Conform unui comunicat, Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește că, potrivit OUG 33/2020, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, vor beneficia de facilități fiscale pentru plata impozitului datorat pentru trimestrul I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv.

Așadar, contribuabilii vor beneficia de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari;
b) 10% pentru ceilalți contribuabili.
Facilitățile fiscale se aplică în mod corespunzător și pentru:
– contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia vor beneficia de facilitățile fiscale dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020;
– contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
Așadar, contribuabilii care înregistrează impozit pe veniturile microintreprinderilor vor beneficia de o bonificație de 10% pentru plata impozitului aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația se calculează asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

SPUNE-TI PAREREA