Trei locuințe protejate și un centru de zi vor fi construite în orașul Beclean, pentru persoanele de dizabilități. Proiectul este pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean Bistrița-Năsăud și vine în contextul în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud înregistrează un număr crescut de solicitări privind îngrijirea persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate și reconversia unui spațiu în centru de zi, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud” face parte din Strategia de dezvoltare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și urmărește gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile normelor incidente, în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud are rolul de a asigura, la nivel  județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

În prezent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud înregistrează un număr crescut de solicitări de admitere în centrele rezidențiale pentru asigurarea îngrijirii, acordării serviciilor sociale, medicale, de recuperare de care persoana cu dizabilităţi are nevoie, solicitări venite din partea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor legali, familiilor acestora şi nu de puţine ori din partea reprezentanţilor comunităţilor locale pentru persoane cu dizabilităţi, cazuri sociale pentru care nu dispun de servicii de menţinere în comunitate şi care în general se confruntă cu grave probleme sociale.

Având în vedere situația prezentată mai sus, precum și obiectivele prevăzute în actele normative în vigoare prin care se urmărește tranziția de la serviciile sociale furnizate în sistem instituționalizat la serviciile furnizate în cadrul comunității, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud își propune restructurarea unor centre mari, respectiv Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tineri cu Handicap Beclean, prin asigurarea protecției beneficiarilor în locuințe protejate (LP) și prin dezvoltarea unor servicii specifice de recuperare, de îngrijire, consiliere psihologică individuală, consiliere de grup, consiliere familială, servicii de socializare pentru beneficiari, dar și pentru persoane din comunitatea locală care necesită acest tip de serviciu, prin reconversia spațiului existent, din str.1 Decembrie 1918, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, în centru de zi (CZ).

Implementarea acestui proiect va produce o gamă largă de efecte secundare pozitive:

– va permite desfășurarea activităților în condiții adecvate la nivelul locuințelor protejate;

– va crește confortul persoanelor cu dizabilități care beneficiază de găzduire și îngrijire în cadrul locuințelor protejate, dar și a personalului care lucrează în cadrul acestora;

– va asigura condiții optime pentru desfășurarea activităților urmărind creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor.

În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătățire a calității serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități, la consolidarea avantajelor alternative și de protecție în locuințe protejate față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic și la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute și acceptate la nivel european.

Proiectul corespunde exigenței ca serviciile sociale oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu și să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu handicap, oferindu-le condiții de viață și servicii adecvate.

 

Analiza situației existente şi identificarea deficiențelor

Locuințele protejate (3 locuințe) se vor construi pe terenul identificat cu CF nr.29285, nr.29286 și nr.29287 Beclean, pe o suprafață totală de 6.000 mp, situat în intravilanul orașului Beclean, ridul Podirei, categorie de folosință – curți construcții.

 

Reconversia unui spațiu în centru de zi se va realiza dintr-o construcție existentă care se află în intravilanul orașului Beclean, situată pe strada 1 Decembrie, nr.36, jud. Bistrița-Năsăud, imobil – teren și construcții înscris în CF nr.29290 Beclean, construcția fiind identificată într-o stare avansată de degradare.

 

Imobilul, edificat la sfârșitul sec. al XX-lea, cu regim de înălțime P, este fosta maternitate a orașului Beclean și se află în stare avansată de degradare atât la interior, cât și la exterior, fiind necesară îmbunătățirea și adaptarea funcțiunilor pentru înființarea unui centru de zi.

Imobilul este compus din: 4 saloane, centrala termică, grupuri sanitare, duș și holuri. De-a lungul timpului nu s-au realizat lucrări de consolidare, reabilitare sau restaurare. În prezent, clădirea este total nefuncțională și prezintă degradări ale pardoselilor, planșeului din grinzi de lemn, a șarpantei, a tencuielilor interioare și exterioare. Tâmplăria interioară și exterioară este degradată și complet nefuncțională, fiind necesară înlocuirea ei în totalitate. Imobilul este debranșat de la utilități. Compartimentările interioare s-au păstrat în mare parte, dar există compartimentări nestructurale la parter, care se pot folosi în scopul adaptării spațiilor la nevoile și funcțiunile actuale. Este necesară reabilitarea instalațiilor sanitare cât și revizuirea ansamblului rețelei de conducte din punct de vedere funcțional și estetic.

 

SPUNE-TI PAREREA