Rudele persoanelor care au deţinut arme sau materiale explozive sunt obligate ca, după decesul acestora, să anunţe Poliţia. De asemenea, vă reamintim faptul că nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive, atrage pedeapsa cu închisoarea, astfel:

 Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operaţiuni, precum circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, tentativa se pedepseşte .

 Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă;

 Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiuni privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepseşte cu închisoare la unu la 5 ani.

 Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi
muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită
accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

 Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa
deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.

 Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;

 să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la
armurier;

 trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia
situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

 să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă,
altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie
competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea
temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval
sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

 deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau
substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare
avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o
stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

SPUNE-TI PAREREA