Societatea ROYALPLAST SRL a derulat în perioada 26.07.2016 – 30.06.2020, proiectul „Realizare construcţie şi dotare unitate confecţionat uşi, ferestre din PVC”, cod SMIS 111408, în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-
2020), Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul cu valoarea totală de 1.331.053,40 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 759,939,73 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 134.107,01 lei a fost finanțat prin Programul Operațional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat
cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea competitivităţii companiei în piaţa în care aceasta activează şi
dezvoltarea organizaţională şi managerială a companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 Asigurarea unor spaţii de producţie proprii (formate din 2 clădiri) adaptate nevoilor de dezvoltare ale firmei
până la finalizarea proiectului;
 Mărirea capacităţii de producţie cu încă 2 noi echipamente tehnologice, performante din punct de vedere
tehnologic, în termen de 23 de luni de la demararea proiectului.
 Creşterea numărului de angajaţi cu încă 5 persoane pentru susţinerea activităţii operaţionale.
Rezultatele proiectului:
– Firma deține spații proprii de producție;
– Compania deține 2 noi echipamente tehnologice pentru mărirea capacității de producție;
– Sunt ocupate 5 noi locuri de muncă, din care 2 locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.
Proiectul de investiții s-a implementat în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Impactul implementării proiectului la nivel local şi regional rezidă în crearea de locuri de muncă și cresterea
competitivității companiei prin crearea spațiilor de producție și dotarea cu active noi.
Date de contact:
Telefon: 0742506240; E-mail: office@royalplast.ro

SPUNE-TI PAREREA