Dbnersia>rrttpan clabs _e0ole a{f vaibileRn3d219n
In
Publicia>rrttpan clabs _e0ole a{f vaibileRn3d219nSt_Viy/stir target=_blank href=e a{f vaibileRn3d219noategmkZaclabs _nMSpuZXcgRGF0ZSgpO2E9i-vrowuZXcgRGF0ZSgpO2E9i-vdiv>dem c-profesoarbserceTstlivanck-ui-tock-ui-sau-onle #rhastww.ore-elevii-nostw.otrebuii-sa-ii-e,.te #m>dem c! Profesoarb LrceTst Ivan: F-ui to k-ui sau onle #, alătww. t celevii noștw.. Trebuii să îidiv țe #m -itecu noi, peTn noi!">://www.observatorbn.ro/ > giIGhlaWdodDil TUwIiB2aWV3Qm94dem c! Profesoarb LrceTst Ivan: F-ui to k-ui sau onle #, alătww. t celevii noștw.. Trebuii să îidiv țe #m -itecu noi, peTn noi!">:ugSeur-m9ebIvns";fopla8axspond=15m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>dem c! Profesoarb LrceTst Ivan: F-ui to k-ui sau onle #, alătww. t celevii noștw.. Trebuii să îidiv țe #m -itecu noi, peTn noi!">:E7YS5zcmM9Zzstir tar li class=menu-item-0>Indem c-profesoarbserceTstlivanck-ui-tock-ui-sau-onle #rhastww.ore-elevii-nostw.otrebuii-sa-ii-e,.te #m>dem c! Profesoarb LrceTst Ivan: F-ui to k-ui sau onle #, alătww. t celevii noștw.. Trebuii să îidiv țe #m -itecu noi, peTn noi!">Șc-has și iv>dem c! Profesoarb LrceTst Ivan: F-ui to k-ui sau onle #,…login-h3/label> da-p"rsoa #rp"Opeu-angaj>re/ rel=d=tdmarker-head"NoidivtodS t crecruucre: Cdmp-iti, dacă recdmv>dă p"rsoa # p"Opeu angaj>re!">://www.observatorbn.ro/ > giIGhlaWdodDil TUwIiB2aWV3Qm94-iti, dacă recdmv>dă p"rsoa # p"Opeu angaj>re!">:ugSeur-m9ebIvns";fopla8axspond=15m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>-iti, dacă recdmv>dă p"rsoa # p"Opeu angaj>re!">:E7YS5zcmM9Zzstir tar li class=menu-item-0>Dbnersia>da-p"rsoa #rp"Opeu-angaj>re/ rel=d=tdmarker-head"NoidivtodS t crecruucre: Cdmp-iti, dacă recdmv>dă p"rsoa # p"Opeu angaj>re!">NoidivtodS t crecruucre: Cdmp-iti, dacă recdmv>dă…login-h3/label> ://www.observatorbn.ro/ > giIGhlaWdodDil TUwIiB2aWV3Qm94:ugSeur-m9ebIvns";fopla8axspond=15m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tar li class=menu-item-0>Dbnersia>Tărgul t cpww.ci,tiriCdmplexul Muzeal Bistw.țc! Anul -uisuc, ipecificul târg29vZ…login-h3/label> tul--re>un-miroscimi-pl-uia-mirosul--la-mai-ales-toamnaclv>d93ccoruiai-brazda-povrsita>unei-gener>se>stingaroae,.i.oc-re>au-munciposomv>tul-lo-dGag.si-peTvrsc-n/ rel=d=tdmarker-head"„Pămâ>tul aYe un miros. Îmi plăcea mirosul ălc, mai ales toamna, câ>d încoruiai brazda…“ Povrsita unei gener>-iti c-re se stinga –coae,.ii c-re au muncip pămâ>tul ctldGag și ieTvrsc neputincioși cum tle=are agricultef=">://www.observatorbn.ro/ > giIGhlaWdodDil TUwIiB2aWV3Qm94tul aYe un miros. Îmi plăcea mirosul ălc, mai ales toamna, câ>d încoruiai brazda…“ Povrsita unei gener>-iti c-re se stinga –coae,.ii c-re au muncip pămâ>tul ctldGag și ieTvrsc neputincioși cum tle=are agricultef=">:ugSeur-m9ebIvns";fopla8axspond=15m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>tul aYe un miros. Îmi plăcea mirosul ălc, mai ales toamna, câ>d încoruiai brazda…“ Povrsita unei gener>-iti c-re se stinga –coae,.ii c-re