Spitalul Județean de Urgență Bistrița, unitate sanitară de interes județean, care funcționează în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a solicitat, printr-o adresă, întreprinderea demersurilor necesare constituirii unui drept real de administrare asupra unei cote părți din imobilul – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, str.Sucevei nr.1-3, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.

Solicitarea este motivată de necesitatea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activităților de către structurile funcționale ce asigură îndeplinirea atribuțiilor Spitalului Județean de Urgență Bistrița cu privire la activitatea economică, financiară, administrativă, etc.
În prezent, sectorul administrativ – TESA (Serviciul resurse umane, Serviciul salarizare, Serviciul financiar, Serviciul contabilitate, Compartimentul analiză bugetară, Compartimentul audit intern, Compartimentul juridic, Serviciul achiziții publice și aprovizionare – transport) al Spitalului Județean de Urgență Bistrița își desfășoară activitatea într-un spațiu din imobilul situat în municipiul Bistrița, str. Petre Ispirescu, nr.10A (fosta str.Aleea Basmului, nr.2), care este inadecvat, ca suprafață și condiții de amenajare, în raport cu creșterea gradului de complexitate a activității și a numărului de persoane care activează în structurile respective.
Spațiul din imobilul situat în municipiul Bistrița, str.Sucevei nr.1-3, solicitat pentru relocarea structurilor funcționale din cadrul Spitalului Județean Bistrița-Năsăud este neutilizat ca urmare a schimbării sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud în imobilul situat în municipiul Bistrița, str.Horea nr.20, județul Bistrița-Năsăud.
Potrivit prevederilor art.108 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a Codului administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public, judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate.
Prin urmare, este necesară constituirea prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a unui drept real de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra unei cote părți din imobilul – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, cu destinația de sediu al structurilor funcționale ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița ce îndeplinesc atribuții economico-financiare și administrative, în scopul desfășurării activităților specifice furnizării serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.

SPUNE-TI PAREREA