• Organizatorul licitatiei – Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului R.A., cu sediul in mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud, tel. / fax -0263-217.813, e-mail; os_sieu@yahoo.com.
  • Data  si ora desfasurarii licitatiei : 07.04.2020, ora 11.00.
  • Locul desfasurarii licitatiei; sediul Ocolului Silvic Valea Sieului din mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud.
  • Tipul licitatiei; licitatie publica cu strigare.
  • Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 715/ 05.10.2017.

 

 • Data si ora organizarii preselectiei; 02.04.2020, ora 16.00.

 

 • Data si ora-limita pana  la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie; 02.04.2020 , ora 14.00.
 • Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site–ul ;publicare@ocoalesilvice.ro.si os_sieu@yahoo.com.

Volumul total ( brut ) de materiale lemnoase fasonate oferite la licitatie este de: 230 mc, din care pe sortimente;

 

 • Lemn rotund pentru industrializare –  230 mc

 

si, respectiv, pe specii si grupe de specii

 

 • gorun –   129,5 mc
 • fag      – 100,5 mc
 • Materialele lemnoase fasonate care se ofera la  vanzare provin din fondul forestier proprietate publica certificat FSC.

 

 • Materialele lemmnoase fasonate, ramase neadjudecate dupa incheierea licitatiei se pot adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.
 • Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de  24.03.2020.
 • Documentele privind dovada achitarii garantiei de contractare si a tarifului de participare la licitatie se depun la secretariatul comisiei de licitatie cu minimum 2 ore inaintea inceperii sedintei de licitatie.
 • Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei ;
 • Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul maxim de 5 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:

     – nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din      culpa operatorului economic;

      – nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului;

      – isi retrage oferta in perioada de valabilitate a contractului;

      – a fost incheiat in termen contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea     garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute la art. 66, alin. ( 1 ) lin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei; persoane de contact: ing.Cira Silviu / ing. Emrich Octavian – tel. 0263- 217.813.

 

Ocolul silvic Valea Sieului RA

ing. Cira Silviu – sef ocol

SPUNE-TI PAREREA