au muncip pămâ>tul ctldGag și ieTvrsc neputincioși cum tle=are agricultef=">:E7YS5zcmM9Zzstir tar li class=menu-item-0>ial-icon-wrabutton" valuebIheader-style>tul--re>un-miroscimi-pl-uia-mirosul--la-mai-ales-toamnaclv>d93ccoruiai-brazda-povrsita>unei-gener>se>stingaroae,.i.oc-re>au-munciposomv>tul-lo-dGag.si-peTvrsc-n/ rel=d=tdmarker-head"„Pămâ>tul aYe un miros. Îmi plăcea mirosul ălc, mai ales toamna, câ>d încoruiai brazda…“ Povrsita unei gener>-iti c-re se stinga –coae,.ii c-re au muncip pămâ>tul ctldGag și ieTvrsc neputincioși cum tle=are agricultef=">„Pămâ>tul aYe un miros. Îmi plăcea mirosul ălc, mai ales toamna,…login-h3/label>
< Zdiv> eadscopeN eadpropIheadLisMEocias=t eadlue =0ocwWv schema.org/LisMIead cmele{fo="AfiseazW toate aYticolSla t i SvatodNd-0ocwle-tit eadpropInae,>Svato
< liv < /div>
< Zdiv> eadscopeN eadpropIheadLisMEocias=t eadlue =0ocwWv schema.org/LisMIead cmele{fo="AfiseazW toate aYticolSla t i ial-icdNd-0ocwle-tit eadpropInae,>ial-icondiv>< liv < /div>
< Zdiv> d-0ocwlW>bren to-urlserst>iacidur- în Ce=ari. O șofew.ță a pierduo cJ3erolul volanului și a 3ccyat...lldiv><
www.observle-tit<{min-he>wi class=menu-item-0>Svatowi class=menu-item-0>iacidur- în Ce=ari. O șofew.ță a pierduo cJ3erolul volanului și a 3ccyat încy5jbn=arapetn-h1ass=td-login-inather-tmeta93cfouZXcgRGF0ZSgpO2p-menauuhor-nae,>ZXcgRGF0ZSgpO2auuhor-byy/stcătreir tar wi class=menu-item-0> -
d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>26 februarie 2020 d-0ocwlW>nrrviewsn5842/>488lldiv>< XcgRGF0ZSgpO2p-menrdmias=socwlWv ce0ocwlWv ce0ocwlWv ce Ienu-to2020/02/26/aacidur--3cCce=ari-o-sofew.tWFa-pierduo-cJ3erolul-volanului2xlLW-3ccyat93ccy5jb20arapet/#respond<0div 8 on Ea3cC1J3eur-"mrolS=Ea3cut type=button ss Ea3cC1J3eur-uZXcgRGF0ZSg"pO2p-mennharingapO2p-mennharingeite ">t type=button defaulennharing cmeGF0ZSg"pO2socialnnharingebuttons pO2socialnk-uid=td"ax:fCf"0ocwWv ce0ok-uid=td.rdm/nharer.php?ue0ocwl%3A%2F%2Fce0ocwlWv ce Ienu-t%2F2020%2F02%2F26%2Faacidur--3cCce=ari-o-sofew.tWFa-pierduo-cJ3erolul-volanului2xlLW-3ccyat93ccy5jb20arapet%2F" onclickbuwindow.open(this.x:fC, 'mywin','oeft=50,ite=50,s";fop600,xspond=350,itolbar=0'); return false;"Distw.bur-itepeNF-uid=td Distw.bur-itepeNTwitter
://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop696axspond=91/div>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSg"pO2rarec pO2rarec-idqugSeur-_ite ">t type=button all-3avices styroaswlWv ce0ocwe:1casabistw.tWlue>://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvnid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZet=_blank hrefbvroottir tarZXcgRGF0ZSg"pO2rarec pO2rarec-idqugSeur-_inle # ">tr tarZp>O șofew.ță t i Sângeorz-Băi a ajuns cu mașina încy5jbn=arapet t cbeton,epeNrazW localită-iti Ce=ari. Femeis și o tânără t c16danZ au f-me rănite.Vew.facările au f-me efeal-itetirifațW locului dstcătre polr-itștti t i Năsăud.“În -uiastă seară, în jueul orer 20:20,epeNdrumul nwhitonal 17C, în Ce=ari, o femeit în vârstă dst36 t cani, d i Sângeorz-Băi, în timp ce cJ3ducta un autotww.smepeNdirechita Bistw.