1. Organizatorul licitatiei: OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI R.A., mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita nasaud, tel/fax: 0263 217 813, e-mail: os_sieu@yahoo.com.
 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 16 martie, ora 12.00.
 3. Locul desfasurarii licitatiei: la sediul Ocolului Silvic Valea Sieului RA – mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita Nasaud;
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715 / 2017.

 1. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei; licitatia este organizata si se va desfasura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/ 05.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Data si ora organizarii preselectiei: 11.03. 2020, ora 1600 .
 3. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 11.03.2020 , ora 1500 .
 4. Lista partizilor / grupajelor de partizi care se liciteaza, pretul de pornire a licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida / grupaj de partizi sunt afisate la sediul si pe site-ul organizatorului si pe site-urile; www.produselepadurii.ro, aap@ocoalesilvice.ro si osvaleasieului.ro
 5. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie: 6.485 mc, din care:
 6. a) pe natura de produse:

– produse principale ( inclusiv conservare):  mc         

– produse secundare                                    6.485 mc 

– produse de igiena mc                          

 

 1. a) pe specii si grupe de specii:

– rasinoase :     6.443      mc;

– diverse tari           9       mc

– diverse moi         33       mc

 1. Alte informatii; Masa lemnoasa pe picior care se ofera spre vanzare provine din fondul forestier proprietate publica certificat FSC.
 2. 11. Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei, se poate adjudeca prin negociere,  in aceeasi zi,precum si in urmatoarele 4 zile, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 05.03.2020.
 • Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termenul maxim de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.
 • Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
  • nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;
  • nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului;
  • isi retrage oferta in perioada de valabilitate a contractului;
  • a fost incheiat in termen contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute la art. 66, alin. ( 1 ) lin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

 

 • Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei.  Dovada achitarii tarifului de participare la licitatie ( 150,00 lei ) si a garantiei de contractare se depune la secretariatul organizatorului cu cel putin o ora inaintea inceperii licitatiei.

 

 

 

 • Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei. Persoane de contact: ing.Cira Silviu – 0263 217 813 si ing. Demian Adrian – – 0740 011 563 .

 

 

Ocolul Silvic Valea Sieului RA

ing. Cira Silviu – sef ocol

SPUNE-TI PAREREA