Începând cu data de azi, 17 iunie 2020, se prelungește starea de alertă pentru o perioadă de 30 zile.

În acest sens au fost dispuse următoarele măsuri necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2:

Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților

– Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.
– Se instituie măsura carantinării/izolării la domiciliu pe o perioadă de 14 zile pentru persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției carantinării/izolării ( lista cu țările exceptate o găsiți aici http://www.cnscbt.ro/…/1798-lista-zonelor-afectate-val…/file
).
– Persoanele care vin în România din una din țările exceptate, dar nu au stat o perioade de cel puțin 14 zile pe teritoriul acelei țări, intră în carantină/izolare la domiciliu.
– Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile într-o țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulative în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.
– Persoanele care nu doresc să își expună familia prin carantina/izolarea la domiciliu pot opta pentru carantină instituționalizată.
– Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu sunt introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și vor suporta cheltuielile cu hrana și cazarea.

Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

– Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise.
– Antrenamentele, cantonamentele și competițiile sportive pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrul sănătății.
– Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine se pot desfășura fără spectatori.
– Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați, și/sau de performanță sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 m2/persoană.
– Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor tipuri de evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
– Spectacolele de tip drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii.
– Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producție de film și audiovizual, precum și evenimente culturale în aer liber pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.
– Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrul afacerilor interne.
– Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună( respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul).
– Evenimentele private în spații închise se pot desfășura cu participarea a maxim 20 de persoane, iar în spațiile deschise cu cel mult 50 de persoane, cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
– În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Hotărârea prin care a fost aprobată prelungirea stării de alertă a fost publicată în Monitorul Oficial cu Nr. 515 din 16 iunie 2020.

SPUNE-TI PAREREA