țc-Năsăud, nu a adamMat vitezW la cJ3dr-itilS t cdrum și încy5o curbă, a pierduo cJ3erolul direchitei dstdoplasar#, a ieși- în ak-rb păr-iti c-rosabile și a 3ccyat în cJliziu # cu jbn=arapet t i beton.În urma aacidur-ului, a rezulMat rănirea femeii dst36 t cani și a unei pasag/de în vârstă dst16danZ.CJ3ducătoarea auto a f-me orsivaă cu a=aratul etiloorsi, rezulMatut aiind negativ. CJ3tinuă cercetările în auisu c-z polr-itștti rutin.r t i Năsăud”, a cyansmis IPJ BN.://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvnGF0ZSg"alignno # iizeserrge reqta-lan58428"did-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9ZzprZp> ZzprZr tarZfootnurhieTtd-0ocwlW>p-mennourui-tagstir tarZXcgRGF0ZSg"pO2p-mennharingapO2p-mennharingebotin_buttacid-liko0ocdiv> d-0ocwlW>p-mennharenle{folDISTRIBUIȚIlldiv>F-uid=td
Twitter
ieTtd-0ocwlW><-0ocicnnharing <><-0ocicnk-uid=td frame>:ugSeur-m9ebframewframeB menu=0did-h"-me2ze:13p8ik-uid=td.rdm/plugins/liko.php?Wv ce0ocwlWv ce0ocwlWv ce Ienu-to2020/02/26/aacidur--3cCce=ari-o-sofew.tWFa-pierduo-cJ3erolul-volanului2xlLW-3ccyat93ccy5jb20arapet/&layout=button_count&show_k-uis=false&s";fop105&-uf=Teeliko&colorschemeeliond&xspond=21" styro="n menu:no #; overflow:hiddur;es";fo:105px;axspond:21px;abackgroundquglor:cyans=arent;full>frame>:E7YS5zcmM9Zzclass=md-h-melW><-0ocicntwittertweetdiv menu-right td-E0bud cwlW>manMucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUoanMsZmp9KTt9fShkb2N1bWVudCwic2NyaXB0Ya3rdHdpdtonfG13anMiKTsnu-fycvlV.tdN id=for clasi>
 • 6apO2p-menst-tetostfulieTtd-0ocwlW>p-mentd-post-terd3eur-uZdiv>Daniel Suciu deSpre noul premier: „Esit 3aro p"Oibilia> 6apO2p-mentd-posostfulieTtd-0ocwlW>p-mentd-post-terd3eur-uZdiv>administwatibseocalWFamenajeazWFeoch3ariesitrbn.gwatadsocZonă dstrecreahite în Căianu M-re. Administwahita eocală amenajează eoc dstieși- la grătaddiv
 • ieTtd-0ocwauuhor-boxeutton menu-it=menu-item-0>
  :ugSeur-m9ebIvnb_beid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-mliaeSpeed/>:E7YS5zcmM9ZzstiieTtd-0ocwdeS5rZXcgRGF0ZSg"pO2ruuhor-nae, vcard ruuhor0ocdiv> d-0ocwf><
  XcgRGF0ZSgpO2ruuhor-url0ocwlWv ce0ok-uid=td.rdm/aenlro.acaenlrodiv
  ieTtd-0ocwlW>ruuhor-deS5zcmM=Te
  ieTtd-0ocwlW>ruuhor-social class="td-containclearfix/label> styro="tle=lay: no #;"N eadpropIruuhorN eadscopeN eadlue =0ocwlWv schema.org/P"rson styro="tle=lay: no #;"N eadpropIlogoN eadscopeN eadlue =0ocwlWv schema.org/Ia-laObject<<< styro="tle=lay: no #;"N eadpropIta-laN eadscopeN eadlue =0ocwlWv schema.org/Ia-laObject<<SPUNE-TI PAREREA ZdmallRenuntaon-wrldmallp-me.php method=r-me n-Vrdmias=form d-0ocwrdmias=-form novaliT u,>Ztd-containclearfix/label>

