Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de 30 iunie 2020, de la ora 10.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa ce poate fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri pe e-mail, anterior şedinţei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

Persoanele interesate sunt invitate, de asemenea, să depună propuneri sau recomandări pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, până la şedinţa comisiilor reunite ale consiliului local din data de 29.06.2020, ora 10,00.
În mod excepţional, maxim 5 persoane pot participa la şedinţa online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispoziţie în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, în baza unor solicitări scrise şi depuse cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii şedinţei ordinare a consiliului local.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2020

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preşcolar privat Grădiniţa cu Program Prelungit „Academia Ştrumfilor” în denumirea Grădiniţa cu Program Prelungit „Ştrumfii”
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.220/23.12.2019 privind aprobarea Reţelei Şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2020-2021
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Zero Carbon Cities”, finanţat prin programul URBACT III
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Active Citizens”, finanţat prin programul URBACT III
 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului aferent Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii darii în administrare în favoarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a imobilului situat în municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei nr.9A
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 26 mp, proprietate privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa Bulevardul Decebal nr.44, teren aferent extinderii spațiului comercial proprietatea societății “UNIVERS TEO DISTRIBUTION” S.R.L.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor loturi de teren situate în localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.33, în incinta Complexului Sportiv Polivalent Bistrița în vederea amplasării unor construcții provizorii pentru activități de alimentație publică și de comercializare și închiriere articole sportive
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Bistrița a cotei de ½ din imobilul, construcție și teren, situat în strada Zimbrului nr.19, având destinația de grădiniță
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat a municipiului Bistrița a imobilului, construcție și teren, situat în strada Spiru Haret nr.6, identificat în CF Bistrița nr. 54115, respectiv CF 54115 – C1 – U3
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistrița, str.Magnoliei, în vederea edificării unei locuințe proprietate personală pentru tineri
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud de trecere a imobilului, teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, Drumul Cetății nr.2A, din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Municipiului Bistrița
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Aleea Ghiocelului, bl.1, sc.D, et. II, ap.45 proprietatea privată a Municipiului Bistrița în cotă de 12/16, și a numiților Tigăuan Natalia, Iubaș Livia și Iedean Aurora, în cotă de 4/16
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.52/27.03.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului proprietate publică a municipiului Bistrița, localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.33, în vederea întreținerii și exploatării
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Servicii Publice Bistriţa
 17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8”
 18. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 10”
 19. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 12”
 20. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr.36/24.06.1993 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi sărbători legale şi modificarea Hotărârii nr.74/25.04.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2020
 21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, amenajări exterioare, accese şi parcaje” în municipiul Bistriţa, str.Subcetate nr.38A
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dotări sportive” în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.33
 24. Proiect de hotărâre privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului
 25. Acordul de principiu privind solicitarea Clubului Lions Bistriţa formulată prin adresa nr.397/22.06.2020, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.41188/22.06.2020, în vederea derulării proiectului „Parcul Tematic Lions”

SPUNE-TI PAREREA