2020.
Planul cuprinde construcţii şi amenajări propuse pe terenul în suprafață de 338.592 mp, domeniu pubic – proprietatea Municipiului Bistriţa, Judeţului Bistriţa-Năsăud, proprietatea Municipiului Bistriţa cu drept de concesiune în favoarea SC.Eurocompozite SRL.

Planul Urbanistic Zonal „Dotări sportive” întocmit de Dico si Tiganaș birou de proiectare SRL Cluj -Napoca are ca scop organizarea funcţională, volumetrică şi tehnică a zonei studiate prin crearea unei zone de agrement cu dotări sportive şi funcţiuni conexe, reglementarea urbanistică a zonei şi scoaterea din intravilan a terenurilor ce cuprind zona aerodromului.

006a Detaliere zona agrement 1

007a Detaliere zona agrement 2

008a Detaliere zona agrement 3

009a Detaliere zona agrement 4

010a Detaliere zona agrement 5

Documentaţia are ca obiective crearea unei zone de agrement şi funcţiuni conexe, care va cuprinde: stadion de fotbal, sală polivalentă, bază sportivă, teren de sport cu pistă de atletism, terenuri de sport pentru agrement, zone verzi, trotuare, alei şi platforme pietonale, zone de joacă pentru copii, zone de odihnă şi activităţi de recreere, amenajarea unui bazin natural deschis pentru colectarea apelor pluviale de pe versanţi – cu rol tehnic şi de agrement.

Pentru amplasamentul studiat, prin P.U.Z. se propune următoarea zonificare funcţională:

 • (V2) – subzona spaţiilor verzi amenajate (sală polivalentă, stadion, bază sportivă de agrement, teren sport cu pistă de atlestism, terenuri sport pentru agrement, trotuare, alei şi platforme pietonale, zone de joacă pentru copii, zone de odihnă şi activităţi de recreere, zone verzi, amenajare bazin natural deschis, pentru colectarea apelor pluviale de pe versanţi – cu rol tehnic şi de agrement, drumuri de incintă, trotuare, alei pietonale);
 • (T2) – subzona transporturilor rutiere şi amenajărilor aferente;
 • (T3) – subzona transporturilor aeriene şi amenajărilor aferente;
  având indicatorii urbanistici în funcţie de obiectivele propuse:

Pentru subzona (V2): suprafaţă teren 254.804 mp, P.O.T.max.30%, C.U.T.max.0,5, regim de înălţime max.P+3E+nivel tehnic, înălţime max.18,0 m, spaţii verzi 40%;

Pentru subzona (T2): suprafaţă teren 23.509 mp, numărul şi configuraţia acceselor şi parcajelor se determină conform Anexelor nr.4-5 la H.G.R.nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; accesul în incintă va fi asigurat numai direct dintr-un drum de circulaţie publică;

Pentru subzona (T3): suprafaţă teren 60.278 mp, regim de înălţime max.P+2E, înălţime max.9,0 m, suprafeţe libere asigurate de o perdea de vegetaţie în proporţie de 40%;
Având în vedere că amplasamentul este situat în zona II de servitute aeronautică civilă – la elaborarea proiectului tehnic de execuţie a construcţiilor şi amenajărilor propuse se vor respecta cu stricteţe condiţiile privind respectarea amplasamentelor şi datelor precizate în documentaţia avizată – conform Avizului de principiu nr.2446/151/03.03.2020
Întrucât zona nu este dotată cu toate echipamentele edilitare (energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale, telefonie), pentru asigurarea funcţionalităţii obiectivelor propuse se va asigura racordul la reţele prin extinderea/completarea infrastructurii tehnico-edilitare conform normativelor de propiectare în vigoare.

Planul Urbanistic Zonal propus respectă condițiile din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița cu privire la rezolvarea acceselor auto şi pietonale, organizarea circulaţiilor şi a parcajelor – dimensionate conform H.G.R.nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, astfel încât să deservească toţi factorii implicaţi, inclusiv intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

În perioada 18.03.2020 – până în prezent, documentaţia a fost expusă în holul Primăriei municipiului Bistriţa pentru consultarea populaţiei.
Anunţul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul local Răsunetul din data de de 20.03.2020. Nu au fost înregistrate contestaţii.

1 COMENTARIU

 1. Motto:
  “Parcul sportiv nu servește spectacolismului ci este școala adevăratei educatii fizice. Nu este un stadion unde 22 fac sport și 22000 privesc, ci vrea să inverseze aceste cifre, ca 22000 să facă exercitii și 22 să privească”.
  (Iuliu Haţieganu- în cuvinte înţelepte)
  După cele 3 mandate de administratie catastrofală ale primarului Ovidiu Cretu, orasul Bistrita s-a ales cu o piartră de moară, de fapt un proiect tâmpit numit pompos si neromâneste “Wonderland” la care au pus botul si alti neisprăviti din administratia locală si judeteană. Acest proiect fără perspectivă situat pe pasunea din Unirea la poalele dealului “Cocos”, a înghitit deja peste 5 milioane de euro din imprumuturi bancare, pe o pârtie de ski nefunctională si unde se aruncă în continuare cu alti bani din bugetul local, pe tot felul de lucruri inutile construite de-a valma fără nici o logică. Ce să caute aici un stadion cu 12.000 de locuri si o sală polivalentă cu 2500 de locuri? Aici se mai află un aerodrom privat iar acum, în acest amalgam s-a început si constructia unei săli polivalente destinată pentru a găzdui cele mai variate manifestări, de la competitii sportive până la evenimente culturale, corporatiste, conferințe sau concerte. Pe langa faptul că n-are nici un rost ca o asemenea sală să fie amplasată la dracu-n praznic, pe pasunea din Unirea in loc sa o faci in oras, unde spectatorii pot ajunge mai usor chiar pe jos, dacă aici se vor organiza concerte, acestea vor fi „acompaniate” de zgomotul produs de pe aerodromul din apropiere. De asemenea, s-a demarat construcției unui parc acvatic, (aqualand) pentru s-au alocat 3 milioanede lei din bugetul local reprezentând abia 10% din banii necesri , desi exista posibilitatea ca acesta să fie finantat prin Compania Natională de Investitii (CNI). Asta nu inseamnă să nu se amenajeze complexul sportiv din Unirea care ar trebui sa includă doar terenuri si dotari pentru practicarea sportului de masă si care sa fie conceput dupa modelul Complexului Sportiv Gheorgheni din Cluj-Napoca, care a fost realizat cu fonduri guvernamentale prin CNI.
  Vezi: https://complexsportivgheorgheni.ro/

SPUNE-TI PAREREA