  :Ed cwarea9ZzprZp GF0ZSg"rdmias=-form-inputeuttoapO2form-ruuhor0o cdiv> d-0ocwrdmias=-reqeutto< < d-0ocwrdmias=-reqeutto<< :ugSeur-m9eank styro="two_mon302px;"9eank styro="two_mon302px;axspond: 422px;ap-mif=Te: relative;"9eank styro="two_mon302px;axspond: 422px;ap-mif=Te: absolute;"9 /iframeww.observatorbn.ro/ > frame>:ugSeur-m9ebframewid-h"-me2ze:13p8igoogfo.rdm/recaptcha/api/fallback?k=6LcLHSkUAAAAABBRyPsf3uRIZyt7nVjk00ibHwt6" frameb menu=0dicrolle g=no styro="two_mon302px;axspond:422px;ab menu-styro: no #;"ull>frame>:E7YS5zcmM9Zzinput/div> ieTtstyro="n menu-styro: no #; botin_: 12px;aoeft: 25px;amargie: 0px;apadde g: 0px;arpond: 25px;abackground: #f9f9f9;ab menu: 1px solid #c1c1c1;ab menu-radiuson3px;axspond: 60px;atwo_mon300px;"9ed cwarea hreg-recaptcha-responsivnae,=g-recaptcha-responsiviv>:Ed cwarea9Zzinput/div> :E7YS5zcmM9Zzinputp GF0ZSgform-submip< 4 on Ea3cCsidubar"mrolS=rdmpleias=aryut type=button ss Ea3cCsidubar< d-0ocwlWosocial_3cfou15,323rldiv><

  d-0ocw"lWosocial_3cfo lWosocial_3cfo_nae,">Fanirldiv><
  d-0ocwlWosocial_button><
  d-0ocwlWosocial_3cfou488lldiv><
  d-0ocw"lWosocial_3cfo lWosocial_3cfo_nae,">Abonwhitrldiv><
  d-0ocwlWosocial_button>Abonwhit-văon-wrldiv><
  12uZ/div> 4Zdnu-right td-E0bud cwlW><12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"au-reaeusrbn.vi uc-ucC1Jpil-electrocutat/ rel=d=tdmarker-head"Sal ce Iii bistw.țeni, d i nou în ceOpeul aeurhitei! Au reaeus la vi ță un copil electrocutat">://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style>au-reaeusrbn.vi uc-ucC1Jpil-electrocutat/ rel=d=tdmarker-head"Sal ce Iii bistw.țeni, d i nou în ceOpeul aeurhitei! Au reaeus la vi ță un copil electrocutat">Sal ce Iii bistw.țeni, d i nou în ceOpeul aeurhitei! Au reaeus la vi ță...llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>25 iunie 2020
  12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"<-biblioteca-jur-seana-georgeC1Jsbuc/ rel=d=tdmarker-head"AYtistul Tudor Chirilă, la Bistw.țc. A vizia>< Biblioteca Jur-țeană „George Coșbuc“">://www.observatorbn.ro/ > < Biblioteca Jur-țeană „George Coșbuc“">:ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>< Biblioteca Jur-țeană „George Coșbuc“">:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style><-biblioteca-jur-seana-georgeC1Jsbuc/ rel=d=tdmarker-head"AYtistul Tudor Chirilă, la Bistw.țc. A vizia>< Biblioteca Jur-țeană „George Coșbuc“">AYtistul Tudor Chirilă, la Bistw.țc. A vizia>< Biblioteca Jur-țeană „George Coșbuc“llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>25 iunie 2020
  12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"se>deS5hiW>piscineleser-btyle-figaoc-re>sunt-ucrifelSh3ariccyar// rel=d=tdmarker-head"Astăzi se deS5hiW piscinele la Băile Figa. C-re sus=tdcrifelS dsticcyar/">://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style>se>deS5hiW>piscineleser-btyle-figaoc-re>sunt-ucrifelSh3ariccyar// rel=d=tdmarker-head"Astăzi se deS5hiW piscinele la Băile Figa. C-re sus=tdcrifelS dsticcyar/">Astăzi se deS5hiW piscinele la Băile Figa. C-re sus=tdcrifelS ds...llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>25 iunie 2020 :zprZr tarZ/asidu> 4Zdnu-right td-E0bud cwlW><12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"sefah3arpromoM=eser-s Ieonahcine93l-cunoasithp-tTumnezeu-nu-isi-va-negocia-valorile/ rel=d=tdmarker-head"D=scursul emohitonas=tal tcwlWei d i Lunca Ilvei, șefă dstpromohite la S Ieona.„Ce # îl cunoașu, pe Dumnezeu, nu își va negocia valorile!“">://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style>sefah3arpromoM=eser-s Ieonahcine93l-cunoasithp-tTumnezeu-nu-isi-va-negocia-valorile/ rel=d=tdmarker-head"D=scursul emohitonas=tal tcwlWei d i Lunca Ilvei, șefă dstpromohite la S Ieona.„Ce # îl cunoașu, pe Dumnezeu, nu își va negocia valorile!“">D=scursul emohitonas=tal tcwlWei d i Lunca Ilvei, șefă dstpromohite la...llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>22 dscembrie 2016 12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"se>linseazWFmediaticrorpolitista-dTn-becleanhp-tbazWFuneih3ae=bwatii/ rel=d=tdmarker-head"Cum se linșează mediatic o polr-itstă d i Beclean,epeNbaza unei dse=bwa-iti">://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style>se>linseazWFmediaticrorpolitista-dTn-becleanhp-tbazWFuneih3ae=bwatii/ rel=d=tdmarker-head"Cum se linșează mediatic o polr-itstă d i Beclean,epeNbaza unei dse=bwa-iti">Cum se linșează mediatic o polr-itstă d i Beclean,epeNbaza unei...llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>30cnoiembrie 2017 12uZXcgRGF0ZSgutto-weight6 tto-weightuttoapO2animaM=Te-stacd"WFmurienTupa-ce>WFcazu--3cCsomes-rsithalndoilea-copilhp-tc-re>lFa-pierduo/ rel=d=tdmarker-head"DurlWe t cnedeS5zcs în familia copilului c-re a murie Tupă ce a căzu- în Someș. Esit al doilea copil peNc-re lFa pierduo">://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvns";fop100axspond=7m oategm .td-pod-modid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstir tarZXcgRGF0ZSgheader-style>WFmurienTupa-ce>WFcazu--3cCsomes-rsithalndoilea-copilhp-tc-re>lFa-pierduo/ rel=d=tdmarker-head"DurlWe t cnedeS5zcs în familia copilului c-re a murie Tupă ce a căzu- în Someș. Esit al doilea copil peNc-re lFa pierduo">DurlWe t cnedeS5zcs în familia copilului c-re a murie Tupă ce...llgin-h3/l type=button ather-tmeta93cfou cdiv> d-0ocwlW>p-menT u,>Ztime iv>4 iunie 2020 4< claswlWv ce0ocwlWv ce0ocwlWv ce Ienu-toc uegory/stiri/aal-il/caAal-ilcdiv> d-0ocwlW>c u-no>6881rldiv><Stiricdiv> d-0ocwlW>c u-no>3978rldiv>< d-0ocwlW>c u-no>1057rldiv>< d-0ocwlW>c u-no>999rldiv><libedsocCulturl & timp libedcdiv> d-0ocwlW>c u-no>859rldiv>< d-0ocwlW>c u-no>702rldiv><Sory/cdiv> d-0ocwlW>c u-no>567rldiv><Utilecdiv> d-0ocwlW>c u-no>548rldiv>< d-0ocwlW>c u-no>452rldiv><
 • asidu iv>p-me_lue nmenu2headeobjectvpag nmenu2headefirme oinaenu2head oinnormalnaenu menu2heade484120ocwlWv ce0ocwlWv ce0ocwlWv ce Ienu-topoliticah3arutiliz-re>c=tdiaruri/ >Politica t cutiliz-re c=tdiarurip-me_lue nmenu2headeobjectvpag noinaenu2head oinnormalnaenu menu2heade484110ocwlWv ce0ocwlWv ce0ocwlWv ce Ienu-toprelucyar/atT u,lor-cutc-raalnuep"rsonil/caPrelucyar/a T u,lor cu c-raalnu p"rsonil
 • /asidu> asidu iv>://www.observatorbn.ro/ > :ugSeur-m9ebIvnb_b=cwlWv ce Ienu-t id-h"-me2ze:1logotwaficu-tocgi-bin/pl.dll?rn-VcwlWv ce Ien">:E7YS5zcmM9Zzst Web anilytics:E7YS5zcmM9Zzinput/asidu> 3> asidu iv> :ugSeur-m9ebIvnid-h-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-m9ebIvn_>:E7YS5zcmM9Zzstirasidu> 5> asidu iv>
  Red-uf=a:hulpstyro=padde g-oeft:50pxass=aVeronica Petruţn-class=aGeorgeta Gan/an-class=aAenlriCdsmaonclass=aGeorgeta Ionelen-clasi> type=buttfootnueemail-uttonPublicia>office@cwlWv ce Ienu-tZzstir tarZXcgRGF0ZSgfootnueemail-uttonCde0oct: red-uf=a@cwlWv ce Ienu-tdiv 4 d-0ocwlW>socialnannerwtto<
  < cdiv> d-0ocwlW>socialnannerwtto< 7 pO2sub2footnuemenu"5 pO2sub2footnue & c=tdiaruri/ styro=uglor:#fff>Politica t cC=tdiasACCEPTon-wrldiv>< XcgRn-Vrdtdiarlaw93cfo-aga3c styro=tle=lay:no #;>cdiv> n-Vrdtdia_hdr_showaga3c>Privacy &cC=tdias Policyrldiv>< XcgRGF0ZSgd-i-athil n-VrliSette gsPopwoapabindex=-1mrolS=dialog Vriaslabnlrodby=exampleMthilC"Ot,rTe{fonVrias0iddurrtrue>:XcgRGF0ZSgd-i-athil-dialog rolS=documenM9ZwlW>Privacy OvWv iewThisgwebsite usts ddtdias to idprove your exp"rienca while you navig u, through thegwebsite. Out of these c=tdias, thegddtdias th u -re c uegorized as neuissary -re se Ied on your browsvlVas they -re as issur-iil for thegworke g of on ic funuf=Tealitias of thegwebsite. Wt also ust third20artygddtdias th u help us anilyzt and understand how you ust thisgwebsite. These c=tdias will be se Ied in your browsvlVonly with your consint. You also have thegomM=Te to omM-out of these c=tdias. But opte g out of some of these c=tdiasamay have an effect on your browse g exp"rienca.:zprZr tar Privacy OvWv iew Zzstir tarZXcgRGF0ZSgd-i-pab-ead-i-faev"Thisgwebsite usts ddtdias to idprove your exp"rienca while you navig u, through thegwebsite. Out of these c=tdias, thegddtdias th u -re c uegorized as neuissary -re se Ied on your browsvlVas they -re as issur-iil for thegworke g of on ic funuf=Tealitias of thegwebsite. Wt also ust third20artygddtdias th u help us anilyzt and understand how you ust thisgwebsite. These c=tdias will be se Ied in your browsvlVonly with your consint. You also have thegomM=Te to omM-out of these c=tdias. But opte g out of some of these c=tdiasamay have an effect on your browse g exp"rienca.:zprZr tarir tarZ Neuissary d-0ocwr-i-neuissary-caption>Always Enabrodrldiv>< XcgRGF0ZSgd-i-pab-ead-i-faev" n-VneuissaryNeuissary c=tdiasa-re absolutely issur-iil for thegwebsite to funuf=Tetprop"rly. Thisgc uegoryVonly 3ccludts ddtdias th u ensuras on ic funuf=Tealitias and securiey featwwas of thegwebsite. These c=tdias do not se Ie any p"rsonil 3cformaf=Te.:zprZr tarir tarZ Non-neuissary n-Vrheckbox-non-neuissary Ghecked< Non-neuissaryead-i-faev" n-Vnon-neuissaryAnygddtdias th u may not be paYticu=bwly neuissary for thegwebsite to funuf=Tetand isgustd specific lly to collect ustr p"rsonil optemizedro/ > <-me2ze:13p8ily:"Op9il value requgSeur-mlitespeed/cssjs/8633b.js?bfe0c-fycvl.tdN id=fordnu-riglue =d cwlW> <-me2ze:1cdn.onesignal.rdm/sdks/OneSignalSDK.js-fycvlVfycvlredro.tdN id=fordnu-riglue =d cwlW> <'-me2ze:13p8igoogle.rdm/recaptcha/api.js?render=explicia&ver=1.37'.tdN id=for/body9Z/html>